ارزیابی قضاوت سعید بخشی زاده توسط AFC

کنفدراسیون فوتبال آسیا دو ارزیاب را برای قضاوت سعید بخشی زاده در نظر گرفت.

علی طریفی از عربستان و سعد کمیل از کویت در تاریخ ۲۱ مهر ۸۹ وارد ایران شده  و در مسابقه ای که در تاریخ ۲۲ مهر ۸۹ در ورزشگاه دستگردی برگزار می شود سومین ارزیابی را از قضاوت سعید بخشی زاده به عمل می آورند.

این دو داور در تاریخ ۲۳ مهر ۸۹ تهران را ترک می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.