همه چیز درباره ی داوران و نمایندگان ایران درلیگ قهرمانان آسیا

سایت رسمی کنفدراسیونفوتبال آسیا اسامی داوران، کمک داروان، ناظران بازی‌ها و داوری‌های هفته‌یاول لیگ قهرمانان آسیا را که روزهای ۲۳ و ۲۴ فوریه – چهارم و پنجم اسفندبرگزار می شوند و دیگر داوران دیدارهای آسیایی را اعلام کرد. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در هفته اول با ۱۶ بازی برگزار می‌شود که شرحداوری‌های بازی‌تیم‌های ایرانی و قضاوت داوران ایرانی در این هفته به اینشرح است:

* محسن ترکی چهارشنبه در چین سوت می زند .
سایت رسمیکنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد محسن ترکی به همراه رضا سخندان و داودرفعتی ساجدی داوران ایرانی قضاوت بازی هنان جیان چین و آرمد فورس سنگاپوررا برعهده خواهند داشت. این بازی روز چهارشنبه ۲۴ فوریه ( پنجم اسفند ) درگروه هفتم رقابت‌های لیگ قهرمانان در چین برگزار می شود.

جهانبازی و مظفری زاده در AFC CUP
یداللهجهانبازی و سعید مظفری زاده دو داور وسط ایرانی روز اول بازیهای ای اف سیکاپ خواهند بود. بازی‌های روز اول در سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته ۲۳ و ۲۴فوریه ( چهارم و پنجم اسفند ماه) برگزار می شود. یدالله جهانبازی قرار استبا کمک غلامحسین کهوری و علیرضا یزدانی عشق آبادی بازی دو تیم القادسیهکویت و النجمه سوریه را در کویت سوت بزند. این بازی در گروه چهارم ای افسی کاپ روز ۲۴ فوریه ( پنجم اسفند) انجام می شود.اما سعید مظفری زاده دیگرداور ایرانی است که با کمک رسول فروغی بازی دو تیم کویت اس سی و الهلالیمن در گروه دوم را در ۲۳ فوریه (چهارم اسفند) در کویت قضاوت خواهد کرد.

* امید جمالی ناظر ایرانی دیدار روز اول
امید جمالیدیگر ایرانی حاضر در این دور رقابت ها خواهد بود که نظارت الاهلی صنعا وشباب الاردن در گروه یک را بر عهده خواهد داشت. این بازی روز چهارم اسفندبرگزار می شود.در پانزده بازی روز اول این رقابت ها ۳۱ تیم درگیر خواهندبود.

* مسعود مرادی داور کاشیما – چانگ چون در ژاپن
مسعود مرادیبه همراه حسن کامرانی فر و محمد رضا ابولفضلی از ایران داوران بازی کاشیماآنتلرز ژاپن برابر چانگچون یاتای چین در گروه ششم لیگ قهرمانان خواهندبود.این بازی روز سه شنبه ۲۳ فوریه (چهارم اسفند )در ژاپن برگزار می شود.

* داور ازبک در کرمان دست به سوت می شود
والنتینکوالنکو ازبکستانی قاضی دیدار اول مس کرمان در لیگ قهرمانان خواهدبود.دیدار اول مس کرمان در مقابل تیم الاهلی امارات خواهد بود.

* داور قطری سوت سپاهان – الشباب را می زند
سوت بازی سپاهان – الشباب عربستان را عبدالرحمن محمد الحسین قطری می زند.دو تیم قرار است روز چهارشنبه در عربستان به میدان بروند.

* مینورو داور ذوب آهن شد
توجی مینوروداور بازی ذوب آهن – الوحده امارات در روز ۲۳ فوریه خواهد بود.دیداری کهمطمئنا برای شروع کار ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا مهم خواهد بود.

* الاهلی – استقلال با سوت هیرویوشی ژاپنی
بازی دو تیماستقلال و الاهلی عربستان را تاکایاما هیرویوشی ژاپنی سوت می زند.دو تیمقرار است روز سه شنبه چهارم اسفند ماه در عربستان به میدان بروند. ایناولین بازی استقلال در گروه یک لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۰ خواهد بود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.