دسته بندی داوران فوتبال

داوران در دسته بندیهای ذیل قرار دارند:

۱-داوران بی بصیرت

او خودش را مانند یک دوست میداند که در بازی است و طوری ظاهر می شود انگار که سوتش گم شده و اجازه می دهد تا هر اتفاقی در بازی رخ دهد.

این شخص همه را مردان نیرومند و با عطوفت میپندارد.

۲-داوران پر سوت

این داوران یک سوت Acme را چنان لای دندانهای خود قرار میدهند که گویی جزیی از قیافه آنان است و برای هر خطای کوچک سوت می زنند و هزاران بار بازی را متوقف میکنندکه باعث آزار و اذیت و تحریک می شود.

او همه چیز را لطیف می بیند.

۳-قضاوت هومری

او عقیده دارد هر نوع خطا از طرف بازیکنان میزبان جایز است ولی خطاهای بازیکنان مهمان را ددمنشانه میداند.

۴- قضاوت مدیر مدرسه ای

رفتارش با بازیکنان مثل رفتار با بچه های شیطان مدرسه است و در هر فرصتی آنان را مورد شماتت و طعنه های پدری قرار می دهد.

در اخطار داد نها از بازیکنان می خواهد به نزدش آیند و با تکان دادن انگشت خود و استفاده از کلمات خشن باعث استهزا آنان می شود.

این داوران مورد تنفر بازیکنان هستند.

۵- داوران زرق و برقی

لباس این داوران زرق و برق دار و بدون کوچکترین عیب است.

این داوران می دانند که دوربین های تلویزیون در کجا نصب است و ژستهای کاملأ نمایشی دارند و اغلب خطا ها را با دست و پا نمایش میدهند در واقع این داوران رقص ورزشی می کنند.

۶-داوران متبسم

این داوران بر این اعتقادند که راضی نگهداشتن بازیکنان بهتر از تحریک کردن آنها است و سعی دارند کدخدامنشانه بازی را قضاوت کنند،همیشه خنده بر لب دارند و اینکار در اخطار دادنها و تذکر شدید نیز مراعات می شود حتی اگر بازیکن پرخاشگری که فحاشی کرده است.

این داوران مورد توجه بازیکنان هستند.

۷- داوران خوب و عالی

داوران قاطع، با اراده ، با انصاف و متواضع

ملایم ، خویشتن دار اما مصمم

این داوران بر احساسات خود غالب هستند و کاملأ عقلانی رفتار می کنند و تحت تاثیر جو و جوسازیها قرار نمی گیرند.

این داوران آنقدر قدرت دارند که از فاصله ای نسبتأ دور بگویند بازیکن پشت پا خورده یا دایو کرده است.

او یک انسان کمیاب و لطیف است ولی نایاب نیست.

*نویسنده: جعفر سعادتی خوش رو

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.