ممبینی اولین گزینه قضاوت دربی اصفهان

بعد از پایان دربی تهران و قضاوت تقریبا بی حاشیه و کم اشتباه سعید مظفری زاده در این دیدار کمیته داوران با دغدغه جدیدی برای انتخاب داور دربی اصفهان مواجه شده است. اگرچه دربی حتی در شهرستانها هم همیشه از حساسیت ویژه ای برخوردار بوده اما امسال به دلیل شرایط ویژه دو تیم اصفهانی دربی نصف جهان حساسیت بیشتری دارد. شرایط این دو تیم در جدول که جدی ترین گزینه های قهرمانی هستند و همچنین بیانیه ای که هفته گذشته باشگاه ذوب آهن در حمایت از رسول کربکندی و علیه باشگاه همشهری صادر کرد همه از عواملی هستند که کار کمیته داوران را برای انتخاب داور این بازی سخت می کند. با توجه به اینکه از میان داورانی که کاندیدای قضاوت دربی بودند تنها مسعود مرادی و هدایت ممبینی باقی مانده اند که هیچ دیداری را در هفته گذشته قضاوت نکرده اند احتمال این دو برای این بازی بیشتر از بقیه است. از زمانی که طلسم حضور داوران ایرانی در دربی شکسته شدن دادن قضاوت دربی های شهرستان به داوران همیشه جنبه دلجویی داشته و باید دید این بار کمیته داوران می خواهد از کدام داور دلجویی کند. این طور که شنیده می شود شانس هدایت ممبینی بیش از بقیه داوران است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.