نصیرزاده: قضاوت در مورد پنالتی پرسپولیس دشوار است

هـوشـنـگ نـصـیـرزاده کارشناس داوری فوتبال تاکید کرد ، قـضاوت در مورد صحنه خطای پنالتی مدافع صنعـت نـفـت آبادان روی مهاجم پرسپولیس بسیار دشوار است و داور در این صحنه حتی می‌توانست به سـود تـیـم آبـادانی اعلام خطا کند.وی ضمن بیان این مطلب افزود:به عقیده من اگر آن صحنه را به دقـت بـررسـی کـنید ، تـوپ از پای غلامرضا رضایی مهاجم تیم پرسپولیس جدا شده اما این بازیکن با حرفه‌ای‌گری پای راست خود را مقابل مدافع تیم صنعت نفت قرار می دهد که می خواست از کمند او عبور کند.مدافع تیم صنعت نفت آبادان در این صحنه ناخواسته روی مهاجم پرسپولیس خراب می شود که داور برای اعلام پنالتی مجاب می شود. بررسی صحنه نشان می دهد که قضاوت در مـورد صـحت تصمیم ترکی بسـیار دشوار است.این مورد آنقدر سـخت است که حتی اگر داور خطای تمارض مهاجم تیم پرسـپولیس را هـم اعـلام می کرد به همان اندازه قابل اثـبـات است که به سود تیم میزبان اعلام پنالتی کرد.از آنجائیکه مدافع تیم نفت از پشت سر به رضایی برخورد کرده است، داور در اعـلام پنالتی به سود تیم میزبان سختگیرانه عمل کرده و در سوت خود دمیده است . وی افزود:در صحنه‌های دیگر که غلامرضا رضایی در محوطه جریمه تیم نفت روی زمین افتاد و سرنگون شد، حق با داور بود که رای به ادامه بازی داد.کـارشـنـاس داوری فـوتـبـال ایران با تاکید دوباره بر ایـنکه قضاوت دیدار پرسپولیس و صنعت نفت آبادان بسیار دشـوار بود ، افزود:ترکی در این بازی تغییر رفتار داده بـود و بـه خلاف گذشته کمتر سعی کرد کـارت از جیب خـود خارج کند.البته تجربه نشان داده ترکی این تغییر رویه را فقط برای یک یا دو بازی در پیش می گیرد و از دیدارهای آتی همچنان سختگیرانه عمل خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.