فهرست اعضای کمیته داوران فدراسیون فوتبال به کفاشیان ارائه شد

چهره‌های جدید و قدیمی در کمیته داوران

فهرست اعضای کمیته داوران فدراسیون فوتبال به رئیس فدراسیون ارائه شده که لیست جدید از حضور چهره های جدید و قدیمی در ترکیب کمیته داوران حکایت دارد.

از سوی حسین عسگری سرپرست کمیته داوران پنج عضو جدید کمیته داوران شامل؛ رئیس، نایب رئیس و سه نفر عضو به علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال پیشنهاد شده تا برای تایید و صدور احکام نهایی در جلسه هفته جاری هیئت رئیسه مطرح و در مورد تایید این اعضا تصمیم گیری شود.

در این فهرست جدید حضور برخی چهره های قدیمی و پیشکسوت که از تجربیات و سوابق زیادی در داوری فوتبال کشور برخوردارند دیده می شود. شنیده ها از اعضای جدید کمیته داوران بیانگر آن است که چهره های جدید و شناخته شده ای نظیر فریدون اصفهانیان ، یدالله سلیمانی، اسماعیل صفیری ترکیب جدید اعضای این کمیته را تشکیل خواهد داد.

در این میان حتی از بازگشت رضا غیاثی یکی از منتقدان همیشگی مسعود عنایت رئیس پیشین کمیته داوران برای تصدی مسئولیت نایب رئیسی کمیته داوران نام برده می شود. ریاست این کمیته همچنان با حسین عسگری خواهد بود که در صورت تایید اعضای مورد نظر او از سوی هیئت رئیسه مسئولیت موقتی سرپرستی کمیته داوران به مسئولیتی دائمی برای وی بدل خواهد شد.

قرار است اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درنشست آتی خود پیرامون ترکیب جدید اعضای کمیته داوران به تصمیم گیری بپردازند و در مورد تایید یا رد اعضای مورد نظر سرپرست کمیته داوران اظهار نظر کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.