هوشنگ نصیرزاده: عسگری قانون را می داند

هوشنگ نصیرزاده، کارشناس شناخته شده داوری فوتبال کشور در مورد مسائل اخیر به وجود آمده برای د اوران و کمیته داوران گفت: حسین عسگری شخصیتی است که سال های سال با او از نزدیک آشنایی دارم و به قانونمندی و مدیریت این پیشکسوت داوری اعتقاد زیادی دارم. این هجمه ای که در حال حاضر بر علیه برخی تصمیم های کمیته داوران درست شده، صحیح نیست چراکه در قانون داریم که داور بعد از هر بازی حق مصاحبه کردن ندارد چون داوران مهارت مصاحبه کردن را ندارند و مشکل ایجاد می شود.
وی با اشاره به تصمیم درست عسگری، تصریح کرد: عسگری در خصوص ممنوعیت مصاحبه داوران بهترین تصمیم را گرفته به دلیل اینکه نه تنها در ایران بلکه در جهان مصاحبه کردن داوران قبل از بازی، در جریان و پس از هر مسابقه مرسوم نیست.
نصیرزاده در پایان با بیان اینکه مسئله خاکپور و مصاحبه مربیان بر علیه داوری، افزود: درست نیست که مربیان پس از هر بازی داوری را مورد انتقاد قرار دهند چراکه آن ها باید حرفه ای برخورد کنند و در مورد بحث های فنی تیم خود صحبت کنند. چرا مربیان ایرانی ما باید کاری کنند هر مربی خارجی که هدایت تیم لیگ برتری را برعهده می گیرد به راحتی هرچه تمام تر داوری ما را زیرسؤال قرار دهند به نظر می رسد هدف عسگری تنها خاکپور نبوده بلکه خواسته استانداردها حفظ شود تا مصاحبه برعلیه داوری از سوی مربیان پس از هر مسابقه قطع شود تا داوران بیشتر از این متضرر نشوند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.