تشخیص صحیح درگیری های مهاجم با دروازه بان

دروازه بان ها مجاز نیستند از زانو ها و پاهایشان برای دور نگهداشتن مهاجم ها استفاده کنند. دروازه بان ها اغلب برای استفاده از زانو ها و پاهایشان در دور کردن مهاجم ها آموزش دیده اند و این کاری قانونی نیست. دروازه بان ها همچنین آموخته اند که با یک پا بپرند ، پای دیگر را به شدتی بیشتر پرتاب کنند که تکنیک خوب و کاملا قانونی است. داور باید قادر باشد که تشخیص دهد که چرا زانوی دروازه بان بالا آمده است. در حقیقت کار راحتی است . اگر دروازه بان با زانوی جمع شده در نزدیک بدن به عنوان قسمتی از حرکت پرشی بالا رود این یک بازی شرافتمندانه است ولی اگر دروازه بان پایش را دراز کند یا یک پایش را هنگامی که بر روی زمین ایستاده است بلند کند دروازه بان به احتمال زیاد خطایی را مرتکب شده است.

و …

به ادامه مطلب مراجعه نمایید

دروازه بان ها مجاز نیستند از زانو ها و پاهایشان برای دور نگهداشتن مهاجم ها استفاده کنند. دروازه بان ها اغلب برای استفاده از زانو ها و پاهایشان در دور کردن مهاجم ها آموزش دیده اند و این کاری قانونی نیست. دروازه بان ها همچنین آموخته اند که با یک پا بپرند ، پای دیگر را به شدتی بیشتر پرتاب کنند که تکنیک خوب و کاملا قانونی است. داور باید قادر باشد که تشخیص دهد که چرا زانوی دروازه بان بالا آمده است. در حقیقت کار راحتی است . اگر دروازه بان با زانوی جمع شده در نزدیک بدن به عنوان قسمتی از حرکت پرشی بالا رود این یک بازی شرافتمندانه است ولی اگر دروازه بان پایش را دراز کند یا یک پایش را هنگامی که بر روی زمین ایستاده است بلند کند دروازه بان به احتمال زیاد خطایی را مرتکب شده است. باید کوشش واقعی انجام شود و شانسی برای بازی با توپ وجود داشته باشد. مهاجم ها نباید مجاز به این باشند که صرفا اوضاع را برای دروازه بان سخت کنند.در درگیری ها با دروازه بان سر وکار داشتن با موقعیت های موثر شدیدا اهمیت دارد زمانی که خیلی از آنها می توانند تاثیر بزرگی بر نتیجه بازی داشته باشد. دروازه بان بایستی از خشونت خط حمله محافظت شود اما دروازه بان نباید آزادی عمل برای ناجوانمردانه بازی کردن داشته باشد. عملکرد های داور به هنگام مواجهه با دروازه بانان و مهاجمین برای نمایش دادن تمایل و قابلیت داور برای حفظ سلامتی هر یک از بازیکنان است.

2 thoughts on “تشخیص صحیح درگیری های مهاجم با دروازه بان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.