ایرج نظری: ترکی بهترین سوت عمرش را زد

ایرج نظری،کارشناسان داوری گفت:به نظرمن همه داوران باید این بازی را چند بار ببینند تا از قضاوت خوب ترکی درس بگیرند.

وی افزود:او بسیار خوب بازی را اداره کرد.

نظری تصریح کرد:وقتی که داور بتواند به خوبی قضاوت کند و بازیکنان اعتراض نکنند؛بازی،زیبا خواهد شد.

وی درپایان خاطرنشان کرد:انتظار این چنین قضاوتی را از ترکی داشتیم؛هرچه او بیشتر قضاوت می کند،بهتر سوت می زند و این برای داوران بسیار خوب است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.