اجرای دقیق قانون ۱۲ در حین بازی توسط داوران

داوران فوتبال باید بدانند که کلمات careless & reckless در اجرای قانون ۱۲ به هیچوجه مترادف نیستند و جریمه شخصی بازیکنان متفاوت است.

متاسفانه بعضی از کارشناسان  این لغات را به بی دقتی و بی احتیاطی ترجمه می کنند و در رسانه ها نیز اعلام می کنند که این مهم نیاز به کالبد شکافی دارد تا فرق آنها کاملا مشخص شود.

Reckless = بی کله-احمق-نسنجیده-با شدت زیاد-اهمالگر

بازیکن بطور واضح و آشکارا امنیت و سلامت بازیکن حریف را به مخاطره می اندازد و هیچگونه اهمیتی برای این موضوع قائل نمی شود و همه نیرو و توان خود را بکار می گیرد در این نوع خطا تماس بدنی وجود ندارد اکثر بازیکنانی که اینگونه تکل می شوند با آگاهی و مهارت لازم با پریدن از خودشان محافظت می کنند.

اکثر این تکلها با کف پا زده میشود که بازیکن حریف بترسد یا نتواند به سمت دروازه شوت کند این حرکت و تهدید کافی است که به دلیل رفتار غیر ورزشی اخطار داده شود و اعلام ضربه ازاد مستقیم شود.

داوران توجه داشته باشند اینگونه خطاها باید رفتار غیر ورزشی تلقی شود و به بازیکن خاطی حتما اخطار دهند.

excessive force – وقتی با زیکنی بطور وحشیانه و کینه توزانه و با آگاهی به بازیکن حریف آسیب می رساند و او را مصدوم می کند او با نیروی غیر لازم بد ترین نوع تکل را روی حریف انجام می دهد. اگر این بازیکن حتی ابتدا توپ را نیز بزند عمل او خطای سخت و خطرناک تلقی می شود و به هیچ عنوان قابل بخشش نیست و نمی توان حرکت او را قانونی جلوه داد، بازیکنی که ادعا می کند اول توپ را زده و سپس پای حریف را قابل اعتنا نیست و بایستی از زمین بازی اخراج شود.

careless = سر به هوا-گیج-شتابزده و عجولانه

وقتی بازیکنی در مجاورت بازیکن حریف قرار دارد و واقعا تلاش میکند که توپ حریف بزند و این کار را در زمان نامناسب اجرا می کند و باعث خطا بر روی بازیکن صاحب توپ می شود یا در محاسبات خودش در زدن توپ دچار اشتباه می شود و یا اینکه بیش از حد پایش را برای زدن توپ دراز میکند، اینگونه خطاها معمولی تلقی می شود و جریمه آن یک ضربه آزاد مستقیم است و جریمه شخصی ندارد،داور می تواند به بازیکن خاطی تذکر دهد. داوران باید تفاوت اینگونه خطاها را بر روی بازیکنان جوان و با تجربه آموزش ببینند زیرا بازیکنان با تجربه و حرفه ای به خوبی می دانند چه برخوردهای بدنی بیشتر متداول است و به راحتی می پذیرند که این نوع خطاها جزیی از فوتبال است ولی بازیکنان جوان فاقد این تجربه هستند.

2 thoughts on “اجرای دقیق قانون ۱۲ در حین بازی توسط داوران

  1. سلام
    درصورت امکان فایل ورد یاپی دی اف کتاب داوری فوتبال رابرام ایمیل بزنید.متشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.