چهار داور فوتبال ایران نامزد حضور در لیست الیت آسیا هستند

چهار داور فوتبال کشورمان برای قرار گرفتن در فهرست داوران الیت (برگزیده) آسیا تحت نظارت کمیته داوران AFC قرار دارند.

عملکرد سعید بخشی زاده داور فوتبال، محمود نصیرلو داور فوتسال، سلطنت نوروزی و شیوا یاری داور فوتبال بانوان از ابتدای سال ۲۰۱۰ تحت نظارت ناظران AFC قرار دارد تا در صورت کسب امتیازات لازم این داوران از سال ۲۰۱۱ در فهرست داوران الیت آسیا قرار بگیرد.

تاکنون قضاوت این ۴ داورکه ازسوی کمیته داوران به AFC معرفی شده اند درمسابقات مختلف ازسوی ناظران اماراتی، کویتی و چینی ارزیابی شده و به نظرمی رسد این داوران بتوانند مجوز لازم برای قرارگرفتن دربین داوران الیت (منتخب) کشورمان را بدست آورند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.