عسگری: اعضای جدید کمیته داوران تا هفته آینده معرفی می‌شوند

سرپرسـت کمیته داوران فدراسیون فوتبال از پیشنهاد و معرفی اعضای جدید کمیته داوران به هیئت رئیسه فدراسیون ظرف یک هفته آینده خبر داد.

حسـیـن عسگری ضمن اعلام این خبر افزود : اعـضـای کمـیـته داوران از بین چهره‌های خوشنام و با سـابـقـه داوری فوتبال کـشور که از مقبولیت و تجربه اجرایی برخـوردارند، انتخاب خواهند شد و تلـاش داریم بـا انـتـخـاب یـک تـیـم قوی و باتجربه بتوانیم در بخش تئوری و عملی در جهت ارتقاء داوری فوتبال کشور و رفع تنش‌های موجود گام برداریم.

عسگری یادآور شـد : اعـضـای جدید کمیته داوران از مـیـان پیشکسوتان داوری انتخاب خواهند شد و هیچیک از اعضای قبلی کمیته داوران در آن حضور ندارند.

وی در خـصـوص اعـضای دپارتمان کمیته داوران اظهار داشت: در حال حاضر یدالله سلیمانی مسئولیت دبیری کمیته داوران را برعهده دارد و آقایان ابوطالب طاهریان و غلامرضا سلیمانی در بخش فوتسال و چیدمان داوری با کمیته داوران همکاری می کنند.

سرپـرست کمیته داوران با تاکید بر اینکه درحال حاضر چینش تمامی داوران لیگ برتر و لیگ دسته اول بطـورمـسـتقیم زیر وی انجام می شود، اظهار داشت: شخصا بر قضاوت تمامی دیدارهای لـیـگ برتر و دسته اول نـظارت مسـتـقـیـم دارم و داوران ایـن مـسابقات را خودم انتخاب می کنم ضـمـن ایـنـکه بـر چیدمان سایر مسابقات نیز نظارت دارم و تصمیم نهایی درباره داوران این مسابقات را پس از مـشورت با همکارانم اتخاذ می کنم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.