عسگری بصورت موقتی سرپرست کمیته داوران می شود

فدراسیون فوتبال امروز حسین عسگری را به صورت موقت به عنوان سرپرست کمیته داوران انتخاب می‌کند تا در زمان مناسب یکی از اعضای هیات رییسه جانشین او شود.

به گزارش سایت داوران، با تصمیم فدراسیون فوتبال حکم ریاست برای جانشین عنایت صادر نخواهد شد و وی تنها سرپرست کمیته داوران خواهد شد.

فدراسیون فوتبال امروز حسین عسگری را به عنوان سرپرست موقت کمیته داوران معرفی خواهد کرد. عسگری که یکی از ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیاست، جانشین عنایت خواهد شد تا امور مربوط به او را انجام بدهد.

فدراسیون فوتبال عسگری را به صورت موقت انتخاب می کند تا در زمان مناسب یکی از اعضای هیات رییسه جانشین او شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.