کفاشیان: برای بهبود وضعیت داوری این تصمیم را گرفتیم

علی کفاشیان، درباره استعفای عنایت از ریاست کمیته داوران فدراسیون فوتبال اظهار داشت: استعفای وی به من تحویل شده است و جلسه‌ای هم با هم در این رابطه برگزار کردیم. باید بعد از صحبت با اعضای هیات رئیسه و بررسی عملکرد وی، تصمیم‌گیر‌ی کنیم. عنایت دست ما را برای تصمیم‌گیری باز گذاشته است.
وی ادامه داد: بعد از بررسی جوانب، تصمیم نهایی را اعلام خواهیم کرد. البته ما از علمکرد وی راضی بودیم؛ اما بارها به من گفته بود اگر کسی بهتر از من است، برای کمک بیاید. من هم در حد توانم به او کمک خواهم کرد. به همین دلیل، ممکن است تغییراتی ایجاد کنیم.
رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: اگر هم عنایت از کمیته داوران برود، در بخش‌های دیگر داوری از وی استفاده خواهیم کرد. از عملکرد عنایت راضی بودیم. او فعال بود؛ اما برای بهبود وضعیت این تصمیم را گرفتیم.

کفاشیان در مورد گمانه زنی‌ها درمورد جانشنی عنایت عنوان کرد: افراد زیادی برای این سمت مد نظر ما هستند که توانمندی‌های زیادی دارند. باید بعد از یک بررسی دقیق ببینیم کدامیک از آنها با سیاست‌های فدراسیون همخوانی دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.