معرفی داوران

معرفی اجمالی رسول فروغی

نام و نام خانوادگی: رسول فروغی تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۸/۱۳ محل تولد: سراب قد: ۱۷۴ سانتیمتر وزن: ۷۰  کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس تربیت بدنی شغل: کارمند شرکت هواپیمایی سال شروع داوری: ۱۳۶۹ سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۰۴ رشته قضاوت: فوتبال –

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی محمود نصیرلو

نام و نام خانوادگی: محمودرضا نصیرلو تاریخ تولد: ۱۳۵۵ محل تولد: تنکابن قد: ۱۷۸ سانتیمتر وزن: ۷۲ کیلوگرم میزان تحصیلات: دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی شغل: مدیر شهرداری سال شروع داوری: ۱۳۷۹ سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۱۰ رشته قضاوت: فوتسال

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی محمد حسین اسدی

نام و نام خانوادگی: محمد حسین اسدی تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۳/۲ محل تولد: ورزقان قد : ۱۸۸ سانتیمتر وزن: ۸۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس تربیت بدنی شغل: دبیر سال شروع داوری: ۱۳۷۴ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۴ رشته قضاوت: فوتبال – داور

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی احمد صالحی

نام و نام خانوادگی: احمد صالحی تاریخ تولد: ۱۳۵۱/۱/۱ محل تولد: اصفهان قد: ۱۷۵ سانتیمتر وزن: ۷۱ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس تربیت بدنی شغل: کارشناس تربیت بدنی سال شروع داوری: سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۶ رشته قضاوت: فوتبال –

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی غلامرضا جباری

نام و نام خانوادگی: غلامرضا جباری تاریخ تولد: ۱۳۵۲/۱/۱۴ محل تولد: تهران قد: ۱۸۷ سانتیمتر وزن: ۷۸ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق لیسانس تربیت بدنی شغل: دبیر تربیت بدنی سال شروع داوری: ۱۳۷۲ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۶ رشته قضاوت:

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی یدالله جهانبازی

نام و نام خانوادگی: یدالله جهانبازی تاریخ تولد: ۱۳۵۲/۱/۳ محل تولد: جونقان قد: ۱۸۶ سانتیمتر وزن: ۸۴ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس ادبیات شغل: دبیر سال شروع داوری: ۱۳۷۳ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۳ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی تورج حق وردی

نام و نام خانوادگی: تورج حق وردی تاریخ تولد: ۱۳۵۱/۱۰/۱۷ محل تولد: تهران قد: ۱۷۸ سانتیمتر وزن: ۷۴ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس ادبیات فارسی شغل: دبیر تربیت بدنی سال شروع داوری: ۱۳۷۷ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۴ رشته قضاوت:

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی هدایت ممبینی

نام و نام خانوادگی: هدایت ممبینی تاریخ تولد: ۱۳۴۹/۱/۱ محل تولد: چشمه روغنی – هفتکل قد: ۱۷۸ سانتیمتر وزن: ۷۳ کیلوگرم میزان تحصیلات: کارشناس تربیت بدنی شغل: مسئول امور ورزشی و مشاور شهرداری سال شروع داوری: ۱۳۶۸ سال ورود به

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی سعید علی نژادیان

نام و نام خانوادگی: سعید علی نژادیان تاریخ تولد: ۱۳۵۵/۲/۱ محل تولد: اندیمشک قد: ۱۷۷ سانتیمتر وزن: ۷۲ کیلوگرم میزان تحصیلات: مهندسی عمران شغل: کارشناس عمرانی تربیت بدنی یزد سال شروع داوری: ۱۳۷۷ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۳ سال

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی سید حسین نیکوزاده

نام و نام خانوادگی: سید حسین نیکوزاده تاریخ تولد: ۲/۱/۱۳۵۳ محل تولد: طرقبه قد: ۱۸۷ سانتیمتر وزن: ۸۳ کیلوگرم میزان تحصیلات: دیپلم شغل: کارمند آتش نشانی سال شروع داوری: ۱۳۷۲ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۴

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی علی رضا سخندان

نام و نام خانوادگی: علیرضا سخندان تاریخ تولد: ۱۳۵۲ محل تولد: مشهد مقدس قد: ۱۷۶ سانتیمتر وزن: ۶۹ کیلوگرم میزان تحصیلات: کارشناسی تربیت بدنی شغل: دبیر تربیت بدنی سال شروع داوری: ۱۳۶۸ سال ورود به لیگ برتر: اولین دوره سال

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی محمود رفیعی

نام و نام خانوادگی: محمود رفیعی تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۱۲/۱ محل تولد: اراک قد: ۱۷۲ سانتیمتر وزن: ۷۸ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس تربیت بدنی شغل: دبیر تربیت بدنی سال شروع داوری: ۱۳۷۰ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۱ سال ورود به

ادامه مطلب »