معرفی داوران

معرفی اجمالی نوید مظفری

نام و نام خانوادگی: نوید مظفری تاریخ تولد: ۱۳۴۸/۱۰/۲۴ محل تولد: اصفهان قد: ۱۷۸ سانتیمتر وزن: ۷۳ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس کامپیوتر شغل: آزاد سال شروع داوری: ۱۳۶۸ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۱ سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۰۵

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی شاهین حاج بابایی

نام و نام خانوادگی: شاهین حاج بابایی تاریخ تولد: ۱۳۵۱/۶/۱۵ محل تولد: بناب قد: ۱۸۵ سانتیمتر وزن: ۸۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس حسابداری شغل: کارمند دانشگاه آزاد سال شروع داوری: ۱۳۷۳ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۱

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی جواد تقی پور

نام و نام خانوادگی: محمد جواد تقی پور تاریخ تولد: ۱۵/۱/۱۳۴۲ محل تولد: مشهد مقدس قد: ۱۷۵ سانتیمتر وزن: ۸۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: کارشناس تربیت بدنی شغل: دبیر تربیت بدنی سال شروع داوری: ۱۳۶۳ سال ورود به لیست فیفا: ۱۳۷۷

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی علیرضا رجبی

نام و نام خانوادگی: علیرضا رجبی تاریخ تولد: ۱۳۴۸ محل تولد: تهران قد: ۱۷۸ سانتیمتر وزن: ۷۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد تربیت بدنی شغل: دبیر تربیت بدنی سال شروع داوری: ۱۳۶۹ سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۰۶ رشته قضاوت:

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی خداداد افشاریان

نام و نام خانوادگی: خداداد افشاریان تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۶/۲۴ محل تولد: گچساران قد: ۱۹۰ سانتیمتر وزن: ۸۹ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس تربیت بدنی شغل: دبیر تربیت بدنی سال شروع داوری: ۱۳۶۹ سال ورود به لیگ برتر: اولین دوره لیگ برتر

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی حسن کامرانی فر

نام و نام خانوادگی: حسن کامرانی فر تاریخ تولد: ۱۳۵۱ محل تولد: مشهد مقدس قد: ۱۷۸ سانتیمتر وزن: ۶۶ کیلوگرم میزان تحصیلات: کارشناس تربیت بدنی شغل: دبیر تربیت بدنی سال شروع داوری: ۱۳۶۸ سال ورود به لیست فیفا: ۱۳۸۳ رشته

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی محسن قهرمانی

نام و نام خانوادگی: محسن قهرمانی تاریخ تولد: ۱۳۵۳/۴/۹ محل تولد: مشهد مقدس قد: ۱۹۳ سانتیمتر وزن: ۷۹ کیلوگرم میزان تحصیلات: کارشناس تربیت بدنی شغل: کارمند وزارت پست سال شروع داوری: ۱۳۶۸ سال ورود به لیگ برتر: اولین دوره لیگ

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی مسعود مرادی

نام و نام خانوادگی: مسعود مرادی تاریخ تولد: ۱/۶/۱۳۴۴ محل تولد: کرج قد: ۱۸۸ سانتیمتر وزن: ۷۹ کیلوگرم میزان تحصیلات: کارشناس مخابرات شغل: کارشناس مخابرات سال شروع داوری: ۱۳۶۶ سال ورود به لیگ برتر: اولین دوره لیگ برتر

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی محسن فریمانی

نام و نام خانوادگی: محسن فریمانی تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۱/۱۰ محل تولد: فریمان قد: ۱۸۰ سانتیمتر وزن: ۸۲ کیلوگرم میزان تحصیلات: کارشناس تربیت بدنی شغل: دبیر ورزش سال شروع داوری: ۱۳۶۸ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۱

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی علیرضا فغانی

نام و نام خانوادگی: علیرضا فغانی تاریخ تولد: ۱۳۵۷/۱/۱ محل تولد: کاشمر قد: ۱۷۶ سانتیمتر وزن: ۷۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق دیپلم زبان انگلیسی شغل: کارمند شهرداری سال شروع داوری: ۱۳۷۳ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۲ سال ورود به

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی سعید مظفری زاده

نام و نام خانوادگی: سعید مظفری زاده تاریخ تولد: ۲۳/۷/۱۳۵۳ محل تولد: یزد قد: ۱۹۰ سانتیمتر وزن: ۸۷ کیلوگرم میزان تحصیلات: مهندس عمران شغل: مهندس عمران سال شروع داوری: ۱۳۷۸ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۴

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی محسن ترکی

نام و نام خانوادگی: محسن ترکی تاریخ تولد: ۲۰/۴/۱۳۵۲ محل تولد: مشهد مقدس قد: ۱۷۸ سانتیمتر وزن: ۷۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: کارشناس تربیت بدنی شغل: دبیر تربیت بدنی سال شروع داوری: ۱۳۶۸ سال ورود به لیگ برتر: اولین دوره لیگ

ادامه مطلب »