مکالمه های یک داور (انگلیسی و فارسی)

بازی را ادامه بدهید
play on. / go on. / keep on

این حرکت را تکرار نکنید، چراکه دفعه بعدی به شما کارت زرد خواهم داد.

Don’t do it again, because next time I’ll give you a yellow card

با سوت من به توپ ضربه بزن

Kick the ball with my whistle

اول توپ را ثابت کن بعد ضربه بزن

First stop the ball then kick it.

داور به داور چهارم: مرا از وضعیت خارج از زمین بازی مطلع کن.

Inform me about what is happening outside the field.

کمک داور: با سوت داور به توپ ضربه بزن.

Kick the ball with whistle.

وقت را تلف نکنید. در غیر این صورت کارت زرد خواهید گرفت.

Don’t waste the time Nevertheless, I’ll give you a yellow card.

داور به مربی: از محوطه فنی خارج نشوید.

Be in technical area. / Don’t overrun technical area.

داور به داور چهارم: در دقیقه ۴۴ بیا کنار زمین تا وقت تلف شده را اعلام کنم.

To announce you the added time, come beside the field in min.44.

هنگام ضربه پنالتی

( به بازیکنان): بعد از ضربه، داخل محوطه شوید.

Enter the penalty area after the kick

– ( به دروازه بان): بعد از ضربه به جلو حرکت کن.

Move forward after the kick

چه کسی ضربه را خواهد زد.

Who is the kicker?

داور به کمک داورها قبل از شروع بازی: تورها را وارسی کنید.

Check the nets

فاصله را رعایت کن.

Respect required distance

پیراهنت را زیر شورتت قرار بده.

Tuck in your shirt

تذکر به بازیکن: آرام بازی کن. مواظب رفتارت باش.

Calm down / Slow down. Watch your manners

هنگام ضربات ایستگاهی: روی همدیگر خطا نکنید. پیراهن همدیگر را نکشید.

Do not commit foul. Do not pull shirts

بعد از قرعه کشی:

– به کاپیتان تیم برنده قرعه: حق انتخاب زمین با شماست.

Which side of the field do you choose

– به کاپیتان تیم بازنده قرعه: توپ مال شماست. شما بازی را شروع خواهید کرد.

You will kick off. / You will start the game

زیور آلات را در بیاور.

Remove your jewelry

کمک داور به داور : قبل از ورود توپ به گل ، دروازه بان تیمی که گل را زد در داخل محوطه جریمه خودی بازیکن حریف را با مشت زد .

Before the ball entered the goal, the goalkeeper of the team that scored the goal punched an opponent inside his own penalty area

در صورت اعتراض کاپیتان : شما فقط در مقابل تیم خود مسئول هستید و حق اعتراض ندارید.

You are only responsible for your own team and have no right to oppose my decisions

من وقت بازی را نگه داشته ام.

I have stopped the time

این سومین بار متوالی است که که قانون را نقض می کنید و من به این دلیل به شما اخطار می دهم.

This is the third consecutive time you infringe the laws. So I caution you

نور ورزشگاه کم است.

Floodlights are inadequate

به بازیکنی که روی زمین افتاده : آیا به مداوای پزشکی احتیاج دارید؟

Do you need any medical treatment

توپ را ببر عقب.

Take the ball back

برو عقب.

Keep back. / Go back

بیا عقب و به موازات دست من بایست.

Come back and stand parallel to my hand

کمک داور به داور : بازیکن شماره …… از تیم …… کلمات رکیک و زننده بکار برد.

Player number … from … team used abusive words

هنگام دراپ بال: هنگامی که بازی را متوقف کردم توپ در اختیار تیم حریف بود. پس برای بازی جوانمردانه توپ را در اختیار آنها قرار دهید.

When I stopped the play, the ball was in possession of opposing team. So for the sake of fair play kick the ball to them.

زمین بازی قابل بازی کردن نیست.

The field of play is unplayable.

ضربه را از محل اصلی وقوع خطا بزن.

Go to the right place.

شما به دلیل ورود به زمین بدون اجازه من مستحق دریافت اخطار هستید.

Since you entered the field without my permission, you deserve a caution.

جورابتان را بکشید بالا.

Roll up your socks.

لطفا وقتی با شما صحبت می کنم بایستید.

Please stand up whilst I am talking to you.

برو و روی نیمکت بنشین.

Go and sit on the bench.

شما تظاهر کردید و من به دلیل رفتار غیر ورزشی به شما اخطار می دهم.

You simulated, and I caution you for your unsporting behaviour

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.