معرفی داوران

معرفی اجمالی سید مهدی سید علی

نام و نام خانوادگی: سید مهدی سید علی تاریخ تولد: ۱۳۵۷/۴/۲۴ محل تولد: شهر ری قد: ۱۸۰ سانتیمتر وزن: ۷۴ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی شغل: مدیر بازرگانی سازمان ورزش شهرداری تهران سال شروع

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی مرتضی کریمی

نام و نام خانوادگی: مرتضی کریمی تاریخ تولد: ۱۳۵۱/۴/۱ محل تولد: تهران قد: ۱۷۴ سانتیمتر وزن: ۶۴ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق دیپلم زبان انگلیسی شغل: آزاد سال شروع داوری: ۱۳۶۹ سال ورود به لیگ برتر: اولین دوره سال ورود به

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی بابک داوری

نام و نام خانوادگی: بابک داوری تاریخ تولد: ۱۳۵۳/۶/۲۸ محل تولد: بیله سوار مغان قد: ۱۸۵ سانتیمتر وزن: ۸۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت دولتی شغل: مدیر اداری و رفاهی شرکت تامین سرمایه بانک ملت سال شروع داوری: ۱۳۷۶ سال

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی محمد ملکی

نام و نام خانوادگی: محمد ملکی تاریخ تولد: ۱۳۵۵/۱۱/۱۸ محل تولد: شمیران قد: ۱۷۸ سانتیمتر وزن: ۷۴ کیلوگرم میزان تحصیلات: دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی شغل: کارمند دانشگاه آزاد واحد کرج سال شروع داوری: ۱۳۷۱ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۸

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی بابک وسیله بر

نام و نام خانوادگی: بابک وسیله بر تاریخ تولد: ۱۳۴۹ محل تولد: بیله سوار مغان قد: ۱۷۲ سانتیمتر وزن: ۷۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت شهری شغل: کارمند شهرداری سال شروع داوری: ۱۳۷۲ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۶

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی فرشید افشار

نام و نام خانوادگی: فرشید افشار تاریخ تولد: ۲۳/۰۱/۱۳۵۲ محل تولد: تهران قد: ۱۷۵ سانتیمتر وزن: ۶۸ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی محیط زیست شغل: بازرس سازمان حفاظت محیط زیست سال شروع داوری: ۱۳۶۹ سال ورود به لیگ برتر:

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی محمدرضا اکبریان

نام و نام خانوادگی: محمدرضا اکبریان تاریخ تولد: ۱۳۵۷ محل تولد: کرج قد: ۱۸۷ سانتیمتر وزن: ۸۴ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق دیپلم ابزار ماشین شغل: کارمند شرکت صنعتی مپنا سال شروع داوری: ۱۳۷۶ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۷ رشته قضاوت:

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی سخاوت سلیمان نژاد

نام و نام خانوادگی: سخاوت سلیمان نژاد تاریخ تولد: ۱۳۵۱/۱/۲ محل تولد: تالش قد: ۱۷۵ سانتیمتر وزن: ۷۲ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس مدیریت بازرگانی شغل: کارمند اداره بازرگانی آستارا سال شروع داوری: ۱۳۷۴ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۴ رشته قضاوت:

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی داود رفعتی

نام و نام خانوادگی: داوود رفعتی ساجدی تاریخ تولد: ۱۳۴۹/۱۲/۱۱ محل تولد: تهران قد: ۱۷۵ سانتیمتر وزن: ۶۵ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس زبان انگلیسی شغل: مترجم شرکت خارجی مستقر در ایران سال شروع داوری: ۱۳۶۹ سال ورود به لیست فیفا:

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی علیرضا سهرابی

نام و نام خانوادگی: علیرضا سهرابی تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۳/۲۲ محل تولد: مشهد مقدس قد: ۱۷۸ سانتیمتر وزن: ۷۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس شغل: مدیر عامل شرکت مهندسی سال شروع داوری: ۱۳۷۵ سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۰۶ رشته قضاوت: فوتسال

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی وحید عرض پیما

نام و نام خانوادگی: وحید عرض پیما تاریخ تولد: ۱۳۵۵ محل تولد: آبادان قد: ۱۶۷ سانتیمتر وزن: ۶۷ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس زبان شغل: کارمند بانک سال شروع داوری: ۱۳۷۷ سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۰۸ رشته قضاوت: فوتسال

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی محمدرضا ابوالفضلی

نام و نام خانوادگی: محمدرضا ابوالفضلی تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۶/۲۲ محل تولد: تهران قد: ۱۸۶ سانتیمتر وزن: ۷۴ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس کامپیوتر شغل: کارمند شهرداری تهران سال شروع داوری: ۱۳۷۴ سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۰۹ رشته قضاوت: فوتبال –

ادامه مطلب »