تغییر کمک داور دیدار ایرانجوان بوشهر و نساجی مازندران

کمیته داوران از تغییر کمک داور دیدار ایرانجوان بوشهر و نساجی مازندران خبر داد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، محمدرضا امینی از فارس جایگزین حسن یوسفی به عنوان کمک داور بازی ایرانجوان بوشهر و نساجی مازندران د رتاریخ ۲۱/۸/۸۹ شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.