قوانین فوتسال

قوانین و مقررات کلی بازی فوتسال که توسط فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) و برد بین المللی آن وضع شده به شرح زیر است:

▪ قانون ۱: زمین بازی
▪ قانون ۲: قانون توپ فوتسال
▪ قانون ۳: قانون تعداد بازیکنان فوتسال
▪ قانون ۴: قانون وسایل بازیکنان فوتسال
▪ قانون ۵: قانون داور فوتسال
▪ قانون ۶: قانون کمک داوران فوتسال
▪ قانون ۷: قانون وقت نگهدار فوتسال
▪ قانون ۸: قانون مدت بازی فوتسال
▪ قانون ۹: قانون شروع بازی فوتسال
▪ قانون ۱۰:قانون توپ داخل و خارج فوتسال
▪ قانون ۱۱:قانون گل فوتسال
▪ قانون ۱۲:قانون خطاهای فوتسال
▪ قانون ۱۳:قانون ضربه آزاد فوتسال
▪ قانون ۱۴:قانون خطاهای جمع شده فوتسال
▪ قانون ۱۵:قانون پنالتی فوتسال
▪ قانون ۱۶:قانون اوت فوتسال
▪ قانون ۱۷:قانون پرتاب اوت دروازه فوتسال
▪ قانون ۱۸:قانون کرنر فوتسال

۱- قانون زمین بازی
اندازه زمین بازی :
طول = حداقل ۲۵ متر و حداکثر ۴۲ متر .
عرض = حداقل ۱۵ متر و حداکثر ۲۵ متر .
در مسابقات بین المللی برابر است با :
طول = حداقل ۳۸ متر و حداکثر ۴۲ متر .
عرض = حداقل ۱۸ متر و حداکثر ۲۵ متر .
پهنای کلیه خطوط ۸ سانتیمتر است .
اندازه دایره وسط زمین ۳ متر می باشد .
فاصله نقطه پنالتی تا خط دروازه ۶ متر می باشد .
فاصله نقطه پنالتی دوم تا خط دروازه ۱۰ متر می باشد .
اندازه ربع دایره های گوشه زمین (کرنر) ۲۵ سانتیمتر می باشد .
اندازه دروازه ها :
فاصله بین دو تیر دروازه ۳ متر و ارتفاع تیر افقی تا سطح زمین ۲ متر است .
تذکر : ورود و خروج بازیکنان در موقع تعویض بایستی از محدوده مشخص شده انجام گیرد .
۲- قانون توپ فوتسال (the ball)
جنس توپ : از چرم یا مواد مشابه می باشد .
توپ : محیط آن حداقل ۶۲ و حداکثر ۶۴ سانتیمتر می باشد .
وزن توپ : درشروع بازی نبایستی کمتر از ۳۹۰ گرم و یا بیشتر از ۴۳۰ گرم باشد (توپ نمره ۴) . شناسایی استاندارد : هنگامی که توپ از ارتفاع ۲ متری به طرف زمین رها می شود نباید بیشتر از ۶۵ سانتیمتر و کمتر از ۵۵ سانتیمتر از زمین مسابقه جهش نماید .
فشار توپ : ۴/۰ – ۶/۰ اتمسفر برابر با ۴۰۰ تا ۶۰۰ گرم بر سانتیمتر مکعب از سطح دریا باشد .

۳ – قانون تعداد بازیکنان فوتسال ( players)
تعداد بازیکنان : در یک مسابقه با شرکت دو تیم نباید بیش از ۵ یا کمتر از ۵ بازیکن برای هر تیم باشد که یکی از آنها دروازه بان با لباس مشخص است .
گر به دلیل اخراج ، تعداد بازیکنان یک تیم به کمتر از ۳ بازیکن برسد بازی باید تعطیل شود .
۱ – حداکثر بازیکن ذخیره حداکثر ۷ نفر می باشد .
۲ – تعداد تعویض سیار نامحدود است حتی دروازه بان ( رنگ لباس دروازه بان متمایز از بازیکنان ) بازیکنی که تعویض میشود می تواند دوباره به زمین بازی برگردد .
دروازه بان میتواند جای خود را با سایر بازیکنان عوض نماید ( تعویض دروازه بان بدون توقف بازی و مثل سایر بازیکنان صورت می گیرد ) تعویضها باید از محل مشخص شده برای هر تیم صورت پذیرد .
۳ – عمل تعویض زمانی خاتمه می یابد که بازیکن جانشین وارد زمین شود .
۴ – چنانچه در جریان بازی تعویض سیار بازیکن جانشین قبل از اینکه بازیکن تعویضی کاملاً زمین را ترک کند وارد زمین شود . داور بازی را قطع ( با رعایت آوانتاژ به تیم حریف ) بازیکن تعویضی را بیرون بفرستد به بازیکن جانشین اخطار و بازی با یک ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل از محل توقف توپ زده می شود .
تذکر : اگر هنگامیکه داور بازی را متوقف کرد توپ درون محوطه جریمه بوده ضربه آزاد غیر مستقیم از روی خط محوطه جریمه و نزدیکترین محل به محل توقف توپ انجام می شود .
اگر بازیکن جانشین یا بازیکن تعویضی از محلی به غیر از منطقه تعویض وارد زمین بازی شده یا از زمین بازی خارج گردیده :
داور بازی را متوقف کرده به بازیکن خاطی اخطار بدهد بازی را مجددا شروع کرده با یک ضربه آزاد غیر مستقیم علیه تیم خاطی از محل توپ زمانیکه بازی را متوقف کرده است .

۴ – قانون وسایل بازیکنان فوتسال
( the players equipment )
وسایل بازیکن : بازیکنان نباید چیزی بپوشند که برای خود یا سایرین خطرناک باشد وسایل بازیکنان شامل پیراهن ورزشی – شورت – جوراب – قلم بند و کفش مخصوص فوتسال است .
استفاده از کفش برای بازیکن اجباری است – نقص این قانون بازیکن خاطی از زمین خارج فرستاده با تکمیل وسایل با اجازه داوران حتماً در هنگام توقف بازی وارد زمین شود .
شماره پیراهن بازیکنان باید از ۱ تا ۱۵ باشد . شماره پیراهن بازیکنان باید کاملا واضح و خوانا باشد .
جوراب باید روی قلم بند را کاملا بپوشاند . دروازه بان میتواند از شلوار ورزشی استفاده نماید .
۵ – قانون داور فوتسال ( the referee )
هر بازی توسط یک داور ، یک داور دوم ، یک وقت نگهدار و یک داور سوم قضاوت میشود . برای اداره بازی یک داور اصلی یا سرداور تعیین می گردد . قدرت او که قانون به او تفویض نموده است از موقع ورود به محل بازی در آن واقع شده تا خروج آنجا پایان می یابد هر مورد مرتبط با بازی نتیجه نهایی تصمیم با اوست در صورت عدم حضور وقت نگهدار این مسؤولیت به عهده اوست .
اگر بین تصمیم داور و داور دوم در مورد یک خطا اختلاف نظر وجود داشته باشد تصمیم و عقیده داور باید اجرا شود .
۶ – قانون کمک داوران فوتسال
کمک داور ( داور دوم ) : بایستی برای هر مسابقه تعیین شود طرف مقابل داور اصلی انجام وظیفه
می کند همان قدرت اجرایی را دارد به جز ( همه وقایعی را که قبل در حین یا بعد از بازی می افتد ثبت و گزارش کند ) در صورت نبودن وقت نگهدار وظیفه دارد دو دقیقه اخراجی بازیکنان و تایم یک دقیقه را محاسبه نماید و تعویض سیار صحیح انجام گرفته است . در صورت دخالت بی مورد از جانب کمک داور ، داور اصلی بایستی او را از وظیفه آن معاف شخصی دیگری جانشین وی موضوع را گزارش کند .

تذکر : در صورت وجود اختلاف نظر بین داور اصلی و کمک داور سرداور (داور اصلی) حاکم خواهد بود .
۷ – قانون وقت نگهدار فوتسال
( the time keeper,s duties )
وقت نگهدار : در خارج از بازی در امتداد خط میانی در منطقه تعویض بازیکنان قرار گیرد . وظایف او نگهداری وقت بازی ۲ دقیقه اخراجی یادداشت تایم اوت ها و دادن علامت تایم اوت به داوران اعلام زمان بازی با صوت به داوران و یادداشت ۵ خطای اول هر تیم در هر نیمه که توسط داوران اعلام شده ثبت شماره گلزنان و بازیکنان اخراجی و اخطاری و تایم اوت ها آن ها می باشد .
یک دقیقه تایم اوت را چک کند .
دو دقیقه زمان مورد نیاز برای برگشتن یک بازیکن بجای بازیکن اخراجی را محاسبه نماید .
پایان نیمه اول ، پایان مسابقه ، پایان ۲ زمان وقت اضافه و پایان تایم اوت را با صوت خود وعلائم ارائه شده به داوران نشان دهد .
تایم اوت های انجام شده توسط تیمها را در تابلو نشان دهد .
تعداد ۵ خطای اولیه توسط هر تیم در هر نیمه از زمان بازی را در تابلو نشان داده و علامت دهد .
وظایف داور سوم ( the third referees duties ) :
داور سوم به وقت نگهدار کمک میکند تا تعداد خطاهای انجام شده ( ۵ خطای اولیه ) در هر نیمه را ثبت مینماید .
هر توقف در بازی و دلایل توقفها را ثبت میکند .
شماره بازیکنان زننده گل را ثبت می کند .
شماره و نام بازیکنان اخطاری واخراجی را ثبت میکند .

هر گونه اطلاعات مورد نیاز در فرم مسابقه را ثبت میکند .
در صورت بروز هرگونه آسیب دیدگی احتمالی برای داور و داور دوم ، داور سوم جایگزین آنها
می شود .
۸ – قانون مدت بازی فوتسال
( the duration of the match )
مدت بازی : مدت بازی دو وقت ۲۰ دقیقه ای و زمان بین دو نیمه استراحت ۱۵ دقیقه ای می باشد .
هر تیم می تواند در هر نیمه یک تایم درخواست کند ( در بازی های حذفی در وقت اضافی تایم اوت وجود ندارد ) .
برای ضربه پنالتی و ضربات آزاد بدون دیوار دفاعی ( پنالتی دوم ۵ خطا ) به اندازه زدن ضربات مذکور در پایان وقت به زمان بازی اضافه میشود .
در بازیهایی که بایستی نتیجه مشخص شود در صورتیکه بعد از پایان وقت قانونی نتیجه بازی مساوی باشد از دو وقت اضافه ۵ دقیقه ای استفاده می شود .
در طی دو وقت اضافه ۵ دقیقه ای هیچگونه تایم اوتی به تیمها داده نمیشود .
۹ – قانون شروع بازی فوتسال
شروع بازی : برنده قرعه اختیار انتخاب زمین و بازنده قرعه ضربه شروع بازی را می زند . ضربه شروع به داخل زمین حریف با علامت داور اصلی خواهد بود که فاصله بازیکن مقابل با توپ ۳ متر خواهد بود . از ضربه شروع مستقیماً گل به دست می آید .
دراپ بال روش دیگری برای شروع بازی است .
زمانیکه به هر دلیلی که در قانون پیش بینی نشده شما بازی را متوقف نموده اید بایستی بازی را با دراپ بال مجدداً شروع نمائید .
هنگامیکه توپ درون محوطه جریمه میباشد و داور بازی را متوقف مینماید دراپ بال بایستی از روی خط محوطه جریمه انجام شود نه داخل محوطه جریمه .
۱۰ – قانون توپ داخل و خارج فوتسال
توپ در بازی و خارج از بازی : وقتی توپ خارج از بازی به طور کامل از خط طولی یا عرضی چه از هوا و زمین گذشته باشد . برخورد توپ به سقف سالن اوت اعلام شده و ادامه آن روی خط طولی نزدیکتر می باشد که توسط حریف زده می شود .
۱۱ – قانون گل فوتسال
روش به دست آمدن گل : تمام توپ از خط دروازه بین تیرهای عمودی و افقی عبور کرده به شرطی که بازیکن مهاجم توپ را با دست یا بازو و پرتاب حمل یا هل نداده باشد .
۱۲ – قانون خطاهای فوتسال
خطاها و رفتارهای ناشایست : هرگاه بازیکنی سهواً یا از روی بی احتیاطی یا نیروی نامتعادل یا بیش از اندازه ۱۱ خطای زیر را مرتکب شود یک ضربه آزاد مستقیم – یک ضربه پنالتی- به نفع تیم مقابل ( اگر داخل محوطه جریمه باشد ) گرفته می شود :
۱ – لگد زدن . ۲- پشت پا زدن .۳ – پریدن روی حریف . ۴ – تنه شدید و خطرناک . ۵ – تنه از پشت به حریف . ۶ – تف انداختن . ۷ – زدن حریف . ۸ – گرفتن حریف . ۹ – هل دادن حریف . ۱۰ – با شانه به حریف حمله کردن . ۱۱ – تکل کردن .
هر گونه خطایی که به نفع تیم مهاجم و درون محوطه جریمه تیم مدافع ( خاطی ) صورت پذیرد ضربه آزاد از روی خط محوطه جریمه که نزدیکترین منطقه به محل وقوع خطا درون محوطه جریمه است زده میشود اما هر گاه خطا درون محوطه جریمه تیم مدافع و به نفع تیم مدافع صورت پذیرد بازیکنان تیم مدافع میتوانند از درون محوطه جریمه خودی خطا را بزنند و موقعی توپ در بازی است که بعد از ضربه خوردن یا رها شدن توسط دروازه بان از محوطه جریمه خارج شود .

هفت خطای منجر به اخطار : ۱ – مرتکب رفتار غیر ورزشی . ۲- با گفتار و کردار به تصمیم داور اعتراض نماید . ۳- مکرراً قوانین بازی را نقص نماید . ۴- شروع مجدد بازی را به تأخیر اندازد . ۵- هنگام شروع مجدد بازی ، ضربه آزاد و ضربه کرنر فاصله لازم رعایت نکند . ۶- بدون اجازه داور وارد زمین شود . ۷- بدون اجازه داور زمین را ترک کند .
هفت خطای منجر به اخراج : ۱- مرتکب خطای شدید بازی شود . ۲- مرتکب برخورد با زننده شود . ۳- روی حریف یا هر فرد دیگر تف بیندازد . ۴- عمداً با دست زدن به توپ ، حریف را از یک گل یا موقعیت گل محروم نماید . ۵- موقعیت آشکار گل حریف به سمت دروازه در داخل پیشروی با خطای آزاد مستقیم سلب نماید . ۶- کلمات توهین آمیز بر زبان بیاورد . ۷- در یک مسابقه اخطار دوم بگیرد .
بازیکن اخراج شده حق ورود مجدد به بازی و یا حتی نشستن روی نیمکت بازیکنان ذخیره را ندارد .
تذکر مهم : بازیکنی که اخراج می گردد توسط داور بازی حتماً باید به رختکن هدایت شود و بعد از ۲ دقیقه تیم می تواند بازیکن دیگر جایگزین نماید . مگر اینکه قبل از اتمام ۲ دقیقه گلی به ثمر برسد .
در صورت اخراج بازیکن :
اگر ۵ بازیکن در مقابل ۴ بازیکن بازی میکنند و تیمی که دارای بیشترین تعداد بازیکن است گلی به ثمر برساند تیم ۴ نفره میتواند یک نفر به تیم خود اضافه نماید .
اگر هر دو تیم با ۴ بازیکن بازی میکنند و گلی به ثمر میرسد بازیکنی به تیمها اضافه نخواهد شد .
اگر ۵ بازیکن بر علیه ۴ بازیکن یا ۴ بازیکن بر علیه ۳ بازیکن بازی میکنند و تیمی که تعداد بیشتری بازیکن دارد گل به ثمر میرساند تیمی که کمترین تعداد بازیکن را دارد میتواند یک نفر به بازیکنان خود اضافه نماید .
اگر هر دو تیم با ۳ بازیکن بازی می کنند و گلی به ثمر میرسد هر دو تیم نمیتوانند بازیکنی را اضافه نمایند .
اگر تیمی که گل زده یک نفر از تیم مقابل بازیکن کمتر دارد بازی با همان تعداد ادامه می یابد و تیم زننده گل نمیتواند بازیکنی را اضافه نماید .

۱۳ – قانون ضربه آزاد فوتسال
ضربه آزاد : تحت عنوان دو دسته ضربه آزاد مستقیم و ضربه آزاد غیر مستقیم می باشد . در ضربه آزاد مستقیم می توان مستقیماً به حریف گل زد . اگر دروازه بان در هنگام پرتاب توپ بیش از ۴ ثانیه وقت تلف نماید با یک ضربه آزادغیر مستقیم جریمه میشود . ( از روی خط محوطه جریمه )
دروازه بان نمی تواند بعد از رها کردن توپ و خارج شدن آن از محوطه جریمه برای با ر دوم با توپ بازی نماید در این صورت از جایی که برای بار دوم با توپ بازی کرده با یک ضربه آزاد غیر مستقیم جریمه می شود .
توپ پرتاب شده توسط دروازه بان (goal clearance ) که درنیمه تیم خودی به بازیکنان همدسته اش می رسد باید وارد نیمه زمین تیم حریف شود یا با بازیکنان حریف برخورد نماید که بازیکنان همدسته بتوانند آنرا با سر ، سینه یا پا به دروازه بان خودی پاس بدهد در غیر این صورت با یک ضربه آزاد غیر مستقیم از جایی که دروازه بان توپ را از بازیکنان همدسته اش دریافت نموده جریمه میشوند .
۱۴ – قانون خطاهای جمع شده فوتسال
خطاهای جمع شده : در صورتی که خطاهای یک تیم در هر نیمه به ۵ رسیده ( از خطاهای ۱۱ گانه آزاد مستقیم ) ، ( کلیه خطاها قانون ۱۲ ) از آن به بعد اگر یکی از خطای قانون ۱۲ را مرتکب شود خطای ششم یک ضربه آزاد مستقیم ( از نقطه پنالتی دوم ) یا محل وقوع خطا ( اگر محل خطا بین نقطه پنالتی دوم و دروازده حریف باشد ) بدون تشکیل دیوار دفاعی به صورت مستقیم زده می شود . مهاجمین و مدافعین باید فاصله ۵ متر را رعایت کنند . ( خط فرضی نقطه پنالتی فاصله رعایت گردد ) .
وقتی ضربه آزاد بدون دیوار دفاعی ( پنالتی دوم ) زده شد . هیچ بازیکنی نمیتواند توپ را لمس نماید مگر اینکه بوسیله دروازه بان لمس شودیا بعد از برخورد با تیرهای عمودی وافقی دروازه به زمین بازی برگردد یا توپ زمین بازی را ترک نماید .
در ضربات پنالتی و ضربه آزاد بدون دیوار دفاعی ( پنالتی دوم ) بازیکن زننده ضربه بایستی مشخص شود .

در ضربه آزاد بدون دیوار دفاعی ( پنالتی دوم ) دروازه بان حداقل باید ۵ متر تا نقطه پنالتی فاصله داشته باشد .
تذکر : اگر خطای ششم عقبتر از نقطه پنالتی دوم بود ، مستقیم به نقطه پنالتی دوم منتقل شده ضربه زده می شود ( حق پاس دادن را ندارد ) .
۱۵ – قانون پنالتی فوتسال
ضربه پنالتی : از نقطه پنالتی زده می شود . زننده ضربه باید مشخص باشد . ضربه حتماً باید به طرف جلو ( دروازه حریف ) زده شود .
اما در ضربه پنالتی دروازه بان بایستی روی خط دروازه باشد .
۱۶- قانون اوت فوتسال
ضربه اوت : ضربه به داخل ( kickin )
روشی برای شروع مجدد بازی است .
هرگاه تمام توپ از خط طولی چه از روی زمین چه از هوا بگذرد توپ بایداز محلی که خارج شد توسط تیم مقابل با پا به داخل زمین زده شود . زننده ضربه توپ ساکن روی خط طولی یا خارج از زمین خط طولی باشد .
وضعیت توپ در ضربه اوت ( kickin ) : توپ باید روی خط طولی زمین ، خط تماس
( touch line ) ثابت باشد . می توان توپ را به هر جهتی زد .
بازیکنان تیم مقابل حداقل ۵ متر از محله ضربه باید فاصله داشته باشد .
به محض ضربه زدن به توپ ، توپ در بازی است . از ضربه اوت نمی توان مستقیم گل زد .
اگر زننده ضربه اوت بیش از ۴ ثانیه وقت تلف نماید ضربه اوت به تیم حریف داده میشود .

۱۷ – قانون پرتاب اوت دروازه پرتاب فوتسال
پرتاب توپ توسط دروازه بان ( goal clearance ) :
روشی دیگر برای شروع مجدد بازی است .
پرتاب اوت دروازه پرتاب : پرتاب اوت دروازه مادامی در بازی است که توپ توسط دروازه بان با دست بیرون از محوطه جریمه قرار گیرد . پرتاب اوت دروازه خطای ۴ ثانیه ندارد . برگشت اوت دروازه دوباره به دروازه بان توسط مدافع ( با دست لمس کردن یا کنترل ) یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل ۶ متری انجام می گیرد .
در هنگام پرتاب توپ توسط دروازه بان تمامی بازیکنان حریف بایستی خارج از محوطه جریمه باشند . به محض خروج توپ از محوطه جریمه توپ در بازی است . با پرتاب اوت دروازه نمی توان مستقیم گل زد .
۱۸- قانون کرنر فوتسال
ضربه کرنر : از ضربه کرنر می توان مستقیم گل زد .خطای ۴ ثانیه دارد ، اگر ضربه کرنر به طور صحیح زده نشود ضربه تکرار خواهد شد . در موقع زدن خطاها توپ باید ساکن باشد .
کلیه خطاهای اتفاق افتاده در نیمه دوم بازی در۲ وقت اضافه بازی محاسبه خواهند شد .
بعد از پایان دو وقت قانونی بازی برای مشخص شدن نتیجه بازی از دو وقت اضافه ۵ دقیقه ای استفاده می شود . در صورتیکه بعد از پایان دو وقت اضافه ۵ دقیقه ای نیز نتیجه بازی مساوی باشد برای مشخص شدن برنده بازی اعمال زیر انجام می شود :
داور دروازه ای را که باید ضربات پنالتی به طرف آن زده شود را مشخص می نماید .
داور بین دو کاپیتان تیم سکه می اندازد .برنده سکه مشخص می نماید که تیم او اولین ضربه را خواهد زد یا تیم حریف .

هر تیم ۵ ضربه پنالتی میزند در صورتیکه بعد از ۵ ضربه نتیجه مساوی باشد یکنفر یکنفر زدن ضربات ادامه می یا بد . تا یک تیم بتواند به برتری برسد .
در هنگام ضربات پنالتی بازیکنان داخل زمین می توانند جای خود را با دروازه بان عوض نمایند .
در هنگام ضربات پنالتی فقط مقامات رسمی ( داوران ) و بازیکنان ثابت تیمها ( ۵ نفر ) میتواند درون زمین بازی باشند .
همشه برنده قرعه سکه صاحب زمین بازی یا زننده پنالتی یا انتخاب رنگ پیراهن می باشد .
تیمی می تواند تایم استراحت بگیرد که صاحب توپ باشد مثل ضربه کرنر ، پرتاب اوت ، . . . .
دروازه بان می تواند در زمین حریف بیش از ۴ ثانیه بازی کند . دروازه بان نمی تواند در جریان بازی مستقیم توپ را با دست وارد دروازه حریف کند ( از روی هوا ) ، جز اینکه توپ قبل از ورود به دروازه حریف به زمین بازی برخورد کند که گل قبول است . پاس عقب مادامی محسوب می شود که توپ از ضربه مچ پا به پایین زده شود ( فقط از ناحیه کفش)

398 دیدگاه
 1. با تشکر از سایت خوب و مفیدتون
  لطفا ترجمه جدیدترین کتاب فوتسال را هم در سایت قرار دهید

 2. با سلام. در شروع مجدد بازی ( توپ به بیرون رفته است.) دروازهبان میتواند مستقیما” توپ را با دست به زمین حریف ارسال کند و توپ بدون برخورد به زمین و با ضربه سر یا پای مهاجم یا مدافع وارد دروازه گردد گل حساب میشود یا خیر؟

 3. با سلام توپ از خط عرضی عبور کرده و دروازه بان در حال شروع بازی دستش از محوطه جریمه عبور میکند آیا هند محاسبه میشود یا نه؟

 4. این قانون پاس به عقب به دروازه بان فکر می کنم قبلا به صورتی بود که دروازه بان می توانست توپ را با دست بردارد الان قانون چطور است؟
  آیا قبلا اینطور بود که من گفتم یا اشتباه می کنم؟

  با توجه به جمله آخر قوانین یعنی اگر بازیکن با سر به دروازه بان پاس بدهد می تواند با دست بگیرد ولی با قسمت کفش نمی تواند؟ قبلا هم همینطور بود؟

 5. سلام خسته نباشید
  من شنیدم در قوانین جدید پاس به دروازه بان کلا خطا محسوب میشود.میخواستم ببینم صحت دارد یا نه

 6. آرش ساسانی ۱۳۸۹/۰۹/۱۲ در ۱۶:۴۲

  آیا بازیکنی که از داور کارت قرمز دریافت کرده است،به وسیله کمیته برگزاری مسابقات(انضباطی یا داوران)می توان او را بخشید؟(اگر به نظر آنها داور اشتباه کرده باشد)

 7. با سلام
  سوالی داشتم در مورد تعداد کارتهای زرد و اینکه بازیکن بادریافت چند کارت زرد از بازی بعد محروم می شود با تشکر

 8. محمدرضا سلطانی ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ در ۲۳:۱۱

  یک تیم فوتسال با ۵ نفر شروع به بازی میکند در اواسط نیمه اول یک بازیکن اخراج میگردد ونیمه به پایان میرسد در شروع نیمه دوم آیا تیم میتواند با ۴بازیکن به بازی ادامه دهد تیم اصلا بازیکن ذخیره ندارد ممنون

 9. محمدرضا سلیمانی ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ در ۱۳:۵۱

  سلام می شه تمام قوانین فوتسال وفوتبال را برای ایمیلم بفرستید

 10. حسین نامداری(داور جام جهانی 2022) ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ در ۱۲:۱۷

  سلام و خسته نباشید
  اگه بازیکنی بی اجازه از زمین خارج شود و دیگر به زمین برنگردد و یا در چنین مواردی که داور به بازیکن خاطی دسترسی ندارد ,چگونه باید او را جریمه کرد و آیا در میان دو نیمه ی بازی و یا آخر بازی داور حق کارت دادن به صورت واضح را دارد و یا باید شفاهی اعلام کند؟

 11. حسین نامداری(داور جام جهانی 2022) ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ در ۱۲:۲۳

  ممنون از پاسخگوییتان
  در قانون آمده است که اگر تیمی از ضربه ی شروع مجدد مستقیما به دروازه خودی گل بزند به تیم حریف کرنر داده می شود
  آیا منظور از ضربه شروع مجدد همه ی موارد ذیل است؟؟؟
  اوت دستی.اوت دروازه.ضربه شروع مسابقه.پنالتی.کرنر

 12. حسین نامداری(داور جام جهانی 2022) ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ در ۱۲:۲۷

  بازهم ممنون
  آیا اشکالی دارد در موقع زدن اوت دروازه چمنی یا سالنی فردی چه مهاجم و چه مدافه داخل محوطه جریمه باشد ولی توپ را لمس نکند؟
  اگر مستقیما از ضربه اوت دروازه به دروازه ی خودی گل بزنند چه باید کرد؟اگر کرنر است,پس هنوز که توپ از محوطه خارج نشده که در بازی قرار گیرد؟

 13. حمید بهدانی ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ در ۱۲:۲۰

  سوال :
  چنانچه در جریان یک مسابقه از سوی تماشاگران سوتی بصدا در آید و تیم مدافع فکر کند که داور سوت زده و از حرکت بایستند و در همین حال تیم مهاجم گلی بثمر برساند .آیا گل قبول است یا خیر.

  با تشکر

 14. سعید دانش دوست ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ در ۱۵:۰۶

  لطفا اقا سجاد جدید ترین قوانین فوتسال را برای من بفرستید.

  باتشکر

 15. با سلام:
  با وصف صراحت قانون و جوابیه های قبل خواهشمند است بیان نمایید آیا دروازه بان در شروع بازی خطای ۴ثانیه دارد همچنین بفرمایید آیا در طول بازی پرتاب با دست توسط دروازه بان با وصف برخورد با زمین وبدون برخورد با بازیگران گل محسوب می شود یا خیر- باتشکر

 16. با عرض معذرت بازیکنان به اشتباه بازیگران تایپ شده

 17. با سلام: من عیناًماده ۱۷و۱۸ را از همین صفحه copyوpasteکرده ودرج نموده ام.
  خواهشمند است چنانچه ایراد در متن است مرا راهنمایی و متن را اصلاح کنید.
  با تشکر و احترام مجدد

 18. ممنون از لطف شما-تامزاحمت بعدی خداحافظ

 19. فواد زارعی ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ در ۲۲:۱۱

  با تشکر از سایت خوبتان لطفا امکان save as کردن این صفحه را برای کلربران قرار دهید.

 20. ایا اگر بازیکنی اخراج شود در بازی بعدی مجاز به شرکت در بازی می باشد؟

 21. باسلام وعرض خسته نباشید.ایا اگر دروازبان توپ را از اوت روی زمین بغلتاند و توپ بدون برخورد کردن با بازیکنی وارد دروازه حریف شود ایا گل قبول است؟

 22. با سلام وتشکر.این قانون پاس به دروازبان در فوتسال رو اگه میشه توضیح بدید ایا درست است که نباید دو بار به دروازبان پاس داد قبل از ان که توپ از نیمه زمین عبور کرده باشد؟ اگر امکانش هست به طور ساده و کامل جواب دهید.

 23. عزت اله یعقوبی ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ در ۱۱:۴۰

  باسلام اگر تیمی برای بازی شرکت نکند نتیجه بازی چندچند میشود؟

 24. با سلام مجدد خدمت شما. ایا دروازبان میتواند پابه توپ شود وبه زمین حریف برود وگل بزند؟ (ایا خطای ۴ ثانیه دارد). من در مطالبتون خوندم که اگر دروازبان توپ را روی هوا بفرستد و توپ با برخورد به زمین وارد دروازه حریف شود گل قبول است ایا این حرف صحت دارد؟.*باتشکروسپاس*

 25. مجتبی عباسی ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ در ۰۹:۲۴

  درفوتسال بازیکون باید چندکارته باشد تا در بازی بعد نتوتند بازی کند کمیدر مورداین دوکارته توضیح دهید

 26. سلام. ایا دروازبان میتواند پابه توپ شود وبه زمین حریف برود وگل بزند؟ (ایا خطای ۴ ثانیه دارد)

 27. salam kh ali bud.

  ye soal…
  penalti payan bazi 5tast dige,doroste?

 28. سلام
  یه سوال داشتم
  می خواستم بدونم آیا تکل دروازه بان درون محوطه جریمه خودی خطاست؟
  با تشکر

 29. صديق ابراهيم پور ۱۳۸۹/۱۲/۲۰ در ۱۷:۲۴

  خیلی متشکر برای من خیلی مفید بود هر بژی

 30. با عرض سلام و خسته نباشید.میخواستم بدونم هند غیر عمد در محوطه جریمه پنالتی دارد؟

 31. توحید رهگشای ۱۳۹۰/۰۱/۲۲ در ۱۵:۱۴

  خطای کف پا در نزدیکی خط گل دروازه چه حکمی داره؟ با تشکر

 32. سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکارانتان
  می خواستم اگر امکان دارد قوانین جدید فوتسال رو با فرمت pdf برای ایمیل من ارسال کنید
  لازم به ذکر است که فقط قوانین جدید که به تازگس تصویب شده است

 33. سلام و خسته نباشید خدمت تمام دوستان زحمت کش ”

  امید وارم همه شما سالم و سلامت باشین و در پناه حق همیشه رستگار

  اگه میشه بیزحمت خلاصه ای از قوانین فوتسال رو به ایمیل من ارسال کنین ممنون میشم با سپاس از همه شما عزیزان

  ” حسین”

 34. با تشکر از شما بابت زحمات فراوانتان

 35. رضا فولادی ۱۳۹۰/۰۲/۰۲ در ۱۶:۱۷

  سلام
  یه سوال داشتیم و اینکه اگر در بازی یه تیم چهار تا گل توسط یه بازیکن به تیم مقابل بزنه و وسط بازی نیه دوم تیم گل خورده از بازی کردن انصراف دهند، آیا تعداد چهار گل زده شده برای زننده گل محاسبه می شود؟
  مثلا اگر زننده این گلها ده گله بود حالا چهارده گله میشه؟
  و مشکل ما در تعیین آقای گلی مسابقات هستش؟

 36. علیرضا رجب نژاد ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ در ۱۶:۴۰

  سلام.

  بسیار عالی. برای درک بهتر مخاطب، از عکس نیز استفاده کـنید.

  با تشکــر.

 37. سامان واحدي ۱۳۹۰/۰۲/۲۲ در ۱۰:۰۴

  سلام و درود بر زحمت کشان عرصه ورزش خصوصا فوتسالی ها لطف کنید در صورت امکان قوانین فوتسال را واسم ایمیل کنید و اینکه مراحل داوری در رسیدن به جایگاه خوبی در داوری به چه صورت است

 38. زمانی که تیم مقابل در زمین حاظر نمیشود به جز سه امتیاز در تفاضل گل چگونه حساب میشود آیا سه گل زده حساب میشود ؟

 39. مهرداد عاشوري ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ در ۲۲:۵۷

  با سلام و خسته نباشید، یه سئوال فنی داشتم:
  محوطه جریمه در فوتسال مقیاسش چطوریه؟ منظورم اینه که از تیر دروازه به سمت کرنر چند متره که دایره محوطه جریمه رو رسم می کنند؟
  مثل محطوطه ۵/۵ متر در فوتبال که از تیر دروازه به سمت کرنر ، امیدوارم که سئوالم رو متوجه شدید و جواب رو بهم بدید.
  ممنون و متشکر و منتظر

 40. باسلام دو تیم در لیگ فوتسال شهرستان درامتیازبرابرشدهاند اما تیمالف دربازی رو در رو پیروز شده وتیم ب تفاضل گل بهترداره(گل زده ب بیشتروگل خورده الف کمتر است)به نظر شما کدام تیم قهرمانه((در صورتجلسه ی ابتدای مسابقات یادنشده بود)). با تشکر

 41. متشکر به خاطره زحمات فراوان شما خیلی خوب است مطالب توانستم اطلاعات زیادی بدست اورم ممنون

 42. سروش شاهرخشاهی ۱۳۹۰/۰۹/۰۲ در ۲۳:۵۹

  آیا دروازبان فوتسال وقتی توپ در جریان است میتواند با دست به طور مستقیم گل بزند؟

 43. حميد رضا نيكنام ۱۳۹۰/۰۹/۰۷ در ۱۷:۱۵

  با سلام
  آیا دروازه بان میتواند توپی که در جریان بازی با دست گرفته است را جلوی پای خودش بیندازد و به سمت دروازه حریف حرکت کند؟؟؟؟؟؟؟؟

 44. ایا ۳ امتیاز بدون گل جزو تفاضل محسوب میشود ؟

 45. محمد دلیریان ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ در ۲۱:۲۵

  خووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب بود

 46. خیلی ممنون از سایت خوبتون

 47. اگر بازی فوتسال داور متوجه شود یک تیم با یک یار بیشتر بازی میکند باید چه کند ؟

 48. مسعود جانبازي ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ در ۱۰:۴۱

  با سلام و احترام

  بازیکن اصلی تیم ما در دوره اول یک کارت گرفته و در دوره دوم کارت زرد دیگر برای بازی فینال آیا دو کارت محسوب و بازیکن محروم می شود یا کارت زرد دوره اول بخشیده می شود ؟

 49. تیم حریف از خط طولی اوت را شروع نموده و پاس به عقبی به دروازه خودی داده است !
  اگر این پاس بدون برخورد به پای دروازه بان وارد دروازه خودی شود گل محسوب میشود ؟

  تورو خدا جواب بدین !

 50. احسان رحیمی ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ در ۲۰:۲۱

  با عرض سلام وخسته نباشید وتشکر از حوصله ودقت شما در جواب به سوالات دوستان
  سوال:اگر بازیکنان تیمی جهت اتلاف وقت شروع مجدد بازی را بیش از پیش با تاخیر شروع کنند چه تصمیمی در مورد آنان گرفته می شود؟(مثال:تیمی که گل دریافت کرده بازکنان جهت شروع مجدد بازی به سمت توپ نروند)
  با تشکر

 51. خالق ابراهیم زاده ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ در ۱۵:۳۱

  با سلام
  سوالی داشتم در مورد تعداد کارتهای زرد و اینکه بازیکن بادریافت چند کارت زرد از بازی بعد محروم می شود با تشکر

 52. احسان میرزایی ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ در ۱۷:۴۰

  با سلام
  اگر یک بازی مساوی تمام بشه و به ضربات پنالتی کشیده بشه ایا میشه که وسط ضربات پنالتی دربازبان تعویض کرد
  اگر جواب منفی هست امکان معرفی مرجعی وجود دارد که این حرف رو ثابت کرد؟
  ممنون میشم اگر معرفی کنید

 53. بد نبود

 54. کریم محمدی ۱۳۹۰/۱۲/۰۵ در ۱۹:۰۹

  سلام
  یه سوال داشتم آیا در زمین فوتسال خط محوطه ۵قدم جز محوطه محسوب میشود یاخیر؟
  مثلا اگر خطایی دقیقا روی خط محوطه رخ دهد ایا پنالتی هست یا خیر

 55. عباداله اکرمی مقدم ۱۳۹۰/۱۲/۰۶ در ۱۵:۴۵

  با عرض سلام وخسته نباشید
  اگر ضربات شروع بازی و در صورت گل خوردن از وسط زمین مستقیما وارد دروازه حریف شود گل محسوب می شود یا خیر ؟

 56. حسن فرامینی ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ در ۱۰:۳۲

  سلام . خسته نباشید .
  اگه بشه یک فایل که قوانین جدید جایگزین شده + قوانین قدیمی را تو سایت بزارید .خیلی خوب میشه .
  ” هم قوانین داوری .هم قوانین مسابقه ”

  یک سوال ) اگر بازیکنی در جریان بازی یا بعد از بازی اخراج شود ، میتونه بازی بعدی تیمش رو بازی کنه یا نه ؟؟؟

 57. محسن موسوی ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ در ۰۸:۳۹

  باسلام و احترام
  پس از اوت شدن پشت دروازه آیا دروازه بان میتواند توپ را با یک ضربه شوت پا آن را وارد دروازه حریف کند؟

 58. میثم فارسی ۱۳۹۱/۰۲/۲۳ در ۲۲:۱۵

  اللللللللا

 59. یک سوال؟
  اگر تیم حریف از بازی کناره گیری کند و بازی ۳-۰ شود ایا تفاضل گل محسوب میشود یا خیر؟

 60. محمد قاضی زاه ۱۳۹۱/۰۳/۰۴ در ۱۰:۳۵

  خوب است

 61. با سلام
  آیا دروازه بان میتواند توپی که در جریان بازی با دست گرفته است، میتواند با پا وارد دروازه حریف کند؟ خیلی ها این سئوال رو پرسیدن ولی جواب ندادین

 62. آیدین ایزدی ۱۳۹۱/۰۳/۲۵ در ۲۱:۱۳

  با سلام…..در صورتی که تیم مقابل نیاید ۳ بر ۰ اعلام می شود یا ۹ بر ۰ …. با تشکر از شما….

 63. مسعود کائیدپور ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ در ۱۳:۳۷

  باسلام
  در بازی گروهی تفاظل گل اهمیت دارد یا بازی های رودر رو؟

 64. مسعود کائیدپور ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ در ۱۳:۳۹

  باسلام
  قوانین بازیهای گروهی را لطفا توزیح دهید

 65. محمد زارعی ۱۳۹۱/۰۴/۱۵ در ۱۶:۴۱

  با سلام خواهشن مطالب قدیمی رو با توجه به قوانین جدید اصلاح کنید در ضمن اگه زننده ضربه پنالتی توپ را به طرف دروازه نزند وظیفه داور چیست اینکه گفتین اگه دروازه بان توپ اوت دروازه را با دست به گل خودی بزند کرنر است صحیح نیست در این صورت ضربه تکرار میشود و اگر توپ در جریان بازی رو به دروازه خودی بزند گل محسوب میشود چون قانون میگه با دست نمیشه به حریف گل زد

 66. با سلام و خسته نباشید
  اگه امکان داره یه نمونه اساسنامه تیمهای فوتسال رو برام بفرستید ممنون.

 67. عبدالقادرایمانی ۱۳۹۱/۰۴/۲۷ در ۱۵:۴۵

  مکث پنالتی فوتبال چه جریمه ای دارد؟

 68. حسن بهاري دلگشا ۱۳۹۱/۰۵/۰۴ در ۱۲:۳۱

  اگردروازه بان بادست مستقیما توپ راوارددروازه خودکندچه حکمی دارد

 69. شعیب غلامی ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ در ۱۴:۲۷

  با سلام
  آیا بازیکنی که کارت قرمز در مسابقات فوتسال میگیرد در بازی بعدی می تواند بازی کند

 70. سلام خسته نباشید
  سوال من ربطی به قوانین بالا مداره ولی امیدوارم ک جوابه منو بدین.
  طبق قوانین فوتسال تیمهای که در یک گروه امتیاز آنها برابر است تکلیف چیست و کدوم تیم صعود میکند؟

 71. جواد حسن زاده ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ در ۱۱:۴۶

  در بازی های نیمه تمام فوتسال بازی ۳ بر ۰ اعلام شده این ۳ گل را میتوان به تفاضل حساب کرد؟

 72. محسن طاهری ۱۳۹۱/۰۵/۲۴ در ۲۳:۲۲

  سلام
  در زمان زدن پنالتی(نقطه اول) دروازه بان می تواند قبل از ضربه یک گام به جلو بیاید؟

 73. یاسر حاجی پور ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ در ۱۳:۰۷

  سلام
  آیا در بازی فوتسال داور بازی متواند از آپانداژ استفاده نمایدیا خیر

 74. یاسر حاجی پور ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ در ۱۳:۲۲

  در یک بازی فوتسال اگر خطایی صورت گیرد وتوپ در اختیار هم بازیهای کسی که خطا برروی او صورت گرفته برسد در این صورت داور میتواند از آپانداژ استفاده نمایدیا خیر؟ اصلا”دربازی فوتسال آپانداژ مفهومی دارد یا خیر؟

 75. نوید نجات الهی ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ در ۱۴:۴۵

  سلام آیا بازیکنی که در بازی فوتسال کارت قرمز میگیرد میتواند در بازی بعدبازی کند.لطفاً در صورت امکان پاسخ فوری باشد.

 76. فروغ عوض زاده ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ در ۲۱:۱۳

  با سلام جدید ترین اصلاحات قوانین فوتسال ۲۰۱۲ رو میخواستم لطفا و تعدادی از رفتارهای غیر ورزشی که زیاد مطرح نیست ولی وجود دارد با تشکر

 77. مهران رحمتی ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ در ۰۹:۴۰

  با سلام
  چنانچه تیمی در مرحله گروهی ۲ بازی انجام داده باشد و با وجود اینکه هنوز ۳ بازی باقیمانه دارد دیگر حاضر به حضور در میدان نباشد و اینکه در بازی های قبلی با تفاضل گل بالا شکست خورده باشد قانون در این خصوص چیست؟
  اگر بازی های بعد ۳بر ۰ شود مشکل تفاضل گل پیش می آید.
  آیا امکان اینکه این تیم از جدول حذف گردد هست؟

 78. نقی انصارین ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ در ۲۱:۲۶

  درمسابقات فوتسال اداره ما ۴گروه و هر گروه ۳ تیم میباشد که بازی اول ما ۱بر۱ مساوی با تیم دوم گروه تمام شد،بازی ذوم را۱۶بر۱بردیم از تیم سوم گروه. در مسابقه بین تیم دوم وسوم گروه تیم سوم حاضر نشد لطفا طبق آخرین مقررات بفرمایید آیانتیجه این بازی ۳بر۰به سود تیم دوم میشود یا نه و تکلیف تیم اول و دوم گروه چه میشود با تشکر

 79. باسلام وخسته نباشید..سوالی داشتم …
  اگردرجریان بازی دروازه بان توپ راگرفت واز دروازه ی خود مستقیم توپ را بدون برخورد با بازیکنی درون دروازه ی حریف قرارداد گل محسوب می شودیا خیر!!

 80. با سلام و احترام، چند سوال داشتم؛

  ۱- اگه یه بازی فوتسال به دلیلی نیمه تمام بمونه، یه بازی کامل مجدد برگزار میشه یا اینکه فقط زمان باقیمانده بازی انجام میشه؟

  ۲- اگه تیمی حاضر نشه نتیجه چند چند اعلام میشه؟

  ۳- اگه تیمها هم امتیاز بشن، تفاضل گل مهمه یا بازی رو در رو؟

  با تشکر

 81. رضا شعبان زاده ۱۳۹۱/۰۸/۰۵ در ۱۴:۵۷

  با سلام و تشکر از سایت خوبتون
  اگر بازی به هر دلیلی قطع بشه (باران, برف) شرایط مسابقه چگونه خواهد شد؟

 82. آیا یک مربی تیم حاضر در لیگ می تواند داوری در همان لیگ را برعهده بگیرد؟

 83. عالی و کامل بود

 84. مرتضی غایبی ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ در ۱۴:۰۹

  بازیکن باگرفتن چندکارت زرد حق بازی درمسابقه بعدراندارد؟

 85. حميد يعقوبي ۱۳۹۱/۰۹/۰۲ در ۲۲:۵۴

  در بازی فینال اسبانیا و برزیل در حین زدن ضربه بنالتی دروازه بان از خط دروازه حدود یک متر جلوتر بود ایا چنین حرکتی صحیح است

 86. مرتضى همتى ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ در ۱۴:۲۴

  اگر بین بازى برق قطع شود زمان ونتیجه چطور محاسبه میشود؟

 87. محمود حسين زاده ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ در ۱۵:۴۲

  آقاى شعبان زاده کجاى دنیا به خاطر برف و باران بازى سالن قطع میشه ????????????? ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 88. مصطفی فخر ایرانی ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ در ۲۰:۲۶

  سلام اگر دو بازیکن از یک تیم{همبازی} در وسط بازی درگیری فیزیکی و فحاشی شدید نسبت به یکدیگر کنند در اینجا وظیفه داور چیست با تشکر

 89. SALAM BEBAKHSHID MISHE IN GHAVANIN RO BE EMAIL MAN BEFRESTID MER 30

 90. سید سعید اصلانی ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ در ۱۱:۱۵

  ایا میتوان در پنالتی نقطه دوم پاس داد وگل زد

 91. یوسف سلحشور ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ در ۱۳:۰۵

  با سلام .
  اگر دروازه بان بعد از گرفتن توپ بادست (توپ از جریان بازی خاج نشده باشد )،ان را به سمت دروازه حریف پا با شوت کند و توپ مستقیم وارد گل شود بدون برخورد به هیچکس ،ایا این گل سالم محسوب میشود؟
  با تشکر

 92. رضا يزدي ازناوه ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ در ۲۳:۳۴

  با سلام
  آیا هرکونه تکل در سالن خطا محسوب می شود یا تکلی که دست با زمین برخورد نمید یا تبصره ی خاصی دارد.
  با کمال تشکر

 93. حسین خدادی ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ در ۲۲:۵۷

  اگر درهنگام پرتاب اوت توپ از داخل زمین بدون برخورد به بازیکن به بیرون رود چه حکمی دارد؟ یا بدون ورود به زمین از روی خط به اوت برود چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 94. فریدون فتحی زاده ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ در ۱۱:۱۵

  با عرض سلام و خسته نباشد آیا بازیکنی که سرباز باشد و در حین انجام خدمت سربازی است میتواند در مسابقات لیگ بازی کند و با باشگاهی قرار داد ببندد؟

 95. در هنگام زدن ضربه آزاد مستقیم یا غیر مستقیم بازیکنان حریف می توانند هرجایی از زمینکه می خواهند باشند یا خیر؟( باید پشت توپ باشند ؟)

 96. سلام آیا هنگام زدن اوت کنار توپ خارجاز زمین کاشته شود خطا است یعنی روی خط کنار نباشد از بیرون از زمین بازی شروع شود نه روی خط?

 97. آرش دیباج دوست ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ در ۲۳:۱۰

  با سلام وخسته نباشید خدمت شما وهمکارانتون:

  لطفا قوانین جدید فوتسال را که در سال ۲۰۱۲ به تصویب رسیده به آدرس ایمیلم ارسال کنید.

 98. اگه تصاویر بهتری بزارید ممنون میشممممممممممممممم

 99. سید جواد فرخزاد ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ در ۲۱:۰۵

  با سلام در قوانین جدید در مورد تکل تغیری داشتیم؟

 100. با سلام
  زدن حریف بدون توپ چه حکمی دارد؟
  لطفا ماده و بند قانون را هم ذکر کنید.
  آیا داور می تواند برای زدن آشکار حریف ، بدون توپ از کارت زرد استفاده کند؟
  با تشکر

 101. سلام
  فوتسال
  اگر در یک گروه ۵ تیمی یکی از تیم ها بعد از انجام ۲ بازی که هر دو را هم شکست خورد به از مسابقات غیبت کند . تکلیف تیم هایی که با آن تیم بازی نکرده اند چیست ؟
  آیا این تیم از مسابقات حذف می شود و کلیه ی بازی هایی که انجام داده محاسبه نمی شود ؟
  ممنوی

 102. قوانین ۲۰۱۳ را بگذارید

 103. سلام
  در فوتسال مستقیم اوت خارج رو به گل بزنه گول بشه ،این گول قبول یاخیر

 104. در جواب دوستمون:
  اگه توب از اوت وارد دروازه بشه گل محسوب نمیشه ولی اگه بین راه به کسی برخورد کنه گل صحیح است

 105. اگه بازیکنی با صدا زدن بازیکن صاحب توپ حریف باعث اشتباهش شود آیا خطا محسوب می شود؟

 106. قوانین جدیییییییییییییییییییییییییییییید لطفن

 107. سلام لطفا نمونه برگه استانداردمخصوص منشی مسابقات فوتسال را اگه امکان داره بذارین روی سایت تاامکان دانلود باشه ممنون میشم

 108. اگه امکان گذاشتن نمونه برگه منشی مسابقات فوتسال توی سایت نیست لطفا به ایمیل من ارسال فرماییدsaraasal357@yahoo.com

 109. با سلام اگر توپ درجریان بازی در مالکیت دروازبان خودی باشد میتوانیم تایم اوت گرفت با تشکر

 110. با سلام
  اگه توپی در جریان بازی باشه و بیرون نرفته شده باشد
  و دروازبان جمع کنه و توپ رو پرتاب کنه توی گل
  آیا گل قبوله یا مردود؟!!!
  مرســــی

 111. سلام
  اگه تیمی در مسابقه حاضر نشه نتیجه آیا ۶بر۰ به ضررش میشه؟
  آیا این نتیجه توی تفاضل هردو تیم موثر هستش؟

 112. مجید مایان ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ در ۱۶:۵۴

  سلام.تمارض یاهمون بزرگنمایی درفوتسال ضربه مستقیم است یاغیر مستقیم باتشکر

 113. سلام اگر بین سر داور و وقت نگهدار اختلافی بر سر نگهداشتن وقت نگهداشتن افتاد آیا نظر سرداور ارجح تر است ؟ به طو کلی نگهداری از وقت برعهده کدام یک است؟

 114. با سلام
  در مورد تکل در بازی فوتسال سوال داشتم که در چه شرایطی مجاز است؟ و اگر سه قسمت از بدن بازیکن روی زمین باشد خطی می باشد؟ مثلا کف دست، آرنج و باسن؟

  متشکرم

 115. آیا بازیکنی که به عنوان یار پنجم در ترکیب قرار می گیرد می تواند توپ را در محوطه جریمه با دست لمس کند؟

 116. کاظم مرادی ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ در ۱۶:۰۳

  قوانین فیفا فقط این ۱۸قانون نیست……!!!!!!!!
  بلکه نوع استعدادیابی داوران وچیدمان وارتقاء داوران در سطوح مختلف بازیهاست که متاسفانه در ایران از بدو بوجود آمدن فوتبال فقط وفقط به قوانین چسبیده ایم وقوانین اصلی را یا فراموش کرده ایم ویا به خاطر منافع شخصی خود آنها زیر پا گذاشته ایم که امیدوارم خداوند از حق الناسی که بعضی ها پایمال کرده اند بگذرد……..

 117. سلام در هنگام اوتی زدن اگر پای بازیکن کمی روی خظ باشد داور باید خطا بگیرد.و اگر توپ بیرون از خط در حال حرکت باشد خطا میشود . با تشکر

 118. آیا کارت های زرد و قرمز در مرحله گروهی در مرحله بعدی حذف می شوند؟ آیا قانونی در این رابطه وجود دارد؟

 119. سلام در زمان پنالتی دوم فوتسال وضعیت دروازه بان چگونه است میتواند جلو تر از خط دروازه باشد

 120. ممنون از سایت خوبتون امیدوارم همیشه سالم باشید خخخخخخخخخخیلی ممنون

 121. سایتتون فوق العادس
  ایشاالله همیشه موفق باشید

 122. ممنون از سایت پرمحتوایتان،لطفا قوانین جدیدروبرام بفرستید.

 123. عالی بود

 124. با سلام

  تیم ما یک تیم را برده و حریف ما به آن تیم باخته. تیمی که به ما باخته در دو بازی بعدی شرکت نکرده( یک دور دیگر از مسابقات مانده است ). آیا این تیم حذف می شود؟ تکلیف امتیازی که ما به دست آورده و با توجه به آن به ادامه مسابقات پرداختیم چه می شود؟
  آیا مجازند ۳ امتیاز کسب شده توسط ما را از ما بگیرند؟لطفا جوای مستند بدهید.
  بسیار ممنونم

 125. مسعود بوفن ۱۳۹۲/۰۹/۰۷ در ۱۹:۳۵

  با عرض سلام میخواستم بدونم در حین بازی اگر توپ را گلر با دست بگیرد و مستقیم با ضربه شوت گل بزند گل قبول است!

 126. مسعود بوفن ۱۳۹۲/۰۹/۰۷ در ۱۹:۴۳

  میخواستم بدونم که در هنگام زدن اوت خط طولی زمان ۴ثانیه از چه زمانی محاسبه میشود؟موقعی که توپ توسط بازیکن روی خط جا میگیرد یا زمانی که بازیکن بعد از گذاشتن توپ روی خط دستش را از روی توپ برمیدارد زمان ۴ ثانیه اعمال میگردد؟یعنی تا زمانی که بازیکن دستش را از روی توپ برنداشته باشد ۴ثانیه اعمال نمیگردد؟

 127. هادی حسینی ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ در ۲۰:۵۹

  با عرض سلام میخواستم بدونم در حین بازی اگر توپ را گلر با دست بگیرد و مستقیم با ضربه شوت گل بزند گل قبول است؟

 128. محسن مشاری ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ در ۲۳:۴۹

  با سلام
  فوری
  اگر بازیکنی در بازی قبل کارت زرد گرفته باشد و در بازی بعد کارت زرد دیگر و و یک کارت قرمز مستقیم بگیرد از چند بازی بعد محروم است ؟
  یک یا دو بازی ؟

 129. با سلام،میخاستم بدونم۱- میشه پنالتی دوم رو به بازیکن هم تیمیمون پاس بدیم؟
  ۲-فاصله دروازه بان از زننده پنالتی دوم چقدر باید باشه؟

 130. با سلام
  میخواستم بدونم دروازبان می تونه توپی که اوت پشت دروازه شده را با پا به زمین حریف شوت کنه

 131. با سلام،میخواستم بدونم میشه پنالتی نقطه دوم رو به بازیکن هم تیمی پاس داد.خواهشآ جواب بدید

 132. خطاهای فوتبال که کارت قرمز دارد کدام است

 133. با سلام اگر تیمی که ۳ صفر در تایم اول عقب است ویک بازیکن ان اخراج و دو بازیکن ان مصدوم شوند و جون بازیکن جانشین ندارند تیم را از زمین بازی خارج کنند چه نتیجه ای برای ان تیم رقم می خورد؟

 134. سعيد صابري ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ در ۱۳:۴۲

  با سلام.
  اگر تیمی در مسابقه حاضر نشود و نتیجه سه بر صفر به سود تیم اعلام شود آیا سه گل زده به آمار گلهای تیم برنده محسوب میشود؟لازم به ذکر است عدم حضور تیم باعث از دست رفتن قهرمانی تیم مقابل شده است.

 135. سعید جنبه داشته باش
  اگر اون تیم رو کامل حذف کنن که سوم می شید . اگر بازی رودر رو هم حساب کنن باز باختید .

 136. با سلام

  اگر در یک بازی در ضربات پنالتی دروازه بان خطا کند و توپ گل نشود ضربه دوباره باید تکرار شود ولی اگر گل شود باز باید ضربه تکرار شود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 137. با سلام
  در بازی فوتسال اوت دروازه میشود و بعد دروازبان توپ را در دست داشته شوت میکند و آن توپ مستقیما وارد دروازه حریف میشود، آیا این توپ گل محسوب میشود مورد قبول است؟ اگر سوالم را جواب بدهید ممنون میشم. با تشکر

 138. آیا صدا زدن بازیکن حریف برای دادن پاس در فوتبال خطا است ! به عنوان مثال به بازیکن حریف بگم پاس بده من و او اشتباهی به من پاس دهد ؟

 139. با سلام آیا پاس از اوت به دروازبان وبعد بدون برخورد به او وارد گل شود آن گل صحیح میباشد

 140. سلام
  اگه ی تیم ب دلیل استفاده از بازیکن غیرقانونی ۳ ۰ بازنده شه کارتای تیم حریف بخشیده میشه؟

 141. سلام اگه ی تیم هفته آخر مسابقات انصراف بدهد کلیه ی بازی های تیم سه بر صفر اعلام می شود یا فقط همان بازی آخر؟

 142. سلام ، آیا دروازه بان حق داشتن دست کش دروازه بانی را دارد ؟

 143. سلام عرض ادب
  موقع زدن پنالتی از نقطه دوم . میشه دو ضرب زد . یعنی به بازیکن دیگری پاس داد

 144. رسول مصدری ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ در ۱۴:۴۷

  با سلام
  در بازیهای حذفی آیا در وقتهای اضافی ۵ دقیقه ای هم محدودیت خطا وجود دارد؟
  تعداد آن چند خطا می باشد؟

 145. بازیکنی که در فوتسال کارت قرمز دریافت کرده آیا در بازی بعدی میتواند بازی کند؟

 146. با سلام و قبولی عبادات
  در جریان بازی فوتسال گلی زده میشود. بعد از گل درگیری بین بازیکنان دو تیم رخ می دهد. دو نفر از بازیکنان تیمی که گل را دریافت نموده اند و یک نفر از بازیکنان تیم زننده گل از داور بازی کارت قرمز دریافت میکنند.در ادامه بازی تیم زننده گل و تیمی که گل را دریافت کرده بایستی با چه تعداد بازیکن بازی را ادامه دهند؟

 147. سلام ،اگربازیکنی کرنر را به اشتباه به دروازه خودی بدون اینکه به کسی برخورد بکنه گل بزنه آیا گل قبوله یا نه

 148. با سلام و خسته نباشید یک سوال داشتم در مورد اینکه در یک مسابقه فوتسال به دلیل یک تخلف که از یک تیم سر زده بازی را ۳ بر ۰ به نفع تیم مقابل مقابل اعلام کردند می خواستم بدونم آیا این ۳ گل برای تفاضل گل حساب می شود یا نه؟ با تشکر

 149. اگه خطایی خارج از زمین، در حین بازی توسط بازیکنهای داخل زمین انجام شه، خطا از کجا زده میشه؟ اگه خطا مثلن کنار تیرک دروازه ولی بیرون زمین انجام شه؛ پنالتی ه!؟

 150. از اوت گل قبول

 151. بعد از گل هفتم ار پنلتی است/

 152. سلام خسته نباشید آیا توپی که به اوت رفته یا در دست دروازبان هست بدون انداختن توپ بروی زمین شوت کند ومستقیم وارد دروازه حریف شود گل محسوب میشود؟

 153. با سلام و احترام یه سوال ازتون دارم ولی خواهشن زود جواب بدین من به جواب این سوال احتیاج دارم
  ما در یه جام در سطح شهرستان شرکت کردیم.تیم حریف یه بازیکن داشت که در ۲ بازی قبل کارت زرد گرفته بود و از بازی مقابل ما محروم بود ولی در گزارش داوری بازی های قبل یکی از کارتهای زرد اون ثبت نشده بود و بازی مقابل ما بازی کرد ولی بعد از اعتراض ما و بازبینی فیلم های مسابقات معلوم شد که ۲ کارته بوده.
  الان نتیجه بازی چی میشه و طبق کدام بند قوانینفوتبال و کمیته داوری

 154. زمانی که تیم مقابل در زمین حاظر نمیشود به جز سه امتیاز در تفاضل گل چگونه حساب میشود آیا سه گل زده حساب میشود ؟

 155. با عرض سلام و خسته نباشید،اگر توپ به اوت بره دروازبان میتواند توپ را با پا شروع کند؟اگر بله آیا میتواند توپ اوت رفته را با پا به طرف دروازه حریف شوت کند؟اگر توپ بدون برخورد به کسی گل شود آیا صحیح است؟منتظر جوابتون هستم،با تشکر

 156. البته منظورم اوت دروازه هست.

 157. با سلام وخسته نباشید،آیا در فوتسال دروازبان میتواند توپ اوت دروازه را با پا شروع کند؟اگر میتواند آیا اگر توپ را با پا شوت کند و توپ بدون برخورد با کسی وارد دروازه شود گل محسوب می شود؟با تشکر

 158. سلام.میخواستم بدونم هر تکلی در فوتسال خطا محسوب میشه؟؟

 159. سلام. اگر تیمی حاضر نشود برای بازی و نتیجه ۳-۰ به نفع تیم حاضر شود ایا تفضل ۳ گل زده و ۳گل خورده برای تیم ها منظور میشود؟

 160. علیرضا خادملو ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ در ۱۵:۵۵

  با سلام و عرض ادب
  لطفاً اعلام فرمائید چنانچه در جریان بازی توپ توسط دروازه بان و به وسیله دست به سمت دروزاه حریف پرتاب و مستیقیم بدون برخورد با کسی وارد گل شود ، آیا گل قبول است یا خیر ؟ ممنون از اعلام نظر هیئت کارشناسی محترم داوران

 161. سلام.اگه بازیکنی از بازی بعد محروم باشد,لذا بازی بعد تیم حریف دربازی مقابل انها حضور نیابد,بازیکن محروم میتونه تو بازی بعد تیمش حضور پیدا کنه؟مرسی

 162. زمانی که تیم مقابل در زمین حاظر نمیشود به جز سه امتیاز در تفاضل گل چگونه حساب میشود آیا سه گل زده حساب میشود ؟

 163. خیلی خوب وعالی بود ممنون

 164. خیلی خوب وعالی بود ممنون

 165. با سلام خدمت تمام داوران اگر دروازه بان از محوته خارج شود وبعد تو.پ را پرتاب کند خطا هند دوضرب میشه یا یک ضرب

 166. اگر کفش در بیاد تکلیف چیست؟

 167. با سلام اگر در حین بازی فوتسال کفش بازیکن در بیاد و همان بازیکن با پای بدون کفش شوت بکند و گل شود تکلیف چیست ممنون میشم اگه زود جواب بدید؟

 168. با عرض سلام وخسته نباشید.اگر تیمی توی ۲ تا بازی متوالی نیاد بازی کنه آیا از مرحله گروهی کشیده میشه بیرون یا نه؟
  اگر کشیده میشه امتیازاتش به چه صورتی میشه؟
  ممنون میشم اگر از دوستانم کسی بتونه راهنمایی کنه
  ۰۹۳۰۷۰۷۶۶۹۲

 169. اگر تیمی بازی کنی را تعویض کند ولی بازیکن تعویضی به اشتباه زمین را ترک نکند وهیچ کس نفهمد ولی پس از مدتی داور به ماجرا در شرایطی پی ببرد که آن بازیکن کار خاصی انجام نداده جریمه تیم خطا کار چیست؟

 170. لطفٱ زود جواب بدین تو رده بندی تیم ما خیلی تاثیر گذار است.

 171. با سلام
  ضمن تشکر از سایت خوب و پر مخاطبتون
  میخواستم بدون اگه داور چسبیده به محوطه جریمه یه ضربه خطا را سوت زده باشد و بدون اینکه بازی را با سوت آغاز کند بازیکن مقابل میتواند بازی را بدون سوت داور شروع کند
  واینکه اگر در شروع مجدد بازی از وسط زمین پس از گل خوردن توپ مستقیم به سمت دروازه حریف شوت شود کارت زرد دارد یا نه

 172. سلام
  دوستان اگه تیمی تومسابقه حاضر نشه و بازی ٣برصفر بشه
  ٣ تا گل تو تفاضل گلش حساب میشه یانه!!!!؟؟؟؟؟؟
  عجله داریم.لطفا کسی میدونه بگه.مرسی

 173. دوستان کسی اگه میدونه بگه.با منبع…
  اگه بدلیل حاضر نشدن تیمی.بازی٣برصفر بشه .سه گل درتفاضل حساب میشه یا نه!؟!؟

 174. محمد غلامزاده ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ در ۰۰:۴۸

  زمانی که یک تیم از مسابقات لیگ خارج میشود یا کنار میکشد در حین مسابقات نتایج و کارتهایی که بازیکنان در مسابقات این تیم که قبلا انجام گردیده محاسبه میگردد یا کلا با کنار کشیدن این تیم حذف می گردد با تشکر

 175. با سلام. یک سوال داشتم لطفا هرچه سریعتر جواب بدین خیلی فوریه. تیم الف ٨گل زده تیم ب ٢گل. بازیکنان تیم ب با عنوان اینکه داور به نفع تیم الف داوری میکنه بازی رو بهم زدن. حالا تیم ب میگه بازی باید دوباره تکرار بشه اما تیم الف میگه ٣گل به ٨گل اضافه بشه و تیم ب همون ٢گل باشه و بازی تمام یا با همین نتیجه ٨ بر ٢ تمام بشه یا از همون دقیقه و همون نتیجه که بازی تمام شده بازی ادامه داده بشه. ممنونتون میشم اگه بگین قانونش چیه آخه این دو تیم بدجور درگیرن

 176. محمد قاسم پور ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ در ۲۳:۵۶

  باعرض سلام و احترام
  بفرمایید که در فوتسال صدا زدن یا مورد خطاب قرار دادن بازیکن صاحب توپ توسط حریف به قصد تصاحب توپ،آیا خطا محسوب میشود؟!
  با سپاس فراوان

 177. حسین علیزاده ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ در ۱۶:۰۳

  با سلام
  اگر امتیاز دو تیم A , B رابر بوده و تیم A تیم B را برده باشد و تفاضل گل تیم B بیشتر از A باشد برنده نهایی کدام تیم است

 178. سلام در موقع پنالتی دروازه میشود؟

 179. محمود زارعی ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ در ۰۷:۳۸

  سلام باعرض ادب وخسته نباشی،اگر بازیکن کارت قرمز بگیرد وبرای بعد استراحت بخورد آیا کارت قرمزش بخشیده می شود.
  وسوال دوم آیا در پاس به عقب به دروازبان می تواند با سر به توپ بزند دوباره توپ را بگیرد این حرکت خطا هست یا نه؟

 180. سلام خطای هند جزء خطاهای تجمیع شده برای پنالتی دوم محسوب میشه؟

 181. سلام. چنانچه دروازه بان توپی که اوت شده اقدام به پرتاب نماید و دست او در لحظه رها کردن توپ از محوطه جریمه خارج شود چه نوع خطایی محسوب می شود؟ با تشکر

 182. محمد حاتمی ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ در ۲۲:۰۹

  سلام
  اگه موقع شروع بازی بعد از زدن ضربه اول به توپ بازیکن حریف توپ ربایی کنه و گل بزنه گل قبوله؟

 183. سلام شنیدم قانون جدید بازیکنی که قرمز بگیرید میتواند در بازی بعدی شرکت کنند؟؟ صحیح می باشد یا خیر

 184. لمس توپ توسط دروازه بان در صورتی که بدن بیرون ولی دست داخل محوطه جریمه باشد برای گرفتن مدرک داوری باید چیکار کرد با تشکر

 185. فرید احمد رحیمی ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ در ۱۰:۵۵

  سلام و عرض و ادب!
  محترم بنده سوال دارم که تا هنور جواب آن را پیدا نکرده ام امید است در این راستا مرا کمک کنید و بزودترین فرصت جواب آن را به ایمل آدرس ام ارسال دارید.
  هرگاه دو تیم فوتبال در جریان بازی باشند و یکی آز آن ها بدون اجازه داور زمین بازی را ترک کنند و از ادامه بازی انصراف ورزند تصمیم داور در این باره چیست؟

  تشکر

 186. آیا در فوتسال توپ اوت رفته در شروع مجدد مستقیم گل شود گل حساب میشود یا خیر با تشکر

 187. سوالی داشتم در مورددروازه بان فوتسال.ایا بازیکن دروازه بان در فوتسال وجوددارد؟یعنی هم مثل بازیکن بازی بکند وهم دروازه بان باشد ودرمحوطه دروازه خودش بادست توپ رابگیرد؟وازقوانین جدید دروازه بان معاف باشد؟ممنون میشم جواب بدین…وسوالی دیگر در چه حالتی میشه درفوتسال تایم اوت گرفت تنها در حالتی که توپ اوت شده یادر هرحالتی که توپ دراختیار تیم خودی هست میشه اعلام تایم اوت کرد

 188. محمد باقری ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ در ۰۲:۱۸

  اگر تیمی در نیمه دوم ۴ بر صفر عقب باشد و خودرا به مصدومیت بزند و دیگر بازی را ادامه ندهد یعنی انصراف دهند نتیجه بازی چند چند میشه و آیا در تفاضل گل تاثیری داره؟با تشکر

 189. محمد باقری ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ در ۰۲:۲۱

  درصورت انصراف یک تیم در حین بازی فوتسال نتیجه بازی چند چند میشه و آیا در تفاضل گل تاثیری داره؟با تشکر

 190. سلام چشم من ضعیف است و باید هنگام فوتسال بازی کردن عینکی که در طول روز میزنم را داشته باشم ایا مشکل دارد با عینک بازی کردن

 191. ایا کارت های گرفته شده در نیمه نهایی فئتسال در فینال بخشیده میشوند

 192. ابراهیم خزاعی ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ در ۲۳:۵۳

  اگر بازیکنی در فوتسال کارت قرمز بگیرد تا چند بازی محروم میشود و حق بازی ندارد

 193. با عرض سلام و خسته نباشید ..ببخشید خواستم سوال بکنم ک اگر در جریان بازی دروازه بان توپ رو بگیرد و به طور مستقیم ب طرف دروازه حریف با دست پرتاب کند و توپ بدون برخورد به کسی وارد دروازه شود ایا گل صحیح هس یا خیر…اگر در جریان بازی با دست گرفته باشد ….خیلی ممنون

 194. محمد حقانی ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ در ۰۱:۱۴

  سلام
  در چه زمان هایی از بازی فوتسال نمیتواند عمل تعویض انجام شود…؟

 195. با سلام وخسته نباشید
  توپ توسط یار حریف به سمت دروازه شلیک شده ودروازه بان با یک دست توپ رو مهار وتوپ روی زمین افتاده وهمان توپ توسط دروازه بان شوت شده و وارد دروازه حریف شده است
  ایا گل صحیح می باشد؟

 196. چرا نمیشه قوانین فوتسال رو تو این سایت دانلود کرد

 197. محمد جابری ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ در ۰۸:۳۴

  با سلام و عرض ادب
  احتراماً در خصوص قانون حاضر نشدن تیم مقابل در زمین فوتسال می خواستم اطلاعاتی کسب کنم اینکه صرفاً فقط نتیجه ۳ بر صفر اعلام می شود یا تعداد ۳ گل زده یا خورده تیم حریف هم لحاظ می شود؟
  منتظر پاسخ هستم ممنونم

 198. ایا دروازبان در جریان بازى توپ را تصاحب کرد و انداخت بالا و شوت زد زیرش و وارد دروازه شد ایا گل قبول هست یا نه یکى به من گفت قانون جدید شده و گل نیست میخوام بدونم حقیقت داره ممنون از راهنمایتون

 199. با سلام آیا صدا زدن بازیکن حریف در بازی و او اشتباها به ما پاس بده خطاست؟

 200. سلام من دو تا سوال داشتم
  یکی اینکه آیای خطای هند دروازه بان در بیرون از محوطه خطای ضربه مستقیم حساب می شود و به تعداد خطاهای تیم خطاکار اضافه می شود؟
  دیگر اینکه در هنگام زدن ضربه آزاد (چه مستقیم و چه غیر مستقیم) آیا بازیکن های تیمی که خطا را داده اند می توانند در هرجای زمین (پشت یا جلو توپ با علم به این که فاصله قانونی را رعایت کرده باشند) جایگیری کنند؟

 201. سلام اگر توپ ازخط پشت دروازه رد شود دروازبان می تواند با پا توپ را به سمت دروازه حریف شوت بزند و قبل از دوازه توپ به زمین خورده و به داخل دروازه برود گل قبول می شود یا نه ؟؟؟؟ بدون برخورد به کسی

 202. با سلام می خواستم بدونم تو فوتسال اگر تیمی حاضر نشه در بازی نتیجه بازی چه می شود؟چون ما تو مسابقاتی شرکت کردیم و تیم روبرو حاضر نشد و گفتن برای شما برد ثبت میشه امتیازش هم میدیم بهتون اما تفاضل گلی بهتون نمیدیم می خواستم ببینم درسته؟قانونی مبنی بر این کار هست؟

 203. سلام سوالی داشتم لطفا به ایمیلم جوابشو بفرستین، ممنون میشم
  تو یه گروه ۴ تیمی یه تیم دوتا بازی انجام داده و دوتاشم باخته و بازی آخر انصراف داده کلا از مسابقات، حالا این تیمی که قراره بازی آخرشو جلو این تیم انجام بده فقط در صورت برد با تفاضل ۵ میتونه صعود کنه و حالا این تیمم انصراف داده از مسابقات، قانونش چیه؟ یعنی دوتا تیمه دیگه با این تیم انصرافی بازی کردن و با نتیجه خوب بردن و تفاضلشونو بهتر کردن حالا این تیم سوم در صورت برد با ۵ میتونه صعود کنه حالا که حریفشون انصراف داده آیا نباید کل بازیای این تیم حذف بشه از گروه؟

 204. جوابشو به ایمیلم بفرستین خواهشا
  mreza7224@gmail.com

 205. لطفعاً کتاب بازی فوتسال را هم بگذارید.

 206. لطفا بگویید پاس به عقب چه خطای دارد

 207. روح الله ازند ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ در ۱۵:۳۲

  ایا بنالتی در فوتسال برگشت داره

 208. مهدی طاهری فرزام ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ در ۱۰:۱۹

  با سلام و عرض ادب
  سوال: در صورت امکان در یک دوره مسابقه دوره ای بین کارکنان یک تیم بازی اولش را ۸ برصفر باخته ولی بازی دوم و سوم خودر ا انصراف داده که این امر با توجه به امتیاز حریفان این تیم در رتبه اول و دوم تاثیر در تفاضل گل گذاشته است لطفا با توجه به اعتراض تیم دوم که گفته تفاضل گلم کمتر شده و دوم شده ام ارائه طریق کنید که قانون و حکم این مسئله چیست؟ با تشکر مهدی طاهری۹۴/۹/۱۸

 209. اسماعیل زاهدی ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ در ۱۵:۰۳

  با سلام ایا درفوتسال بازیکن کارت قرمز بگرید بعد چند دقیقه به بازی بر می گردد

 210. وحید پریشانی ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ در ۱۲:۱۵

  اگر دروازبان فوتسال توپ را در جریان بازی با دست پرتاب کند و توپ داخل گل حریف برود حکمش چیست؟

 211. سيد عليرضا فلاح خيري ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ در ۱۴:۴۷

  با سلام
  در یک دوره مسابقه که هفته سوم بازی ها تموم شده تیمی را وارد جدول کردنند و مقرر شد همه تیمها با آن بازی کنن این سئوال برای بنده پیش آمده آیا چنین حقی
  مدیر برگزاری دارد یا اینکه این حرکت غیر قانونی می باشد. خواهشمند است در صورتیکه این حرکت غیر قانونی می باشد متن آن قانون را برایم ارسال فرمایید. با سپاس ایمیلم : falahkheiri@yahoo.com

 212. باسلام واحترام
  بی زحمت بفرمایید در هنگام شروع بازی اگر یک تیم تعدادش کمتر باشد آیا می تواند بازی کند یا خیر؟ مثل با سه نفر یعنی یک دروازبان و دو بازیکن
  باتشکر

 213. سلام درصورتی که در یک گروه ۴ تیمی، ۳ تیم هم امتیاز شوند آیا تفاضل کل گروه مورد ارزیابی قرار می گیرد یا تفاضل گل بین تیم های هم امتیاز؟

 214. ریحانه حیدری ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ در ۱۵:۵۴

  عالی عالی سایتون

 215. ساسان نژاد ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ در ۲۰:۲۸

  با سلام وحسته نباشید.
  درشروع مجدد بازی از نیمه زمین .تیمی که گل خورده درصورت اتلاف وقت از طرف تیم گل زده ( بازیکنان تیم گل زده در زمین تیم گل خورده باشند)آیا می توان بازی را شروع کرد.با تشکر در مورد فوتبال وفوتسال توضیح دهید؟

 216. اگر توپ به اوت رفته و دروازبان باید پرتاب کند اگه اون موقع دروازبان توپ رو داخل محوطه بزاره و توپ خارج از محوطه نشده باشد بازیکن اون حریف بیاد توپ رو گل کنه ایا گل اون قبوله یا نه توپ رو فقط زمین می زاره لطفا جواب بدید

 217. آیا در فوتسال اگه پاس رو به عقب باشد دروازبان می تواند آنرا بادست بردارد

 218. اگه پاس روبه عقب در فوتسال توسط دروازبان با دست برداشته شود خطا محسوب میشود یا نه

 219. امیرحسین غلامی ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ در ۲۱:۵۵

  سلام اگر تیمی در فوتسال دریک بازی حاضر نشود و در بازی های بعدی حضور یابد آیا تفاضل حساب میشود؟

 220. حامد صالحی ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ در ۱۳:۰۸

  اگر ضربه کرنر به تیر دروازه برخود کند ایا همان بازیکن که ضربه کرنر رو زده میتواند به توپ ضربه مجدد بزند یا خطا میشود؟

 221. سلام . خسته نباشید. پنالتی نقطه دو رو میشه پاس روبه جلو داد؟
  یا نقطه یک؟ با دلیل بگید ممنون میشم

 222. سلام خسته نباشید ببخشی اگ تو بازی فوتسال دروازه بان توپی را در حین بازی جم کرده نه ک شروع مجدد باشه ها تو بازی توپ بهش رسیده با دست برداشته و با پرتاب دست بدون برخورد با کسی وارد دروازه حریف شود گل قبول هست یا خیر؟؟ مرسی اگ جواب بدین

 223. اگر بازیکنی هنگام زدن ضربه کرنر توپش بدون برخورد به کسی به تیر دروازه خورد دوباره به خودش بازگشت آن بازیکن میتواند صاحب توپ شود یا خطاست؟

 224. ابوذربازدار ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ در ۲۰:۰۸

  سلام میخواستم بدونم اگه دربازی فینال فوتسال یک تیم ۵خطا باشد وبازی هم مساوی باشه به وقت اضاضه بکشه ایا ۵خطا که درنیمه قبل وقت اضافه شده خطاها دروقت اضافه حساب میشه یا اون خطا ها پاک میشه مرررسی اگه زود جواب بدین

 225. سلام
  مخواستم بدونم که اگر بازیکنی کارت قرمز در دور نیمه نهایی بگیرد در بازی فینال میتواند بازی کند یا کارتش حذف نمیشود.ممنون.

 226. مرسی اگه زودتر جواب بدهید.

 227. اوت به صورت مستقیم از زمین خودی به صورت یک ضرب و بدون اثابت به کسی یا جیزی گل محسوب میشود

 228. سلام
  اگر دروازبان در خارج از محیط جریمه در حالت تک ب تک و در حالت گل مسلم بروی بازیکن حریف خطا انجام دهد در صورتی ک گل صدر صد است پنالتی باید گرفت؟؟؟

 229. اگر بازیکنی با دریافت دو کارت زرد اخراج گردد در فوتسال آیا در بازی بعدی محروم است یا بازی می کند

 230. مجید اللهقلی پور ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ در ۰۹:۵۱

  با سلام اگه زنگ ۱۰ ثانیه پایانی بازی که به صدا در می آید همزمان با پایان آن توپ به تور دروازه بچسبد گل قابل قبول است یا خیر ؟

 231. اگر تیمی در فوتسال به نشانه اعتراض زمین بازی را ترک کند و بعد از پنج دقیقه وارد زمین شود حکم ان چیست باتشکر

 232. با سلام
  بازی هایی که با رای انضباطی ۳-۰ اعلام میشوند، آیا در تفاضل گل هم این ۳-۰ لحاظ می گردد؟

 233. جواد مظلومی ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ در ۱۱:۴۱

  با سلام هنگام زدن ضربه ی اوت فاصله رعایت نشد و خطا گرفته شد ایا این خطا مستقیم است؟

 234. بازیکنی گل می زند و بعد از گل پشت دروازه حریف خوشحالی میکند اما چهار بازیکن دیگر در زمین خودشان باشند داور میتونه بازی شروع کنه یا باید صبر کنه بازیکن بیاید ?

 235. سلام اگر تیمی بازیکنانش اخراج شود و بازی تمام شود و به خاطر استفاده غیر مجاز تیم حریف از بازیکنان بزرگسال بازی ۳ بر هیچ بخورد ایا بازیکن اخراجی میتواند در بازی بعدی شرکت کند ؟؟؟؟؟

 236. سلام
  اگر تیمی کل بخورد و بخواهد بازی را زود به جریان در بیاورد درصورتی که بازیکنان تیمی که گل زده اند در زمین حریف باشن.آیا اجازه دارن بازی را شروع کنند؟یا باید صبر کنند تا بازیکنان حریف به زمین خود بروند؟

  لطفا راهنمایی کنید. متشکر

 237. محمد طالبی ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ در ۱۳:۳۸

  سلام یه سوال داشتم اگر حریف مقابل توپی که به طرف گل می رود به بیرون بندازد ان تو پ ضربه ازاد می باشد یا نه اگه زود به من پاسخ بدیید ممنون میشم

 238. سلام . آیا خطای پنالتی گرفته شده جز ۵ خطای ثبت شده محسوب می گردد؟؟

 239. سلام آیاباعینک هم میتوان در مسابقات فوتسال شرکت کرد و چه نوع عینکی

 240. با سلام از شما سوالی داشتم آیا در نیمه ی حریف باشیم پاس به عقب بدهیم و آخرین مدافع هم باشیم،این پاس به عقب ما خطا است یا؟
  اگر هست چرا

 241. اگر توپ روی زمین باشد و دروازه بان یک دستش روی توپ باشد و مهاجم حریف با پا به توپ ضربه بزند و گل شود آیا خطا است

 242. سلام , اگر دروازبان در جریان بازی توپ با دست بگیرد و سپس با پا بازیو شروع کند و توپ وارد دروازه تیم مقابل شود ایا مورز قبول هست؟

 243. سلام خواستم بدونم اگر بازی در فوتسال به خاطر انظباطی ۳بر ۰اعلام شود در تفاضل گل حساب میشود یا نه

 244. درود خسته نباشید
  وقتی تیمی در مسابقه ی فوتسال در زمین حاضر نمیشود بازی ۳ بر صفر میشود آیا گل آوراژم حساب میشود یا نه؟

 245. احسان منايى ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ در ۱۹:۲۷

  سلام.
  من دوتا سوال دارم یکى اینگه اگ توپ به بیرون رفته باشه بازیکن توپ رو به عقب (دروازه بان) پاس بده در فوتسال دروازه بان میتونه توپ رو با دست بگیره؟
  دومم اینکه بازیکن در شروع مجدد بازى (از وسط زمین) آیا میتونه توپ رو بدون پاس و یک ضرب به سمت دروازه حریف بزنه؟ و توپ وارد دروازه بشه گل صحیح است یا خیر؟

 246. باسلام اگر دروازبانی در جریان بازی توپ را بادست گرفته ایا برای پاس دادن لازم است توپ را به بیرون محوطه جریمه پرتاب کند

 247. ابوطالب رضایی ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ در ۰۷:۲۸

  سلام.اگر اوت کنار رو به دروازه بان پاس داد و بدون برخورد با دروبازبان وارد گل خودی بشه گل به نفع حریف گل حساب میشه؟یا….؟

 248. مسلم آجورلو ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ در ۱۸:۱۶

  با سلام و احترام
  در صورتی که در یک مسابقه دوره ای به علت عدم حضور تیم مقابل نتیجه‌ی بازی سه بر صفر اعلام گردد،آیا این سه گل در هنگام شمارش تفاضل گل محاسبه می شود؟

 249. سلام ایا دروازبان میتواند وسط بازی توپ با دست بگیرد و بعد زیر توپ بزند وگل بشود .بدون برخورو به کسی

 250. سلام , اگر دروازبان در جریان بازی توپ با دست بگیرد و سپس با پا بازیو شروع کند و توپ وارد دروازه تیم مقابل شود ایا مورز قبول هست؟

 251. عاشق فوتسال. ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ در ۱۹:۴۱

  سلام.
  آیا یک دروازبان فوتسال میتونه شماره ۷ بپوشه؟؟؟؟؟

 252. سلام آیا وقتی داور میگوید باید کاشته زد ولی وقتی میزنیم گل به نفع حریف میگیرد یعنی چه. بعد اگر دروازه بان حریف خطا کند و اخراج شود نباید پنالتی گرفت؟

 253. دقیقا حرف علیپور درست است

 254. بهمن شکوهی ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ در ۱۷:۳۷

  با سلام
  اگر در فوتسال تیم حریف برای مسابقه حاضر نشود نتیجه چند چند میشود

 255. سلام دربازبان توپه بکاره بازیکون زربه بزنه مستقیم بره تو گل گل قبول میشه یا نه

 256. ایا بازیکن حریف میتواند دید دروازبان را کور یا بگیرد تا تیم به گل برسد

 257. از معلومات جامع شما سپاس

 258. باسلام.اگردروازبان هنگام دریافت پنالتی فریاد بکشد پنالتی باید تکرارشود

 259. با سلام .اگر درخطای دو ضرب بازیکنی فقط توپ را لمس کند و بدون حرکت و جابجائی توپ، توسط بازیکن دیگری وارد دروازه بشه گل قبول یا مردوده

 260. با سلام
  در جریان بازی توب به دروازبان رسیده با پرتاب دست توپ وارد دروازه شده گل صحیح است؟

 261. باسلام
  سوالی داشتم
  مربی می تونه جای بازی کن بازی کنه
  و خودشو هم مربی بودونه هم بازی کن
  باتشکر

 262. حسین وفاییان ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ در ۰۱:۵۷

  سلام و عرض ادب
  سوالی داشتم خدمتون
  اگر بازیکنی داخل زمین یار حریف رو صدا بزنه و یا به اون بگه پاس بده گول زدن محسوب میشه و خطاست؟
  لطفا پاسخ بدید
  اگر امکان داره پاسخ رو به امیلم بفرستید
  سپاس گزارم

 263. عليرضا باژوند ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ در ۲۳:۰۶

  با سلام و عرض ادب
  سؤال : دروازبان خودی در جریان بازی توپ را دریافت نموده و با توجه به غفلت دروازبان حریف توپ را با دست به طرف دروازه تیم مقابل پرتاپ می نماید و گل می شود ، آیا گل مورد قبول است یا خیر ؟
  لطفاً پاسخ دهید ؟

 264. درخطای چهارثانیه کرنر شروع مجدد بازی از کدوم منطقه اغاز میشود؟

 265. سلام.تک زدن کجاخطا محسوب میشود و کجا محسوب نمیشد ممنون

 266. با سلام.بازیکنی میخواد توپ رو کنترل کنه با سر ولی بازیکن حریف با کف پا ب تو ضربه میزنه آیا این خطای کف پا محسوب میشه یا خطای بازی خطرناک.لازم ب ذکر هس ک بازیکن خاطی دروازه میباشد و از محوطه خود ب بیرون اومده و چسپیده ب بازیکن صاحب توپ این خطا رو رخ میدهد.حکم این خطا چیست؟خطا خطرناک یا خطای کف پا و ضربه غیر مستقیم.ممنون میشم جواب بدهید.

 267. امیر ابراهیمی ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ در ۱۰:۱۸

  سلام ایا در فوتبال رو باز دروازه هندبالی مثل جام رمضان مهاجم می تواند جلوی دید دروازه بان را بگیرد؟

 268. مطالب خیلی کامل بود

 269. خسته نباشید سوالی داشتم درمورد اینکه اوت به اوت حکمش چیست یعنی بازیکنی میخواد اوت بزنه توپش بدون برخورد دوباره میره اوت

 270. با سلام می خواستم بدونم که فریاد زدن توسط بازیکنان یا دروازه بان مثلا هی . من یا از این قبیل برای ترساندن یا برهمزدن تمرکز تو فوتبال یا فوتسال خطا هست یا نه ؟ و اگه هست میشه آدرس قانون رو بهم بدید. متشکرم

 271. چرا سه تا دروازه بان

 272. محمد بیژنپور ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ در ۰۱:۴۳

  با سلام خواستم بدونم اگه توپی به سمت دروازه شلیک شده باشه و دروازبان اون رو گرفته باشد و توپ رو دروازه‌بان به هوا بندازه و با پا بهش ضربه بزنه و این توپ مستقیم داخل گل حریف برود گل محسوب میشود؟؟؟ با تشکر

 273. سلام سوالم اینه
  در حین بازی فوتسال وقتی تیم قرمز و ابی دارن باهم بازی میکنن،دروازه بان تیم ابی توپی رو ب وسط زمین شوت میکنه،حالا توپ اونقد سرعت داشته ک بدست دروازه بان قرمز میرسه و دروازه بان قرمز وقتی میخواد توپ رو با دست رد کنه مشتش ب صورت یکی از بازیکنان تیم ابی برخورد میکنه حالا نتیجه چیشده و چ اتفاقی افتاده؟؟ممنون میشم جواب بدید

 274. عالی واقعا برای پایان نامم بدردم خورد :}

 275. محمدرضاصادق نیا ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ در ۲۲:۰۱

  بازیکن فوتسال هنگام زدن ضربه اوت توپ را مستقیما وارد دروازه تیم خودی میکند ، تصمیم داور چیست؟

 276. محمد مهدی ملاشاهی ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ در ۲۳:۲۴

  سلام . اگه توپ دراثر ضربه یک شی خارجی مانند بطری آب تماشاچیان وارد دروازه شود .تصمیم داور چیست؟ ایا گل حساب است یا خیر؟

 277. سلام .اگه در موقع حمله تیمی که حمله میکنه دونفر باشن و تیم مقابل ۱دفاع داشته باشه و خطای هند کنه جریمش چیه .کارت قرمز یا زرد .یعنی دو به تک شدن

 278. مهدی قیاسی ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ در ۱۹:۳۶

  با سلام
  یک سئوال از خدمت تون راشتم اگر یک دو بازی خود را باخته باشدو بر سر سومین بازی حاضر نشود و همین امر سبب حذف تیم سوم شود حکمش چیست

 279. سلام آیا خطاهای جمع شونده نیمه دوم بازی با خطاهای دو وقت اضافه جمع می شود و با رسیدن به ۵ خطا پنالتی دوم زده میشود یا با شروع وقت اضافه خطا صفر میشود ؟

 280. کارت زرد در مرحله حذفی بخشیده میشود

 281. مسعود جهانبازی ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ در ۰۷:۴۵

  باسلام اگر دروازه بان در جریان بازی توپ را با دست وارد دروازه حریف کند وتوپ قبل از ورود به دروازه حریف به زمین بخورد گل است یانه؟

 282. سلام
  اگر در فوتسال در دقایق اخر دعوا ایجاد شود بجز محرومیت بازیکنان مسابقه باید از اول شروع شود؟؟؟

 283. مرتضی صفری ازتهران ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ در ۱۷:۴۱

  سلام توپ بغل اوت اگرباپا زده شودبه تیربرخوردکنه بره توگل حکمش چیه گل قبوله یانه؟باتشکرازشما

 284. سلام اگر بازیکنی از روی نیمکت اخراج شود ایا از بازیکنان درون زمین کم میشه یا نه؟؟

 285. حمید علیزاده ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ در ۲۲:۴۶

  با سلام.خواستم بپرسم در مسابقات فوتسال اگه شرایط سنی وجود داشته باشد مثلا از ۱۰بازیکن ۲نفر انها میتوانند زیر ۳۲سال باشند و ۸نفر بعدی بالای ۳۲سال.و اگر یکی از بازیکنان زیر ۳۲سال در بازی دستش بشکند و دیگر نتواند بازی کند .ایا برای بازی بعد میشود بازیکنی جایگزین زیر ۳۲سال جای نفر دست شکسته بازی کند؟بازیکن جایگزین جز ۱۰نفر نیست .و تازه میخواهد وارد تیم شود.ممنون اگر پاسخ دهید

 286. سلام
  اگر کرنری زده شود و توب به تیرک برخورد کنه بازیکن کرنر زن میتونه مجدد توب رو شوت کنه به سمت دروازه ؟

 287. دوستان یک سوال داشتم اگر در زمان شروع بازی٬بازیکن شروع کننده توپ را مستقیما به سمت دربازه حریف بزند و تو با تریک برخورد کند آیا گل مورد قبول قرار میگیرد یا نه

 288. سلام، تیمی دچار تخلف شده و بازیکن دو اخطاره رو بازی داده ،تیم مقابل بعد از بازی که نتیجه بازی به نفع تیم مقابل شده اعتراض کتبی داده نتیجه بازی چند چند میشود؟

 289. سلام . اگر دروازبانی وقتی که پا به عقب بهش بدهند و بازیکنان تیم حریف نزدیک به توپ باشند دروازبان برای این که گل دیافت نکند توب را بگیرد آیا دروازبان کارت دریافت می کند ؟

 290. علی بحرینی ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ در ۱۵:۲۴

  باسلام اگر توپ در مالکیت بازیکن حریف رو بدون برخورد با اون از پشت سر بزنیم، پس از آن اگر بازیکن ضربه ای به اشتباه به ما بزند خطا برای کدام تیم است

 291. باعرض سلام وخسته نباشید خدمت شما.دروازبان اگر توپ را به جریان بیندازد.ایا میتواند دوباره توپ را با دست بگیرد.؟ بدون اینکه توپ به کسی برخورد کرده باشد.با تشکر

 292. خطای پاس به عقب دروازه بان چیست

 293. با سلام آیا در مراحل حذفی فوتسال بازیکنی که در مرحله یک چهارم در یک بازی دو کارت زرد گرفته و اخراج شده در مرحله نیمه نهایی محروم خواهد بود یا چون مرحله عوض شده کارت ها پاک میشود؟؟

 294. با سلام
  میشه این قسمت رو بیشتر توضیح بدین بخصوص قسمت دومش که توپ با دست پرتاپ بشه و توپ قبل از ورود به دروازه به زمین برخورد کند،این پرتاپ و برخورد باید چگونه انجام بشه???
  دروازه بان نمی تواند در جریان بازی مستقیم توپ را با دست وارد دروازه حریف کند ( از روی هوا ) ، جز اینکه توپ قبل از ورود به دروازه حریف به زمین بازی برخورد کند که گل قبول است.

 295. سلام آیا دروازهبان میتواند موقع ضربه پنالتی جلو بیاید

 296. مهدي كيوانفر ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ در ۲۳:۴۷

  سلام و خسته نباشید؛اگر بازیکن تیم حریف در زمین خودش از روی خط اوت به سمت دروازه خودشان ضربه بزند بصورت پاس رو به عقب و بدون برخورد به کسی وارد دروازه شود گل محسوب میشود؟؟؟
  ممنونم

 297. محمود قربانی ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ در ۱۳:۰۴

  با سلام و خسته نباشید . سوال اول اگر بازیکن در حال اوت زدن کنار باشد بازیکن حریف فاصله نداشته باشد با توپ . بازیکن ضربه زننده باید درخواست فاصله بدهد یا داور باید اخطار بدهد به بازیکن حریف . و سوال دوم اگر توپ سانت شود و توپ از بازیکن رد شود و بازیکن توپ در حال رد شده راه با دست بگیرد اخطار و اخراج دارد . با تشکر فراوان

 298. سلام نشستن در جریان بازی وزدن توپ در فوتسال خطاست

 299. ایا در فوتسال هم میشه پنالتی را پاس داد

 300. باسلام و خسته نباشید
  میخواستم ببینم وقتی تیمی اوت پاس رو عقب میده به سمت دروازه خودشون بعد با هیچکس برخوردی نداشته باشه بره توی دروازه خودشون قانونش چیه؟

 301. مجید حمیدی ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ در ۱۷:۴۵

  ی سوال داشتم جوابشم سریع میخوام لطفا. اگه ی بازیکنی تو مسابقه کارت قرمز بگیره و از بازی بعد محروم باشه و تیم رقیب هم حاضر ب مسابقه نباشه .این کارت برا بازی سوم بخشیده میشه یا ن اگه سریعتر جواب بدین ممنون میشم

 302. سلام یه سوال اگردرجریان بازی دروازبان توپ روبگیردوبادست به سمت دروازه حریف پرتاب کندوبه هیچ بازیکنی برخوردنکندوگل شودگل حساب است؟

 303. سلام اگردرجریان بازی دروازبان توپ رابگیردوپرتاب کنداگرتوب بدون برخوردبه بازیکنی گل شودآیاگل حساب است

 304. محمدحسین حمیدی ۱۳۹۶/۰۱/۱۲ در ۰۹:۵۳

  سلام , اگر دروازبان در جریان بازی توپ را با دست بگیرد و سپس با پا بازی رو شروع کند و توپ مستقبم و بدون برخورد به زمین یا هر بازیکن دیگری وارد دروازه تیم مقابل شود ایا گل موردقبول هست؟

 305. با سلام
  اگر ضربه اوت به اشتباه و بدون برخورد به کسی وارد دروازه خودی شود ،داور باید چه تصمیمی بگیرد؟

 306. سلام‌درفوتسال‌چه‌بازیکنی‌چق‌تعویض‌وچه‌بازیکنی‌حق‌بازی‌ندارد؟

 307. با سلام ایا در هنگام ضربات پنالتی در فوتسال میشه بعد از اینکه یک دروازه بان یک بار برای مهار پنالتی رفته دروازه بان دیگه ای رو بیارن؟

 308. سلام.اگر در یک بازی ، یکنفر از یکی از تیم ها بخاطر اعتراض به تصمیم های داور با داور درگیری پیدا کند و با دست به صورت داور بزند و داور اتمام بازی را اعلام کند و برگزار کننده بخاطر ترس از قطع بازی و درگیری شدید، با التماس های مکرر از داور بخواهد برای جلوگیری از درگیری های جمعی یک دقیقه باقی مانده را برای حفظ امنیت افراد ، ادامه دهد و اعلام کنند هر چی قوانین داوری کشور اعلام کند.به آن پایبندیم.لطفاً راهنمائی فرمائید تا اجحافی صورت نگیرد.البته داور این را قبول نکرد اما بخاطر ترس برگزارکننده.بصورت صوری یک دقیقه بازی ناتمام را با دلسردی کامل انجام داد.خواهشاً جواب دهید.

 309. سلام اگردروازه بان فوتسال توپ رابادست گرفته وشوت کند به سمت دروازه حریف وتوپ وارددروازه حریف شودگل پذیرفته هست یانه تشکر

 310. باسلامـ وخسته نباشید
  اگه یکـ تیم دچار تخلف شود و باعث پایان بازی قبل از پایان تایم به سود تیم مقابل شود نتیجه بازی باید چند ب چند اعلام بشه…باتشکر

 311. سلام.اگر در محوطه جریمه خطای بازی خطرناک گرفته شود.باید پنالتی زده شود یا خطای دو ضرب.با تشکر

 312. باسلام…موقع شروع بازی وقتی فرد شروع کننده ب یار خودش پاس میدهد آیا قبل از اینکه توپ ب یارش برسد بازیکن حریف میتواند توپو بگیره؟؟؟

 313. سلام یه سوال داشتم، در روش پاورپلی بازیکنی که بجای دروازهبان وارد زمین میشه ایا اجازه گرفتن توپ با دست رو داره یا نه؟!

 314. اگر بازیکنی لحظه شوت به دروازه وقت بازی تمام شود داور سوت پایان را بزند ولی همون توپ گل شده ایا داور نباید صبر میکرد تکلیف شوت چه میشود؟

 315. نوروزی ازایرانشهر ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ در ۱۴:۳۸

  باسلام دربازی اگرتیم حریف دربازی اخرش نیاید تفاضل گل یعنی ۳-۰گل ها حساب میشه یانه

  همون ۳امتیاز محسوب میشود

 316. با سلام در فوتسال چنانچه اوت با پا زده شود و به زمین یا تیرک برخورد کند گل محسوب میشود یا نه

 317. حسین نوروزی ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ در ۰۲:۳۹

  اگر تیم الف در حال ضد حمله باشد بازیکن تیم به از روی نیمکت از حمله تیم جلو گیری کند تصمیم داور چیست

 318. سلام.اگه در مرحله دوم دور گروهی یک تیم در بازی اخر حضور پیدا نکند نتیجه چطور میشود؟ایا اگه سه به صفر شود تفاضل نیز حساب میشود؟؟

 319. بازی نیمه تمام درصورتی که بازیکنان یک تیم به کمتر از سه نفر نتیجه ی بازی چه میشود

 320. با عرض سلام وخسته نباشیدمیخواستم بدونم دربازی فوتسال پاس به دربازه بان اونم وقتی بادست دریافت کنه خطا هست یانه درهرصورت باتشکر

 321. ب سلام خواستموبدونم خطا روی خط محوطه جریمه پلانتی هست یان ممنون چون دیشب سر این موضوع بحث بود

 322. سلام میخواستم بدونم اگر قبل از زدن کرنر توسط تیم مهاجم روی بازیکنشون در موطه جریمه خطا بشه پنالتی خواهد بود و کارت زرد داره؟

 323. آیا دروازه بان میتواند با دست در حال بازی گل بزند

 324. ****خیلی خیلی خیلی مهم مهم مهم **** سلام خسته نباشید ما مدتی هست دچار یه مشکلی شدیم این سوالو هیچکدوم از دوستان نپرسیدن که من جوابشو بخونم میخواستم بدونم که فکر کنین الان وسط بازی هستیم یکی از بازیکنان تیم حریف به اندازه ای نزدیک دروازه بان ‌( یعنی بنده ) میشه که کاملان جلوی عکس العمل منو میگیره و تقریبا دید منو تا نود درصد کور میکنه بعد شوتی زده میشه همون بازیکن خودشو میکشه کنار و طبیعتا منی که دروازبان هستم هیچ چیزی نمیبینم میخواستم بدونم این مورد خطای بازیکن هست یا گل رو باید قبول شده بدونیم خیلی خیلی لطف میکنین که جواب منو به ایمیلم بزنید واقعا به جوابتون نیاز دارم مرسی

 325. درود….آیا خطای هند توی شمارش خطاها حساب میشه ؟؟

 326. وقتتون بخیر میخاستم ببینم تو فوتسال اوانتاژ داریم یا خیر ؟

 327. با عرض سلام ایا نتیجه بازی ۳بر۰ اعلام شود ایا اون ۳ گل به تفاضل اضاف می شود

 328. مسعود علی پور ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ در ۰۹:۳۶

  سلام وقت بخیر
  سوال من اینکه اگر در حین بازی دروازبان از محوطه جریمه خارج بشه و تیم حریف ضربه ای به توپ بزنه و دروازبان توپ را با پا تا محوطه جریمه ببره و بعد با دست برداره ایا این کار اون خطا محسوب میشه ؟؟
  لطف کنید جواب این سوال من رو بدید ممنون میشم

 329. سلام اگه مهاجم دروازه بان را دریپ کند بعد به گل خالی برسد و بنشیند روی توپ و با باسنش گل بزند گل خطا هست؟

 330. حسین حیدری ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ در ۲۱:۳۲

  آیا تکل دروازه بان بیرون از محوطه خود صحیح هست یا خطاس .

 331. با درود.
  دروازه بان توپی که به بیرون رفته و برای شروع بازی توپ را بادست باید پرتاب کند یا باید روی زمین بازی را شروع کند؟در صورتی که با دست شروع کند خطا انجام داده؟

 332. حدااقل سن برای فوتسال چند سال است من ۱۴ ساله ام ایا میتونم الان فوتسال رو شروع کنم

 333. سلام کسی که اوت میزند اگر پاش روی خط باشد خطا ست یا درسته….

 334. سلام
  اگر دروازه بان در هنگام نزدیک شدن توپ از هوا به سمت دروازه برای گرفتن آن داد بزند و موجب ترس در بازیکن حریف بشود خطا محسوب می شود ؟

 335. کارت قرمز داده شده ایا بخشیده میشود؟
  تیم بی خبر از بازیکن اخراج شده اعتراض او نسبت به بازیکن اخراج شده چگونه است؟

 336. یه سوال
  اگر در جریان بازی فوتسال بازیکنی توپ رو بین پاهاش حدافاصل مچ تا زانو نگه داره خطا محسوب میشه؟

 337. یاسر دهقان ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ در ۱۰:۴۶

  با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان
  آیا بازیکنی که در وضعیت پاورپلی به جای دروازبان وارد زمین میشود میتواند توپ را با دست بگیرد؟

 338. با سلام تیمی که برای بازی حاضر نمی شود و نتیجه ۳ بر ۰ می شود آیا این ۳ گل جزء تفاضل گل محاسبه میشود؟

 339. مادر یه جدول ۴ تیمه هستیم بازی اول ودوم را بردیم بازی سوم را باخیتیم ما شدیم ۶ امتیاز بازی بعد از گروه ما یکی از تیما که دوباخت داشته حاضر نشد داور یازی را ۳بر صف اعلام کرد حالا اون تیم هم امتباز ما شد تفاضل گل ما مثبت دو است واون تیم تفاضلش صفر است حالا به من بگوید تیم هم امتیاز ما صعود میکند یا تیم ما …ممنون از زحمات شما اگه میشود زود جواب بدهید در ضمن اون تیم از ما شکست خورده است

 340. با سلام.در وسط مسابقه فوتسال و۶دقیقه مانده به پایان بازی تیم میهمان به بهانه اینکه نیروی انتظامی محل را ترک کرده تیم خود را از زمین خارج کرده ومحل را ترک میکنند.حال نتیجه بازی به چه صورت خواهد شد؟نتیجه تا۶دقیقه به پایان۳-۰ به نفع میزبان در جریان بوده

 341. باسلام
  اگر در بازی دروازه بان پس از دریافت توپ توپ را انداخته و در هوا شوت کرده باشد وبه گل تبدیل شود ایا گل قبول است؟؟
  در ضمن توپ به زمین نخورده

 342. با عرض سلام
  اگر بازیکن در داخل محوطه جریمه فوتسال باشد ولی دست بیرون محوطه به توپ برخورد کند ایا پنالتی محسوب می شود ؟

 343. سلام ، دروازبان فوتسال توپ را در دست دارد و آن را رها کرده و قبل از اینکه به زمین برسد آن را شوت میکند و توپ مستقیما به گل تبدیل میشود ایا گل قبول است؟

 344. ایاتوپی که دروازبان تو جریان بازی بگیره وبخاد شوت کنه مهاجم میتونهروش اسر بزازه لطفا جوابشو بزارین

 345. سلام
  ?

 346. سلام اگر تیمی در مسابقه از چهار بازی دو بازی انجام بده بعد دو بازی بعدی نیاد تکلیف چیست

 347. با سلام اگر بازیکن هم تیمی به بازیکن (دروازه بان)پاس روبه عقب از روی نقطه اوت(دستی) بدهد و اون توپ بدون برخورد به دروازبان وارد دروازه شود چ قانونی دارد؟لطفا راهنمایی بفرمایید

 348. سلام و ممنون
  بازیکن فوتسال که جزو بازیکنان اصلی داخل زمین میباشد آیا میتواند در بیرون از زمین و از پشت خط کناری زمین حرکت کند و داخل نباشد تا اینگه توپ سمتش برود بیایید داخل زمین؟
  و سوال دیگر اینکه بازیکن حریف رو به دروازه مقابل اقدام به شوت میکند و درست همزمان بازیکن مقابل از پشت توپ جلوی پای ان را میزند و آن شخص پای بازیکن را شوت میکند آیا خطا شده و اگر هم شده به نفع کی هست؟

 349. اگر ضربه اوت به تیر بخورد و وارد دروازه شود ایا قبول است؟

 350. ایا دروازبان میتواند وارد زمین حریف شود ودباره برگردد وبادست بگیرد

 351. باسلام
  اگر یه نفر مربی تیم‌الف باشه و بازیکن تیم ب و بعنوان مربی از کنار زمین اخراج بشه، بعنوان بازیکن هم محروم میشه برای بازی بعد؟یا فقط بعنوان مربی محرومه؟

 352. سلام خسته نباشید.آیاتویک گروه ۴تیمه تیمی بعدازبازی اول که مساوی شده ازمسابقات انصراف بده تکلیف دوتیم بعد که بااون تیم بازی نکردن چی میشه؟واون تیمی که مساوی کرده؟

 353. ابوالقاسم رئیسی ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ در ۱۹:۵۰

  سلام . اگر در یک صحنه یک بازیکن روی بازیکن حریف دیگر خطا کند داور آن خطا رو بگیرد وبه کارت زرد بدهد وبازیکن هم تیمی اعتراض کند وداور به او کارت نشان چند خطا به شمار میاید ؟

 354. سلام
  اگر بازیکنی از ادامه‌ی مسابقات محروم‌ شود ایا اقای گلی او هم از بین میرود؟

 355. سلام.اگه بازی در فوتسال رو داورا نیمه کاره تمام کنند و از بازی هفت دیقه باقی مونده وداورا گفتند دیگه اون هفت دیقه ای ک مونده سوت نمیزنیم تکلیف این بازی چی میشه؟

 356. کیانوش زمانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ در ۱۴:۵۴

  سلام خسته نباشید
  من سوال دارم اگر تیم فوتسال در بازی رو به رو حضورپیدا نکند بازی چند چند میشود؟؟؟

 357. پلاک یک گروه ۴تاتیم بودیم حالا یکی ازتیمهای صعودکننده
  انصراف داده ما که تیم سوم بودیم میتونیم صعودکنیم؟لطفا هرچه
  سریع ترجواب بدین ممنونم

 358. ایا کرنر خطای ۴ ثانیه دارد

 359. سلام و عرض ادب
  اگر بازیکنی دو کارته شود نمی تواتد طبق معمول بازی بعدی تیمشو انجام دهد اگر بازی بعدی تیم حریف در زمین بازی حاضر نشود آیا محرمیت او تمام میشود یا چون بازی انجام نشده بازی بعدی هم نمیتواند بازی کند ؟

 360. جعفر پریشن ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ در ۰۸:۰۳

  سلام
  اگر تیم مقابل درمیدان فوتسال حاضر نشود نتیجه بازی چه میشود ؟

  ایا گل های اوین نتیجه جزء تفاضل گل محسوب میشود؟

 361. سلام.وقتی درجریان بازی دروازه بان توپ رابا دست میگیرد میتواند درون محوطه جریمه ب هم تیمی اش پاس دهد یا باید از محوطه خارج شود؟

 362. سلام وقتی دروازه بان توپ رابا دست داخل محوطه جریمه میگیرد میتواند در جریان بازی توپ را داخل محوطه جریمه ب هم تیمی اش پاس دهد یا باید توپ ازمحوطه جریمه خارج شود؟

 363. سلام و خسته نباشید اگر در مرحله اول بازیکنی دوکارته شد و به فینال سعود کرد کارتهای زرد بخشیده میشود یا محرومیت باقی میماند ممنون میشم زود جواب بدید

 364. سلام وخسته نباشید اگر در بازی یک نفر دو کارت زرد دریافت کند به فینال برسد در بازی بعد به علت تغییر مرحله کارتهای زرد بخشیده میشود یا خیر ممنون میشم زود جواب بدید

 365. محمد پاچیده ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ در ۲۲:۳۲

  باسلام . اگه دو تیم امتیاز تفاضل گل ، گل زده ، گل خورده، و بازی رودر رو انها برابر بشه حق رفتن به مرحله بعدی بر چه مبنایی است . تشکر

 366. تکل دروازبان درمحوطه جریمه خطاست

 367. با سلام در صور ت حاضر نشدن یک تیم علاوه بر امتیاز ۳ هیچ ایا تعداد گل زده در جدول نیز برای تیم حاضر محاسبه می شود

 368. با سلام بازی با نتیجه ۷ بر ۴ در جریان بوده و تیمی که ۷ تا خورده زمین رو ترک کرده نتیجه بازی چی میشه ممنون میشم راهنمایی کنید

 369. محمدرضا شیخ محمدی ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ در ۲۳:۳۹

  باسلام.وسط بازی فوتسال به هر دلیلی پنالتی گرفته شود بعد از ضربه پنالتی اگر توپ به زمین بازی برگردد به توپ برگشتی سایر بازیکنان میتوانند به قصد گل ضربه بزنند؟؟ باتشکر

 370. محمدباقرهمتی ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ در ۰۰:۱۹

  باسلام
  در فوتسال پاس به عقب برای دروازه بان اگر توپ خورد به تیرک و دروازه بان با دست بردارد خطا است یا نه؟
  از پاسخگوییی شما متشکرم

 371. سلام ببخشید دروازه بان حق دارد توپ را بادست بگیرد چون تو مسابقه ما دروازه بان حریف بادست گرفت

 372. سلام لطفا کمک کنید. تویه گروه بازی اول یه تیم نیومده جلو یه تیم ۳هیچ کردن به نفعه اون تیم الان بقیه بازیها چجوی میشه کلا باید حذف کنن تیم رو یا بازیهای بعدی رو میتونه بیاد واینکه اونیکی تیم زورش نمیرسید که ببره الانم ۳ هیچ کردن و تفاضل کلها چجوری حساب میشه

 373. احمد مولایی ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ در ۱۲:۰۵

  آیا در فوتسال فریب دادن بازیکن حریف بوسیله صدا زدن به نحوی که او به اشتباه پاس به یار تیم حریف بدهد خطاست.

 374. محسن رضایی موحد ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ در ۱۳:۳۶

  باسلام سوالی داشتم بنده داور فوتسال هستم دربازی هنگام زدن کرنر بازیکن هم دسته مستقیم ضربه کرنر را وارد دروازه خودشان کرد ومن اعلام ضربه کرنر به نفع حریف کردم ایاتصمیم من درست بود یا نه واین را هم می دانم می شود از ضربه مستقیم
  کرنر به حریف گل زد

 375. میخواستم بدونم در ضربات پنالتی اگر بازیکنی اخراج شود ضربات پنالتی چگونه ادامه پیدا میکند؟

 376. سلام خسته نباشین.
  آیاخطاهای نیمه دوم فوتسال اگربازی به وقت اضافه کشیده شودمحصوب میشودیانه خطاهاصفرمحصوب نمیشن؟

 377. سلام خسته نباشی،ببخشید اگر یک بازیکن به صورت داور ضربه بزند وکارت قرمز دریافت کند،آیا داور حق سع بر صفر اعلام کردن بازی را دارد؟

 378. مسابقات فوتسال:
  چنانچه تیمی در حین مسابقه نسبت به بازی،داور،کادر مقابل،تماشاگران یا به هر دلیل دیگری بازی را ترک نماید بازی در همانجا پایان می یابد و نتیجه با سه امتیاز و تفاضل ۵گل به نفع تیم مقابل و گزارش بازی برای بررسی به کمیته انضباطی ارسال میگردد تا نتیجه نهایی.
  چناچنه تیمی از بازیکن متخلف در بازیهای قبلی استفاده نموده و در صورت اثبات نتیجه تمام مسابقاتی که با آن بازیکن انجام داده است باخت حساب میشود و امتیازات به دست آمده کسر می گردد.
  اگر تیمی از یک گروه که بازیهی قبلی خود را با تفاضل بالا باخته باشد و در بازی آخر حاضر نشود اگر دلیل موجهی داشته باشد باید بررسی شود در غیر اینصورت به منزله ی انصراف از مسابقات بوده و تمام بازیهای آن تیم حذف می گردد.

 379. باسلام در بازی فوتسال بازی یه ضربات پنالتی کشیده شد و یک تیم ۳ضربه گل نکرد وتیم دیگر ۲ضربه گل کرد و داور به اشتباه اتمام بازی اعلام کرد رای بازی به چه صورت میشود تکرار پنالتی ها یا ادامه انها با تشکر

 380. سلام اگر در فوتسال پنالتی وسط بازی بشه وقتی میخوان پنالتی بزن (پنالتی برگشت داره) به یار خود رو به جلو پاس بده و یارش به جلو بیاد و شوت کنه به داخل گل ایا گل میشه یا نه

 381. مهدی رضا ویسی ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ در ۰۳:۰۳

  با سلام میخواستم بدونم خطاهای هند بازیکنان و درباریان چند ضرب هستند ؟ و اینکه آیا هر خطایی غیر از هند و پای به عقب به گلر و خطای چهار ثانیه ضربه ازاد مستقیم به همراه دارد و یک ضرب هستند ؟

 382. مهدی رضا ویسی ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ در ۰۳:۰۴

  دروازبان به اشتباه درباریان نوشته شده عذر میخوام

 383. سید جمال بابایی ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ در ۲۱:۴۴

  با عرض سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم اگر بازیکنی از روی عمد به دروازه خودی شوت بزند دروازبان توپ را با دست میتواند بگیرد یا خیر قانون در این مورد وجود دارد یا نه

 384. علی بهادری ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ در ۰۳:۵۵

  اگر تیمی حاضر نشود نتیجه ۳برصفر بسود تیم حاضر اعلام میشود ولی ایا گلها حساب خواهند شد یان؟

 385. سلام تمام قوانین جدید فوتسال برام بفرستین
  تشکر

 386. عباس قربانی ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ در ۰۹:۲۸

  با سلام
  درمحوطه جریمه خطا میشود و تیم مهاجم پنالتی میزند ایا این خطا به تعداد خطاها تیم خاطی اضافه میشود

 387. . اگه بازیکنی با صدا زدن بازیکن صاحب توپ حریف باعث اشتباهش شود آیا خطا محسوب می شود؟

 388. سلام
  صدای زنگ پایان وقت بازی توسط تابلو زده میشه ، مدافع بازی را رها و مهاجم بسمت دروازه شوت میزنه و توپ وارد دروازه میشه ، گل صحیح یا نا صحیح ؟😊💚

 389. فاروق دهباشی پور ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ در ۱۸:۰۲

  سلام، لطفا جواب بدید،میشه تو فوتسال با صدا کردن بازیکن حریف رو فریب داد یا اینکار خطا محسوب میشه ؟

 390. سلام
  خواستم بپرسم اگه در بازی فوتسال توپ توسط بازی کن تیم ما شوت بشه به طرف دروازه حریف در راه به دست مدافع تیم حریف برخورد کند و بعداز تغییر مسیر به دروازشان برود آیا گل ما صحیح است؟
  واگر بازیکنی از عقب بیاید و پا جلوی توپ بازیکن جلوییش بندازد تا توپ را بزند وموفق هم شود اما بازیکن حریفش به جای توپ پای اورا بزند خطای کدام یک‌محسوب می شود؟

 391. زمان اوت و کرنر را لطفا بفرمایید؟؟

 392. لطفا زمان اوت و کرنر را بگویید؟؟

 393. ایا در فوتسال تکل دروازه بان در محوطه جریمه خطای پنالتی هستش و چند کارت بگیری در بازی بعد محرومی

 394. میخواستم بدونم تیمی در فوتسال وسط بازیها انصراف بده و با انصرافش موافقت نشه ولی در مسابقات حاضر نشه قانون همان سه صفر هست یا نه چون به تیمهای دیگه به خاطر تفاضل گل ضرر زده و تیم از رده سوم به رده چهارم سقوط کرده بخاطر تفاضل گل قانون در این مواقع چیست

 395. آیا یک دست دروازبان فوتسال بر روی توپ باشد و مهاجم حریف توپ را شوت کند و گل شود گل قبول است

 396. علیرضا رحیمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ در ۱۹:۰۳

  با عرض سلام
  در بازی فوتسال مرحله گروهی درصورتی که تیم حذف شده برای بازی اخر نیاید ایا از جدول کلا برداشته میشود یا نه؟

 397. علی ارومیه ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ در ۱۹:۳۲

  سلام اگر بازیکنی شروع بازی از روی خط کناری، اشتباهی مستقیم دروازه خودشان را باز کنه گل به نفع حریف درسته یانه؟

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.