نصیرزاده: پنالتی مس باید تکرار می شد

هوشنگ نصیرزاده کارشناس داوری در مورد پنالتی جنجالی مس در بازی مقابل ذوب آهن گفت: بر اساس قانون ۱۴ فوتبال هرگاه زننده ضربه پنالتی مرتکب رفتار غیرورزشی شود و توپ به خارج رفته یا گل شود، علاوه بر اخطار یک ضربه آزاد غیرمستقیم علیه تیم زننده ضربه اعلام می شود. اما مجمع قانو نگذاری فوتبال  در سال ۲۰۱۰ دوباره مقررات را بازنگری کرده و بر این اساس اگر زننده ضربه پنالتی مکث کرده یا حرکات فریبنده انجام دهد و توپ به گل تبدیل شود، باید ضربه تکرار شود و زننده ضربه نیز اخطار می گیرد. بنابراین بخشی زاده باید پنالتی مس را تکرار و به ادینهو کارت زرد می داد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.