پرویز سیار: مشکل داوری ایران، نقد دسته جمعی است

کارشناس داوری فوتبال ایران گفت: تنها عللی که داوری فوتبال ما را اسیر خود کرده و نمی گذارد داوری ایران پیشرفت کند همین نقد دسته جمعی است.

پرویز سیار گفت: یکی از مشکلات بزرگ در نقد داوری نقدی است که دسته جمعی صورت بگیرد اگر ما بگوییم که داوری خوب یا بد بوده درست نیست و بی انصافی است که فاکتورهای خوب و مطلوب داوران را در نظر نگیریم و فقط عملکرد و نقاط ضعفشان را به رخ آنها بکشیم.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات جامعه داوری ایران این است که به هیچ وجه تک تک داوران مورد نقد قرار نمی گیرند و یک داور در کنار سایر داوران قرار گرفته و مورد مقایسه با دیگر داوران قرار می گیرد که این آسیب بزرگ گریبانگر جامعه داوری ما شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.