عنایت: رییس کمیته داوران فقط فحش می خورد!

مسعود عنایت، افزود: کجای دنیا دیده اید که رئیس کمیته داوران مدام مصاحبه کند، اما من نمی دانم باید چه کار کنم که همه راضی باشند. اگر جواب بدهم می گویند ادبیاتش بد است، اگر هم جواب ندهم که می گویند عنایت هیچ وقت نیست و همیشه در سفر است و حضور فیزیکی ندارد. اکنون هم که دوباره می خواهم به مالزی بروم، می دانم که مه این بحث ها دوباره پیش می آید.

وی گفت: نمی دانم مشکل از کجاست. نمی دانم آنهایی که دنبال ریاست بر کمیته داوران هستند قرار است به کجا برسند. مگر نه انیکه رئیس کمیته داوران فقط فحش می خورد و ناله و شکوه می شنود. آیا همه کسانی که قرار است بیایند جای من، تضمین می دهند که دیگر اشتباه داوری رخ ندهد. اگر اشتباهات داوری بیشتر از زمان من شد آیا این شهامت و شجاعت را دارند که استعفا دهند و بروند. جالب اینکه می گویند با تغییر ساختار و رسیدن به آنچه ما در ذهن داریم همه چیز درست و بی اشتباه می شود.

عنایت خاطر نشان کرد: من نمی توانم برای آقای تاج و بقیه تعیین تکلیف کنم. من تابع تصمیمات آقای کفاشیان هستم و اگر ایشان بخواهند با لبخند کمیته داوران را ترک می کنم و قول می دهم که برای رئیس بعدی مشکل ایجاد نکنم و سرپرست هیچ تیمی هم نشوم و هر جا که پول بیشتری دادند نروم. اما بدانند که احدی نمی تواند من را از داوری بیرون بیندازد، من مدرس داوری هستم و به این کار هم ادامه می دهم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.