معرفی داوران

معرفی اجمالی ایرج ساعدی

نام و نام خانوادگی: ایرج ساعدی تاریخ تولد: ۱۳۵۱/۸/۱ محل تولد: سنندج قد: ۱۸۰ سانتیمتر وزن: ۷۴ کیلوگرم میزان تحصیلات: دیپلم شغل: حسابدار امور صنفی سال شروع داوری: ۱۳۷۱ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۲ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی منصور نوری

نام و نام خانوادگی: منصور نوری تاریخ تولد: ۵/۶/۱۳۴۹ محل تولد: اهر قد: ۱۷۷ سانتی متر وزن: ۸۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: دیپلم شغل: کارمند کارخانه کاشی تبریز سال شروع داوری: ۱۳۷۵ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۶ رشته قضاوت: فوتبال –

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی رحیم شاهین

نام و نام خانوادگی: رحیم شاهین تاریخ تولد: ۱۳۵۵/۷/۶ محل تولد: بناب قد: ۱۷۲ سانتیمتر وزن: ۶۵ کیلوگرم میزان تحصیلات: کارشناسی مخابرات شغل: مهندس مخابرات سال شروع داوری: ۱۳۷۵ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۴ رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی آرمان اسعدی

نام و نام خانوادگی: آرمان اسعدی تاریخ تولد: ۱۳۵۹/۵/۲۵ محل تولد: سنندج قد: ۱۸۷ سانتیمتر وزن: ۷۴ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق دیپلم حسابداری شغل: کارمند بانک کشاورزی سال شروع داوری: ۱۳۷۸ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۷ رشته قضاوت: فوتبال

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی جمشید دانش مهر

نام و نام خانوادگی: جمشید دانش مهر تاریخ تولد: ۲/۴/۱۳۴۸ محل تولد: کرمانشاه قد: ۱۸۰ سانتیمتر وزن: ۷۷ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس تربیت بدنی شغل: دبیر آموزش و پرورش سال شروع داوری: ۱۳۷۱ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۴ رشته قضاوت:

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی سعید بخشی زاده

نام و نام خانوادگی: سعید بخشی زاده تاریخ تولد: ۱۳۵۲/۸/۸ محل تولد: فومن قد: ۱۷۵ سانتیمتر وزن: ۶۸ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق دیپلم شغل: کارمند شهرداری سال شروع داوری: ۱۳۶۹ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۴ سال ورود به لیست

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی سعید زارع

نام و نام خانوادگی: سعید زارع تاریخ تولد: ۳۰/۶/۱۳۵۰ محل تولد: جونقان قد: ۱۷۸ سانتیمتر وزن: ۷۴ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس شیمی شغل: دبیر آموزش و پرورش سال شروع داوری: ۱۳۷۳ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۴ رشته قضاوت: فوتبال

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی مجید شمس

نام و نام خانوادگی: مجید شمس تاریخ تولد: ۳/۱۲/۱۳۴۸ محل تولد: هفشجان قد: ۱۷۶ سانتیمتر وزن: ۷۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق دیپلم اداری و مالی شغل: کارمند دانشگاه علوم پزشکی سال شروع داوری: ۱۳۷۳ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۴ رشته

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی حسین خانبان

نام و نام خانوادگی: حسین خانبان تاریخ تولد: ۲۵/۱/۱۳۵۰ محل تولد: کرج قد: ۱۷۰سانتیمتر وزن: ۶۸ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس مدیریت بازرگانی شغل: کارمند دانشکده علوم پزشکی سال شروع داوری: ۱۳۷۱ سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۰۵ رشته قضاوت: فوتبال –

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی البرز حاجی پور

نام و نام خانوادگی: البرز حاجی پور تاریخ تولد: ۱۳۵۲/۶/۲۰ محل تولد: مسجد سلیمان قد: ۱۸۵سانتیمتر وزن: ۸۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس تربیت بدنی شغل: – سال شروع داوری: ۱۳۷۳ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۲ رشته قضاوت: فوتبال – داور

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی رسول رهبرفام

نام و نام خانوادگی: رسول رهبرفام تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۱۲/۱۲ محل تولد: بناب قد: ۱۸۴ سانتیمتر وزن: ۷۸ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس حسابداری شغل: آزاد سال شروع داوری: ۱۳۷۲ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۸ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی حیدر شکور

نام و نام خانوادگی: حیدر شکور تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۶/۳۰ محل تولد: داراب قد: ۱۷۵ سانتیمتر وزن: ۶۸ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق لیسانس جغرافیا شغل: استاد دانشگاه سال شروع داوری: ۱۳۶۳ سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۰۰ رشته قضاوت:  فوتبال –

ادامه مطلب »