روانشناسی در کارت زرد دوم پشت سرهم

کارت زرد دوم:
این سوال شامل فرآیند نشان دادن کارت قرمز است، هنگامی که دو کارت زرد داده می شود. حادثه به شرح ذیل است:
یک تکل که با بی ملاحظگی زده شده است مستحق اخطار است. هنگامی که کارت زرد نشان داده می شود خطا کار به هوا پریده، به سمت داور می رود و شروع به مشاجره با او می کند. داور تشخیص می دهد که این مشاجره مستحق کارت زرد دوم و سپس اخراج است.
آیا این کار درست است و کارت زرد دوم باید نشان داده شود؟
بله، تصمیم درست نشان دادن کارت زرد دوم برای تخلف مستحق اخطار و سپس کارت قرمز به دلیل گرفتن کارت زرد دوم است.
نکته قابل توجه:
کارت زرد دوم زمانی باید داده شود که به عقیده داور تخلف مستحق اخطار به طور آشکار رخ داده باشد. به عبارت دیگر داور کارت زرد اول را به دلیل رفتار ناشایست داده است و بازیکن با وجود داشتن اخطار به طور مداوم رفتار ناشایست را ادامه می دهد و ادامه این روند منجر به اخراج بازیکن از زمین بازی شده است. در شرایطی که این رفتار بازیکن ادامه پیدا نمی کند داور باید تلاش کند تا بازی را با شیوه های دیگر غیر از نشان دادن اخطار و اخراج مدیریت نماید.

2 دیدگاه
  1. من فکر نمی کنم این روش درست باشه و نباید کارت زرد دوم را نشان داد و مدیریت کرد.

  2. kamelan dorste

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.