مهدی تاج: دفاع مطلق از داوران توجیهی ندارد

تاج در درباره عملکرد داوران در مسابقات لیگ برتر اظهار داشت : من همیشه از داوران و کمک داوران دفاع کرده ام  اما داوران باید به مطالبات باشگاه ها پاسخ دهند و عنایت رئیس کمیته داوران باید رسیدگی بیشتری به حوزه داوری داشته باشد.
وی تاکید کرد : اگر داوری بد سوت زد و کمیته داوران این داور را محروم کرد دیگر کسی به کمیته داوران و داوری هجمه نمی کند. در بازی تراکتورسازی و بازی صبا هم صحنه های قابل بحثی وجود داشت اما به نظر من اگر داوری اشتباه تاثیرگذاری کرده باید محروم شود و اگر داوری اشتباه کرده کمیته داوران اعلام کند که این داور اشتباه کرده است .
نایب رئیس فدراسیون فوتبال یادآور شد : عذرخواهی در مورد اشتباهات سهوی مردم و افکارعمومی را متقاعد می کند. هیچ کس شک ندارد که داوران می خواهند تا بهترین قضاوت هایشان را در هر مسابقه ارائه کنند اما دفاع مطلق از داوران هیچ توجیهی ندارد و داورانی که آمادگی جسمانی خوبی دارند باید در لیگ برتر قضاوت کنند تا بتوانند مطالبات به حق باشگاه ها را پاسخ دهند .

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.