نکاتی برای ناظرین داوری فوتبال

نقش ناظرین در رشد و توسعه داوری فوتبال بسیار ضروری و مهم است.

آنان متولیان هستند که باید در شناساندن استانداردها و کیفیت داوری و پیشرفت آن همت گمارند.

برجسته ترین و مهمترین نقش آنها رشد و ارتقاء سطح داوری است.

فوتبال مدرن امروز دنیا مقیاس ارزشیابیهای خود را تغییر داده است و  ۲ فاکتور مهم اجرای قوانین و کنترل مسابقه را مورد توجه بیشتر قرار داده است.

برای نمره دادن به داوران ۷ سرفصل ایجاد شده است که برای هر یک نمرات ۱ تا ۵  در نظر گرفته شده است و از غیر قابل قبول تا بسیار خوب تلقی میگردد.

هر سر فصل دارای ضریب خاصی است که به آن میپردازم:

۱-اجرای قوانین – ضریب ۵ دارد     ۲۵=۵×۵  ماکزیمم نمره

۲- نحوه جاگیری و توانایی جسمانی –  ضریب ۲ دارد    ۱۰=۲×۵  ماکزیمم نمره

۳-اتخاذ تصمیم صحیح و سریع-  ضریب ۳ دارد     ۱۵=۳×۵  ماکزیمم نمره

۴-ارتباط جمعی- ضریب ۲ دارد     ۱۰=۲×۵  ماکزیمم نمره

۵-همکاری با کمک داوران –  ضریب ۱ دارد      ۵=۱×۵   ماکزیمم نمره

۶-آوانتاژ – ضریب ۲ دارد      ۱۰=۲×۵  ماکزیمم نمره

۷-کنترل مسابقه –  ضریب ۵ دارد       ۲۵=۵×۵  ماکزیمم نمره

نمره  ۱۰۰= کنترل عالی-تفسیر و اجرای عالی قوانین و مدیریت صحیح

نمره ۹۰ = در کلاس ممتاز کنترل و مدیریت قرار دارد.

نمره۸۰ = در رده قضاوت خیلی خوب قرار دارد.

نمره  ۷۰= در رده خوب اجرای قوانین و مدیریت قرار می گیرد و می تواند برای رده بالاتر کاندید باشد.

نمره ۶۰ = در رده قابل قبول مدیریت و کنترل بازی قرار دارد و نیاز به راهنمایی ناظر دارد تا در قضاوتهای بعدی بهتر قضاوت کند.

نمره ۵۰= در رده زیر قابل قبول قرار می گیرد و می توان او را با نمره ناپلئونی قبول کرد.

نمره ۴۰= قضاوت او رضایت بخش نیست و در اجرای قانون نقص و ایراد دارد و باید سریعأ چاره ای برای این داور اندیشید.

نمره ۳۰= قضاوت ضعیف و اجرای نامناسب و متفاوت قانون و کنترل بد بازی و ناتوان در اجرای قانون و تصمیمات برد بین المللی

1 thought on “نکاتی برای ناظرین داوری فوتبال

  1. اگر بازی فوتسال در حال انجام باشد و برق سالن قطع شود در حالی که بازی ۴بر ۱ به نفع یکی از تیم ها باشد و بازی نیمه تمام بماند حکم کمیته داوران در مورد ان بازی چیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.