غیاثی: اگر ضعفی در داوریها ببینم باز هم انتقاد خواهم کرد

رئیس اسبق کمیته داوران فوتبال گفت: انتقادهایم به کمیته داوران هیچوقت شخصی نبوده بلکه به مسائل داوری انتقاد داشته‌ام.

“رضا غیاثی” گفت: نه عضو کمیته داوران شده‌ام و نه مشاور اما هر کمکی که بخواهند برایشان انجام خواهم داد.

وی ادامه داد: هر زمان که داوریها با مشکل داشته باشد انتقاد خواهم کرد. انتقادهای من به شخص و یا فرد خاصی نیست بلکه به مسائل داوری است. من با کسی مشکلی ندارم در زمان عنایت هم وقتی انتقادهایم به مسائل داوری بود نه شخص او.

رئیس اسبق کمیته داوران تأکید کرد: متأسفانه وقتی مسائل و مشکلات داوری را در زمان ریاست عنایت مطرح می‌کردم تصورش این بود که من دنبال جایگاه او هستم در حالی که من به هر آنچه که می‌خواستم رسیدم و دنبال گرفتن جایگاه شخصی نیستم. اگر حرفی می‌زنم فقط به این دلیل است که می‌خواهم به جامعه داوری کمک کنم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.