توصیه های به داوران فوتبال و فوتسال

زندگی کردن یک تجربه است. تحصیل، ورزش و … در عصر کنونی جزئی از زندگی میباشد که  پیشرفت در آن نیاز مبرم به تجربه دارد.
داوری نیز جزئی از ورزش است که از اصول اصلی آن انسان بودن است. اگر بخواهید این اصل را بخوبی به انجام برسانید چنانچه سهوا حق تیمی را به تیم دیگر بدهید و یا از خطائی بی تفاوت بگذرید برای وجدانتان بسیار سخت خواهد شد. حال بخاطر اینکه گرفتار عذاب وجدان نشوی بایستی کلیه عواملی که  به بالا بردن توانائی هایت کمک می کند، بکارگیری تا ملکه ذهنت قرار گیرد.
همیشه و در همه حال یاد گیرنده خوبی باش تا بتوانی داور موفقی باشی.
داوری چیست؟
میدانیم قضاوت بخصوص داور مسابقه های ورزشی  گاهی مورد تنفر بازیکنان مربیان و تماشاچیان تیم های بازنده خواهد بود.
و …

زندگی کردن یک تجربه است. تحصیل، ورزش و … در عصر کنونی جزئی از زندگی میباشد که  پیشرفت در آن نیاز مبرم به تجربه دارد.
داوری نیز جزئی از ورزش است که از اصول اصلی آن انسان بودن است. اگر بخواهید این اصل را بخوبی به انجام برسانید چنانچه سهوا حق تیمی را به تیم دیگر بدهید و یا از خطائی بی تفاوت بگذرید برای وجدانتان بسیار سخت خواهد شد. حال بخاطر اینکه گرفتار عذاب وجدان نشوی بایستی کلیه عواملی که  به بالا بردن توانائی هایت کمک می کند، بکارگیری تا ملکه ذهنت قرار گیرد.
همیشه و در همه حال یاد گیرنده خوبی باش تا بتوانی داور موفقی باشی.
داوری چیست؟
میدانیم قضاوت بخصوص داور مسابقه های ورزشی  گاهی مورد تنفر بازیکنان مربیان و تماشاچیان تیم های بازنده خواهد بود. این ها بدنبال پیدا کردن نقطه ضعفی در قضاوت او میباشند تا بتوانند وی را مقصر اصلی قلمداد نمایند. با این حال عده ای هستند که با علاقه ای خاص به این امر مهم میپردازند و با یکدیگر رقابت میکنند.
واضح است با توجه به این مطالب مسئولیت داور سخت و مقام او ارزشمندتر و بالاتر می شود، لذا بایستی اذهان داشت حداقل نصف موفقیت های ورزش جهان مدیون زحمات و از خود گذشتگی داوران است.
با اندکی دقت میتوان به این نتیجه رسید که قضاوت یک مسابقه ورزشی به مراتب سخت تر از کار قضات محترم دادگستری است. زیرا قضاوت این عزیزان محدود به زمان نیست. بعلاوه آنکه میتوان با مراجعه به محاکم عالی تر و کتاب قانون از اشتباهات احتمالی کاست، در صورتیکه در مورد قضاوت مسابقات ورزشی تصمیمات باید فوری و بی درنگ اخذ و نتیجه آن فوری با سوت اعلام شود و از طرفی، کسی بالاتر از داور مسابقه نیست که برای اعتراض به آن رجوع کرد لذا تصمیمات او قطعی و میبایست اجرا شود لذا داوران مسابقات ورزشی باید به اهمیت کار خود واقف باشند و پیوسته تلاش کنند تا تصمیماتشان مبتنی به تجربه و آگاهی کامل ازقوانین و مقررات مربوطه و از روی دقت و بی طرفی  باشد و اگر گاهی یکی از اعمال داخل زمین بازی با قوانین موجود مطابقت نداشت، بایستی داور خود را بجای قانونگذار تصور نموده و فورا تصمیمی اتخاذ و نتیجه آنرا اعلام دارد.
حال با توجه به این نکته معلوم میشود داوری گاهی بسیار دشوار و سخت خواهد بود که فقط افراد کاردان و آزموده میتوانند آنرا انجام دهند و اینان میبایست برای تعبیر و تفسیر قوانین و انطباق آن با اعمال داخل زمین ورزیده تر شوند هیچگاه از تمرین غافل نشوند. ساده ترین مسابقات را در رده های گوناگون قضاوت نمایند. زیر نظر داوران با تجربه به کارآموزی مشغول شوند. قضاوت های دیگران را ببینند. اعمال مختلف را درمیدان مسابقه مورد مطالعه قراردهند، تا بتوانند رفته رفته خود را برای بازی های سخت تر آماده نمایند.
در پایان بعنوان پیشنهاد سر فصل هایی را برای اینکه در قضاوت موفق تر عمل نمایید اعلام مینمایم، تا خود بتوانید با مطالعه کتاب های مختلف مربوط به سر فصل ها توانی های خود را افزایش دهید.
روش زندگی
نظم و انضباط
انتقاد پذیری
وقت شناسی
پوشش ظاهری
صحت و دقت
صرفه جوئی
مدیریت
تعامل تعاون همکاری
ارزش و اهمیت داوری
نصایح داوری:
بازی خوانی داشته باشید.
به دنبال اثبات تصمیم خود نباشید.
از آوانتاژ دادن نترسید.
از چیزی که ندیده اید بگذرید و به آن فکر نکنید.
هرگز دچار تردید نشوید.
بازیکنان را تهدید ننمایید.
به تماشاچیان فکر نکنید.
بازی را از نزدیک تعقیب نمایید.
در شرایط عالی بدنی باشید.
قوانین و مقررات را بخوبی بشناسید.
در بازی شرکت ننماید.
همکاران خود را (داوران، ناظر، سرپرست زمین …) فراموش نکنید.
هنر جاگیری و جابجا شدن در زمین مسابقه را بخوبی یاد بگیرید.
از دروازه بان مراقبت نمایید.
از ژست گرفتن و نشان دادن خود در مسابقه بپرهیزید.
علائم داوری را بطور صحیح به نمایش بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.