نکاتی در مورد برخورد شدید در فوتبال

یک بازیکن با استفاده از نیروی بیش از اندازه و بدون اینکه مبارزه برای کسب توپ انجام شود روی حریف مرتکب برخورد شدید می شود .

او همچنین ممکن است با استفاده از نیروی بیش از حد روی همدسته ، تماشاگران ، مقامات رسمی و یا هر شخص دیگری مرتکب برخورد شدید شود .

برخورد شدید ممکن است در زمین بازی اتفاق بیافتد و یا در خارج آن و همچنین زمانی که توپ در بازی باشد و یا توپ در خارج از بازی باشد انجام شود .

در برخورد شدید آوانتاژ نبایستی اعمال شود مگر آنکه فرصت آشکار گل وجود داشته باشد که در اینصورت داور بایستی در اولین توقف بازیکن خاطی را از زمین بازی اخراج نماید .

هر بازیکن اصلی ، جانشین و بازیکن تعویض شده که مرتکب برخورد شدید شود بایستی از زمین اخراج شود .

شروع مجدد بازی

اگر توپ از بازی خارج باشد : ادامه بازی به شکل طبیعی است .

اگر توپ در بازی باشد و برخورد شدید خارج از زمین اتفاق بیافتد :

اگر بازیکن قبلا در خارج از زمین بوده و مرتکب برخورد شدید شده است ، بازی با دراپ بال از محل توپ در هنگام توقف بازی مجددا شروع می شود .

اگر بازیکن زمین بازی را ترک کند و مرتکب برخورد شدید شود ، بازی با یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل توپ هنگام توقف بازی شروع می شود .

اگر  توپ در بازی باشد  و بازیکن در زمین مرتکب برخورد شدید می شود :

علیه حریف : بازی با یک ضربه آزاد مستقیم از محل خطا و یا ضربه پنالتی مجددا شروع می شود .

علیه همدسته : بازی مجددا با یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل خطا شروع می شود .

علیه جانشین و یا بازیکن تعویض شده :  بازی مجددا  با یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل توپ در هنگام  توقف بازی مجددا شروع می شود .

علیه داور و یا کمک داور : بازی مجددا با یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل خطا شروع می شود .

علیه اشخاص دیگر : بازی مجددا با دراپ بال از محل توپ هنگام توقف بازی شروع می شود .

خطاهای پرتابی

در شرایطی که توپ در بازی است ، یک بازیکن ، جانشین و یا بازیکن تعویض شده ، شیئی را با نوعی بی ملاحظگی به حریف و یا هر شخص دیگری پرتاب کند ، داور بایستی بازی را متوقف کند و به بازیکن خاطی به علت  رفتار غیر ورزشی  اخطار دهد و اگر با استفاده از نیروی بیش از اندازه باشد ، بازیکن خاطی به علت برخورد شدید از زمین اخراج می شود .

شروع مجدد بازی در خطاهای پرتابی

اگر بازیکن شیئی را از داخل محوطه جریمه خودشان به بازیکن حریف که بیرون از محوطه جریمه ایستاده است پرتاب کند ، داور بازی را با یک ضربه آزاد مستقیم از محل برخورد شیئی و یا جایی که شیئی برخورد می کرد مجددا شروع می کند .

اگر بازیکن شیئی را از خارج محوطه جریمه خودشان به بازیکن حریف که داخل محوطه جریمه ایستاده است پرتاب کند ، داور بازی را مجددا با ضربه پنالتی شروع می کند .

اگر بازیکن شیئی را از داخل زمین  به سمت هر شخصی در بیرون زمین پرتاب کند ، داور بازی را مجددا با یک ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم حریف از محل توپ هنگام توقف بازی  شروع می کند .

اگر بازیکن شیئی را از خارج زمین به بازیکن حریف در داخل زمین پرتاب کند ، داور بازی را مجددا با یک ضربه آزاد مستقیم به نفع تیم حریف ازمحل برخورد ویاجایی که برخورد می کرد و یا ضربه پنالتی  شروع می کند .

اگر جانشین و یا بازیکن تعویض شده شیئی را از خارج زمین به بازیکن حریف در داخل زمین پرتاب کند ، داور بازی را مجددا با یک ضربه آزادغیرمستقیم به نفع تیم حریف ازمحل توپ هنگام توقف بازی شروع می کند.

1 دیدگاه
  1. باسلام
    ایا میتوان دربازی رسمی دروازبان یک تیم که درحال بازی می باشدبا بازیکنی که درحال بازی است تعوض کرد
    یعنی هردو دحال بازی هستن بازکن بیاد در وازبان شود ودروازبان مثلا درخط حمله

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.