عسگری: لغو ابلاغ ترکی بدلیل حساسیت ایجاد شده برای سوری‌ها است

حسـین عـسـگری سرپرست کمیته داوران ماجرای لغو ابلاغ داوری آسیایی محسن ترکی را بار دیگر توجیه کرد.

حـسین عـسگری در بـرنـامه نود گـفت: «دو روز قبل اوگووا رئیس دپارتمان داوری فوتبال آسیـا بـا مـن تماس گرفت و گـفـت سـوریـه‌ای‌ها روی تـرکی حساس هستند و به این دلیل خواسته‌اند که او بازی تیم‌شان را سوت نزند و ما هم خواستیم که فغانی داور بازی باشد.»

عـسـگری تـوضـیـح داد: « تـرکـی قبل از جام ملت‌ها بازی عراق و سوریه را سوت زده و بـعد هم بازی سوریه و ژاپـن که سبب سوء‌تفاهم سوری‌ها شده است. این معنایش نظر منفی کمیته داوران آسـیا روی ترکی نیست و او در ادامه بازی‌های بعدی‌اش را ادامه خواهد داد.»

عـسـگری در بـخـشی دیـگـر از حـرف‌هـایـش وقـتـی داشـت دربـاره دلـایـل شـکـایـت کمـیـته داوران از محمد خاکپور بـرای اعـتـراضـی کـوچـک سـخـن می‌گفت با این پرسش فردوسـی‌پـور مـواجـه شد که پرسید : «  احـیـانـا شـمـا دیـکـتاتور نیستید؟» کـه در پـاسـخ بـه آن رئـیـس کمیته داوران گـفـت: آقای فردوسی‌پور چـرا ایـن حـرف را بـه مـن می‌زنید و چرا به من می‌گویید دیکتاتور. او حرفی زده و ما طبق قانون عمل کردیم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.