توصیه های مهم جهت انجام تمرینات آمادگی جسمانی

داوران فوتبال

*میزان تمرینات بدنی می بایست بر اساس سن، استعداد و ظرفیت داوران انجام پذیرد و از پرداختن بر تمرینات یکسان خودداری نمائید.
* حداقل سه جلسه تمرین در هفته با توجه به توانایی داور توصیه شده که دو جلسه آن جهت بنیه و استقامت ( دوهای طولانی ) و یک جلسه برای انجام دوهای کوتاه و سریع می باشد.
*مدت زمان مناسب جهت دوهای استقامت بین ۴۵ دقیقه تا ۱ ساعت و جهت دوهای سرعت بین ۳۰ تا ۴۰ دقیقه می باشد.
*در روزهایی که تمرین استقامت می کنید از دوهای سرعت خودداری نموده و توصیه می شود یک جلسه آخر هفته را به دوهای سرعت اختصاص دهید.
*میزان تمرینات بدنی می بایست بر اساس سن، استعداد و ظرفیت داوران انجام پذیرد و از پرداختن بر تمرینات یکسان خودداری نمائید.
* حداقل سه جلسه تمرین در هفته با توجه به توانایی داور توصیه شده که دو جلسه آن جهت بنیه و استقامت ( دوهای طولانی ) و یک جلسه برای انجام دوهای کوتاه و سریع می باشد.
*مدت زمان مناسب جهت دوهای استقامت بین ۴۵ دقیقه تا ۱ ساعت و جهت دوهای سرعت بین ۳۰ تا ۴۰ دقیقه می باشد.
*در روزهایی که تمرین استقامت می کنید از دوهای سرعت خودداری نموده و توصیه می شود یک جلسه آخر هفته را به دوهای سرعت اختصاص دهید.
*قبل از شروع مسابقه یا تمرین حتماً بدن خود را گرم کنید. برای گرم کردن بدن زمانی بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه نیازاست.
*تمرینات بدنی می بایست دائماً و بدون توقف ادامه یابد و قطع تمرینات عامل از بین رفتن تدریجی آمادگی قبلی شما می گردد.
* از تمرینات بیش از حد و فشرده خود داری نموده و به طور ناگهانی میزان تمرینات را بالا نبرید.
*بهتر است برنامه های تمرینی شما منطبق با اعمال و حرکاتی باشد که در میدان مسابقه مورد استفاده بوده و نیازهای شما را برطرف می سازد.
* ثابت نگه داشتن میزان تمرینات کمکی به تقویت آمادگی بدنی نمی کند و حتی ممکن است باعث کاسته شدن آن گردد لذا توصیه می شود میزان تمرینات خود را در هر جلسه بر اساس جدول مشخص اضافه نموده و میزان استراحت بین هر تمرین را کاهش دهید.
* اغلب آسیب دیدگی بر اثر انجام حرکات سنگین و تند و سریع بوده که بدن آمادگی لازم را برای تحمل آن ندارد لذا هر چه آمادگی بدن بیشتر باشد از میزان آسیب دیدگی کاسته خواهد شد .
* بسیاری از تصمیمات مهم در پایان بازی اتخاذ می شود و اگر شما تناسب اندام و آمادگی جسمی لازم را نداشته باشید نمی توانید به صحنه ها نزدیک شوید و قضاوت صحیح داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.