تحلیلی در مخالفت با استفاده از تکنولوژی در داوری

 

فوتبال و قوانین آن روز‌به‌روز در انطباق با روح جاری در این بازی پیشرفت خواهد کرد اما هرگز کامل نخواهد شد، چرا که بازیگران این عرصه مردمان عادی بوده و عاری از ‌اشتباه نیستند.
پس از بازی جذاب و جنجالی انگلیس و آلمان و ‌اشتباه فراموش نشدنی داور مسابقه، موجی از اظهارنظرها دنیای فوتبال را در برگرفته و طبیعتا حاضران در استودیوی یک جهان یک جام نیز از این قافله عقب نمانده‌اند. کارشناسان محترم صداوسیما اصرار به استفاده از تکنولوژی در امر داوری داشته و از مخالفت‌ انگلیسی‌ها در فیفا عصبانی و حتی برای تحریک تماشاگران ابایی در استفاده از کلماتی با بارمنفی مثل حق وتو نیز ندارند.
آنها در ادامه فرمایشات،‌اشتباه اخیر به ضرر انگلیس را به فال نیک و از خود قیاس گرفته و انتظار دارند دولت انگلیس کارگزاران انگلیسی فیفا را وادار به قبول تکنولوژی کند. اما آنها از یک نکته بسیار بدیهی که از اصول اولیه فوتبال در تمایز آن با سایر ورزش‌های گروهی که ریشه در نوع تدوین قواعد اولیه فوتبال دارد غفلت می‌کنند؛ اینکه قوانین فوتبال طوری تدوین شده که هر فرد عادی اگر بخواهد و تلاش کند، بتواند در عالی‌ترین سطح فوتبال بازی کند.
فوتبال در شکل و شمایل کنونی‌اش بیش از آنکه مدیون امثال مارادونا باشد محصول قواعد و قوانینی است که اولین‌بار در انگلستان تدوین شد و خلاصه کلام اینکه این بازی برای افراد کاملا عادی طراحی شد و بی‌جهت نیست که از محله‌های فقیرنشین برزیل، پله و از کوچه پس کوچه‌های بوئنوس آیرس، مارادونا سر برآورده و سر به آسمان شهرت و محبوبیت می‌سایند.
از مهم‌ترین خصوصیات فرد عادی- برعکس نظر اساتید – ‌اشتباهات (حتی مکرر) است و اگر قرار باشد به مدد تکنولوژی یا هر وسیله دیگر نقش عامل انسانی در آن کمرنگ شود از روح فوتبال فاصله گرفته‌ایم وگرنه با این استدلال و راهکارهای مترتب بر آن نیز با این پیشرفت تکنولوژی در عصر ما بعد از یکی، ۲ دهه برای اجتناب از ‌اشتباه می‌توان روبات‌ها را جایگزین بازیکنان کرد تا هیچ‌اشتباهی در زمین فوتبال رخ ندهد. اما آیا در این صورت جذابیتی برای فوتبال باقی خواهد ماند؟
در واقع فوتبال و قوانین آن روز‌به‌روز در انطباق با روح جاری در این بازی پیشرفت خواهد کرد اما هرگز کامل نخواهد شد، چرا که بازیگران این عرصه مردمان عادی بوده و عاری از‌اشتباه نیستند و صد البته یکی از علل جذابیت‌های پنهان فوتبال نزدیکی روح این بازی به مردم عادی است که در خلوت خود را کمتر از مارادونا نمی‌دانند. نکته مهم فوتبال این است که شباهت‌های غریبی به زندگی دارد. در فوتبال نتیجه معادله ۲ ضربدر ۲ عدد منطقی و دقیقی مثل ۴ نیست. این همان نکته‌ای است که کارشناسان ایرانی از آن غفلت می‌کنند.

فوتبال و قوانین آن روز‌به‌روز در انطباق با روح جاری در این بازی پیشرفت خواهد کرد اما هرگز کامل نخواهد شد، چرا که بازیگران این عرصه مردمان عادی بوده و عاری از ‌اشتباه نیستند.پس از بازی جذاب و جنجالی انگلیس و آلمان و ‌اشتباه فراموش نشدنی داور مسابقه، موجی از اظهارنظرها دنیای فوتبال را در برگرفته و طبیعتا حاضران در استودیوی یک جهان یک جام نیز از این قافله عقب نمانده‌اند. کارشناسان محترم صداوسیما اصرار به استفاده از تکنولوژی در امر داوری داشته و از مخالفت‌ انگلیسی‌ها در فیفا عصبانی و حتی برای تحریک تماشاگران ابایی در استفاده از کلماتی با بارمنفی مثل حق وتو نیز ندارند.
آنها در ادامه فرمایشات،‌اشتباه اخیر به ضرر انگلیس را به فال نیک و از خود قیاس گرفته و انتظار دارند دولت انگلیس کارگزاران انگلیسی فیفا را وادار به قبول تکنولوژی کند. اما آنها از یک نکته بسیار بدیهی که از اصول اولیه فوتبال در تمایز آن با سایر ورزش‌های گروهی که ریشه در نوع تدوین قواعد اولیه فوتبال دارد غفلت می‌کنند؛ اینکه قوانین فوتبال طوری تدوین شده که هر فرد عادی اگر بخواهد و تلاش کند، بتواند در عالی‌ترین سطح فوتبال بازی کند.
فوتبال در شکل و شمایل کنونی‌اش بیش از آنکه مدیون امثال مارادونا باشد محصول قواعد و قوانینی است که اولین‌بار در انگلستان تدوین شد و خلاصه کلام اینکه این بازی برای افراد کاملا عادی طراحی شد و بی‌جهت نیست که از محله‌های فقیرنشین برزیل، پله و از کوچه پس کوچه‌های بوئنوس آیرس، مارادونا سر برآورده و سر به آسمان شهرت و محبوبیت می‌سایند.
از مهم‌ترین خصوصیات فرد عادی- برعکس نظر اساتید – ‌اشتباهات (حتی مکرر) است و اگر قرار باشد به مدد تکنولوژی یا هر وسیله دیگر نقش عامل انسانی در آن کمرنگ شود از روح فوتبال فاصله گرفته‌ایم وگرنه با این استدلال و راهکارهای مترتب بر آن نیز با این پیشرفت تکنولوژی در عصر ما بعد از یکی، ۲ دهه برای اجتناب از ‌اشتباه می‌توان روبات‌ها را جایگزین بازیکنان کرد تا هیچ‌اشتباهی در زمین فوتبال رخ ندهد. اما آیا در این صورت جذابیتی برای فوتبال باقی خواهد ماند؟
در واقع فوتبال و قوانین آن روز‌به‌روز در انطباق با روح جاری در این بازی پیشرفت خواهد کرد اما هرگز کامل نخواهد شد، چرا که بازیگران این عرصه مردمان عادی بوده و عاری از‌اشتباه نیستند و صد البته یکی از علل جذابیت‌های پنهان فوتبال نزدیکی روح این بازی به مردم عادی است که در خلوت خود را کمتر از مارادونا نمی‌دانند. نکته مهم فوتبال این است که شباهت‌های غریبی به زندگی دارد. در فوتبال نتیجه معادله ۲ ضربدر ۲ عدد منطقی و دقیقی مثل ۴ نیست. این همان نکته‌ای است که کارشناسان ایرانی از آن غفلت می‌کنند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.