اسامی داوران هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال

کمیته داوران اسامی داوران هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال اعلام شد.

۱۸/۹/۸۹

شهید منصوری – لبنیات ارژن

محمود نصیرلو – مهران جعفری – حمید رضا اسدی – ایمان غلامی – ناظر: مصطفی حاج محمد

صنایع گیتی پسند – کیش ایرقم

وحید عرض پیما – کورش هاشمی – حسین وحدتی – ابراهیم مهرابی افشار – ناظر: حسین جنگی

گسترش فولاد تبریز – شرکت ملی حفاری ایران

حسین شاهمرادی – جواد غلامزاده – احمد نقی زاده – حسنعلی رحیمی – ناظر: بهمن غفاری

۱۹/۹/۸۹

فیروز صفه اصفهان – آرش بتن قزوین

محمد غفاری نژاد – داود خان احمدی – علیرضا رمضانی – رضا وثوقی

پرسپولیس تهران – دبیری تبریز

علی پور افشار – عارف سیاحی – اصغرعلی بیگی – محمدعلی ترحمی – ناظر: عزیزاله زارعی

راه ساری – فولاد ماهان سپاهان

علیرضا سهرابی – جم تاج مهجور – امیر لامعی – امیربهنام نقوی حسینی – ناظر: علیرضا رجبلو

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.