معرفی داوران

معرفی اجمالی جمشید محمدی

نام و نام خانوادگی: جمشید محمدی تاریخ تولد: ۱۳۵۳/۱۱/۲۳ محل تولد: آبادان قد: ۱۸۶ سانتیمتر وزن: ۷۸ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق لیسانس حقوق شغل: فرهنگی سال شروع داوری: ۱۳۷۷ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۵ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی قاسم واحدی

نام و نام خانوادگی: قاسم واحدی فیروزآبادی تاریخ تولد: ۱۳۵۱/۱۲/۲۹ محل تولد: فیروزآباد فارس قد: ۱۸۳ سانتیمتر وزن: ۷۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: دیپلم برق الکتروتکنیک شغل: کارمند سایپا سال شروع داوری: ۱۳۷۳ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۳ رشته قضاوت: فوتبال –

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی اشکان خورشیدی

نام و نام خانوادگی: اشکان خورشیدی تاریخ تولد: ۱۳۵۸/۵/۲۴ محل تولد: ساری قد: ۱۷۷ سانتیمتر وزن: ۷۶ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق دیپلم ریاضی شغل: کارمند سال شروع داوری: ۱۳۷۶ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۷ سال ورود به لیست فیفا:

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی رضا کرمانشاهی

نام و نام خانوادگی: رضا کرمانشاهی تاریخ تولد: ۱۳۵۸/۴/۲۵ محل تولد: تهران قد: ۱۸۷ سانتیمتر وزن: ۸۱ کیلوگرم میزان تحصیلات: دانشجوی تربیت بدنی شغل: آزاد سال شروع داوری: ۱۳۷۳ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۴ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی علی میرزابیگی

نام و نام خانوادگی: علی میرزابیگی تاریخ تولد: ۱۳۵۹ محل تولد: تهران قد: ۱۸۸ سانتیمتر وزن: ۸۴ کیلوگرم میزان تحصیلات: دانشجوی مهندسی مکانیک شغل: مدیر عامل شرکت خصوصی سال شروع داوری: ۱۳۷۹ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۹ رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی حمید نظری

نام و نام خانوادگی: حمید نظری تاریخ تولد: ۱۳۵۱/۱/۱ محل تولد: تهران قد: ۱۷۴ سانتیمتر وزن: ۷۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق لیسانس مکانیک خودرو شغل: کارشناس شرکت ایران خودرو سال شروع داوری: ۱۳۷۴ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۴ رشته

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی علیرضا کهوری

نام و نام خانوادگی: علیرضا کهوری تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۲/۱۵ محل تولد: جیرفت قد: ۱۷۹ سانتیمتر وزن: ۸۲ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس شغل: کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش سال شروع داوری: ۱۳۶۴ سال ورود به لیست فیفا : ۲۰۰۶ رشته

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی علی موغلی

نام و نام خانوادگی: علی موغلی تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۱۰/۱ محل تولد: گراش قد: ۱۸۰ سانتیمتر وزن: ۷۲ کیلوگرم میزان تحصیلات: دیپلم شغل: آزاد سال شروع داوری: ۱۳۶۷ سال ورود به لیگ برتر: اولین دوره لیگ برتر رشته قضاوت: فوتبال –

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی مسعود فرح نیا

نام و نام خانوادگی: مسعود فرح نیا تاریخ تولد: ۱۳۴۸/۸/۱۲ محل تولد: تهران قد: ۱۷۸ سانتیمتر وزن: ۷۹ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس شغل: دبیر آموزش و پرورش سال شروع داوری: ۱۳۶۸ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۰ رشته قضاوت: فوتبال

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی سید حسین زرگر

نام و نام خانوادگی: سید حسین زرگر تاریخ تولد: ۱۳۵۲/۴/۱۵ محل تولد: سمنان قد: ۱۷۶ سانتیمتر وزن: ۷۳ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس تربیت بدنی شغل: کارمند هلال احمر سال شروع داوری: ۱۳۷۷ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۴ رشته قضاوت:

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی علی پورافشار

نام و نام خانوادگی: علی پورافشار تاریخ تولد: ۱۳۵۸ محل تولد: اهواز قد: ۱۶۸ سانتیمتر وزن: ۶۱ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس شغل: مدیر داخلی شرکت خدمات امنیتی سال شروع داوری: ۱۳۷۶ سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۱۱ رشته قضاوت: فوتسال

ادامه مطلب »

معرفی اجمالی حسین طالقانی

نام و نام خانوادگی: حسین طالقانی تاریخ تولد: ۱۳۵۱ محل تولد: پاکدشت قد:  ۱۷۲ سانتیمتر وزن: ۷۱ کیلوگرم میزان تحصیلات: دانشجوی فوق لیسانس مدیریت شغل: دبیر آموزش و پرورش سال شروع داوری: ۱۳۷۲ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۸ رشته

ادامه مطلب »