اسامی داوران هفته پنجم لیگ دسته اول فوتسال

کمیته داوران اسامی داوران هفته پنجم لیگ دسته اول فوتسال اعلام شد.

۱۸/۹/۸۹

میثاق تهران  – دانشگاه علوم پزشکی مازندران

جواد وحیدی فر – مرتضی توکلیان – حمیدرضا طیب طاهری – علی هاشمی – ناظر: منوچهر نظری

شهدا سپاه ارومیه – دبیری نوین تبریز

فرهاد حسینیان – محمد حامد حدیدی – مازیار فروتن – شمس اله اخوان – ناظر:

عباس رنجی

شهروند بابل – شهرداری تبریز

بهمن پورخسروانی – محمد قدرتی – سیدمهدی حسینی – سعید الوندی – ناظر: عبدالمعروف امیری

فرش آرا مشهد – شهر آفتاب تهران

خشایار عطایی – حسن کشاورز – عبدالحسین شاهی – مرتضی جان بک لو – ناظر: هرمز مشفق

۱۹/۹/۸۹

جام جم یزد – نفت امیدیه

حسین امیری – عبدالمجید قادری – بهروز سهامی – علی کاوسی – ناظر: جواد فهیمی راد

شهرداری ساوه – بنیاد مسکن فارس

میرهادی اسماعیلی – اسماعیل کمربسته – رحمان شیخ عظیمی – مهدی مرشدی – ناظر: هادی رحیم آبادی

گروه صنعتی سیمان کرمان – فراز قم

مجید فراهانی – رضا ترابی – فرزاد رضایی – محمدرضا خمری – صدرالدین موسوی

صدرا شیراز – گاز خوزستان

مرتضی شکرانه – حسین نوری – علی حفیظی – محمد بیاتی – ناظر: هوشنگ شهرکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.