آخرین تغییرات و اصلاحات در قوانین و دستورالعمل های بازی فوتسال

کمیته داوران فدراسیون فوتبال بر اساس آخرین تغییرات و اصلاحات  قوانین و دستورالعملهای کمیته داوران فیفا در رشته فوتسال، آخرین تغییرات و اصلاحات در قوانین و دستورالعملهای فوتسال را اعلام کرد .

به گزارش سایت داوران ایران، این قوانین از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران از نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال قابل اجرا بوده و از سال آینده در تمام رده های فوتسال اعمال خواهد شد.

در سایت فیفا آمده است که سه تغییر مهم در قانون ۷  از قوانین فوتسال که در ارتباط با  طول زمان بازی ،قانون ۱۲ که مربوط به خطاها و تخلفات و قانون ۱۶ که در مورد کنترل توپ توسط دروازه بانان است ایجاد شده است.

یکی از این اصلاحات در قانون شماره ۷  انجام شده که  به  مدت زمان بازی اشاره دارد که بیان می کند بازی فقط هنگامی که ضربه به سمت دروازه در پی  ضربه پنالتی از نقطه اول پنالتی ، نقطه پنالتی دوم  یا ضربه  آزاد مستقیم  به مقصد برسد ، پایان می یابد که  این امر با سوت داور اعلام می شود  و این قانون  در مورد فوتبال ساحلی نیز صدق می کند.

تغییرات  در قوانین ۱۲ و ۱۶  به دروازه بان ها اشاره دارد.  اگر بعد از پرتاپ توپ ، دروازه بان توپ را دوباره در نیمه زمین خود لمس کند وقتی هم تیمی خود به  طور عمد او را صاحب توپ کند به طوریکه توپ به  تیم حریف برخورد نکرده باشد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم به تیم حریف داده می شود و ضربه آزاد از جاییکه تخلف صورت گرفته زده می شود.

سابقا، دروازه بان می توانست به طور شناور بازی کند و می توانست اگر توپ  از خط نیمه زمین خودی عبور می کند آن را لمس کند . این امر دیگر امکان پذیر نیست ؛ دروازه بانان تنها می توانند یک بار در نیمه زمین خود  و در کمتر از ۴ ثانیه می توانند توپ را لمس کنند و لمس دوباره آن تنها در صورتی که تیم مقابل توپ را لمس کرده باشد امکان پذیر است.

این کلیدی است برای اجتناب از تاکتیک های دفاعی در حالیکه  که در آن  تاکتیک ، بازیکن پنجم تیم  یعنی دروازه بان تیم در نیمه زمین  پیوسته  توپ را در اختیار می گرفت. حال اگر تیمی بخواهد با دروازه بان شناور به منظور اجتناب از شکست بازی کند ، دروازه بان باید از خط نیمه  زمین عبور کند.

متن کامل آخرین تغییرات واصلاحیات در قوانین و دستورالعمل های بازی فوتسال به شرح زیر است:

قانون اول- زمین بازی

محوطه جریمه

از بیرون تیرهای عمودی دروازه دو خط فرضی به طول ۶ متر در جهت خط دروازه رسم می شود. از انتهای این خطوط ربع دایره ای به شعاع ۶ متر در جهت نزدیک ترین خط طولی انها از خارج تیر عمودی کشیده می شود. انتهای بالایی هر یک از این قوسها به وسیله یک خط به طول ۳.۱۶ سانتی متر و به موازات خط دروازه به یکدیگر متصل می شوند. محوطه محدود شده بین این خطوط و خط دروازه ، محوطه جریمه است.

در هر محوطه جریمه نقطه پنالتی به فاصله ۶ متر از وسط خط دروازه و به فاصله یکسان از تیرهای عمودی قرار دارد.

قانون دوم : توپ

تعویض توپ معیوب

اگر در جریان مسابقه ، توپ بترکد و یا معیوب شود بازی متوقف می گردد :

اگر توپ در هنگام ضربه آزاد بدون دیوار دفاعی یا ضربه پنالتی یا ضربه پنالتی دوم بدون برخورد با تیرهای افقی و عمودی دروازه یا بازیکنان و بدون اینکه خطایی اتفاق افتاده باشد بترکد ، یا معیوب شود بازی با تکرار ضربه شروع می گردد.

قانون سوم – تعداد بازیکنان

بازیکنان

اگر تعداد بازیکنان هر تیم کمتر از ۳ نفر باشد شروع مسابقه امکان پذیر نمی باشد.

سایر مسابقات

در مسابقات ملی رده A حداکثر از ۱۰ جانشین می توان استفاده کرد.

در دیگر مسابقات استفاده از جانشینان بیشتر امکان پذیر است به شرطی که :

– تیم ها در مورد حداکثر تعداد جانشین ها توافق نمایند.

– به داوران می بایست قبل از مسابقه آگاهی داده شود.

اگر به داوران  تا قبل از مسابقه اطلاعی داده نشود و یا توافقی تا قبل از مسابقه صورت نگرفته باشد ، استفاده بیشتر از ۱۰ جانشین مجاز نیست.

قانون چهارم- وسائل بازیکنان

تخلفات و جرایم

اگر بازیکن تعویض نشده باشد فقط در توقف بازی و یا  هنگامی که توپ در بازی است با نظارت داور سوم اجازه دارد مجددا به زمین بازی وارد شود.

قانون پنجم – داوران

کمک داور ذخیره

در تورنمنت ها و رقابت ها هر کجا که یک کمک داور ذخیره منصوب گردیده باشد، نقش و وظایفش می بایست با رهنمود های این اصلاحیه منطبق باشد.

قانون ششم – کمک داوران

اختیارات کمک داوران

دو کمک داور تعیین می شوند ( یک داور سوم و یک وقت نگهدار) که وظایف شان باید بر طبق قوانین بازی فوتسال باشد. محل استقرار آنها خارج از زمین بازی و در امتداد خط میانی و در همان سمت مناطق تعویض می باشد. وقت نگهدار در محل میز وقت نگهدار استقرار می یابد. در حالی که داور سوم می تواند وظایفش را به طور ایستاده و یا نشسته انجام دهد.

وظایف و توانائی ها

داور سوم :

• داور سوم قبل از هر نیمه برگه درخواست تایم اوت را به مسئولین دو تیم ارائه می دهد و اگر از طرف تیم ها در خواست تایم اوت صورت نگرفت ، برگه را در پایان نیمه پس می گیرد.

• هر زمان بازیکنی اخراج گردید ، داور سوم برگه ای به مسئول تیم ارائه می نماید که مشخص می کند چه زمانی بازیکن جانشین می تواند جایگزین بازیکن اخراجی شود.

• ورود بازیکنی که برای تکمیل وسائل از زمین مسابقه خارج شده است را تحت نظارت داور کنترل نماید.

• کنترل بر ورود بازیکنی که به خاطر مصدومیت وبه هر علتی از زمین بازی خارج شده است تحت نظارت داور

وقت نگهدار :

– ثبت گل ها ، خطاهای جمع شده ، کنترل هر نیمه از زمان مسابقه در اسکوربرد.

-اعلام تایم اوت در خواستی از سوی یک تیم باسوت یا علامت صوتی متفاوت با داوران بعد از اعلام داور سوم می باشد.

– وظایف به خصوصی از داوران سوم را در صورتی که وجود نداشت انجام دهد.

– آماده کردن هر گونه اطلاعات دیگر مرتبط با مسابقه.

قانون هفتم – مدت بازی

پایان نیمه های بازی

وقت نگهدار پایان هر نیمه را با سوت یا علامت صوتی اعلام می نماید. یکی از داوران پس از شنیدن سوت یا علامت صوتی وقت نگهدار ، با سوت پایان نیمه و یا مسابقه را اعلام می دارد و لی باید در نظر داشته باشد‌:

– اگر ضربه ای از پنالتی دوم یا ضربه آزاد برای خطای ششم باید زده شود و یا تکرار شود زمان مسابقه تا بعد از زدن ضربه ادامه می یابد.

– اگر یک ضربه پنالتی گرفته شده باشد و یا دستور تکرار آن داده شده باشد ، نیمه تا زده شدن ضربه ادامه خواهد یافت.

– اگر توپ به سمت دروازه ای زده شد داوران می بایست تا مشخص شدن نتیجه ضربه صبر نمایند حتی اگر پیشتر وقت نگهدار سوت و یا علامت صوتی را به صدا در آورده باشد.

نیمه هنگامی خاتمه می یابد که :

• توپ مستقیما وارد دروازه شده و گل به ثمر رسد.

• توپ از محدوده زمین بازی خارج شود.

• توپ پس از برخورد با دروازه بان ، تیر های دروازه و یا زمین از خط دروازه عبور کرده و گل به ثمر برسد.

• توپ پس از ضربه با یکی از بازیکنان به غیر از دورازه بان برخورد نماید در صورتیکه هیچ خطایی اتفاق نیافتاده که جریمه اش ضربه آزاد مستقیم یا گرفتن پنالتی و یا تکرار آن باشد و یا در طول مسیر حرکت توپ یکی از تیم ها مرتکب تخلفی که مجازات آن یک ضربه آزاد که منجر به خطای ششم جمع شونده یا یک ضربه پنالتی است ، مرتکب نشده باشند .

• دورازه بان مدافع توپ را مهار کند یا توپ پس از برخورد با تیرهای دروازه برگشت شده و وارد دروازه نشود.

قانون دهم : روش امتیاز دادن

به ثمر رسدن گل:

اگر پس از به ثمر رسیدن گل و قبل از شروع مجدد مسابقه داوران متوجه شوند تیمی که گل را به ثمر رسانده بازیکن اضافی دارد و یا روش تعویض را به درستی انجام نداده است ، باید گل را مردود کرده و مسابقه را با یک ضربه آزاد غیر مستقیم از هر نقطه محوطه جریمه تیم مقابل شروع نمایند. اگر ضربه شروع زده شده باشد ، طبق قانون سوم با بازیکن خاطی برخورد نمایند ولی گل قبول است و داوران باید واقعه را به مقامات مسئول گزارش نمایند. اگر گلی توسط تیم مقابل به ثمر رسد ، گل قبول خواهد بود.

قانون یازدهم – آفساید

در فوتسال آفساید وجود ندارد.

قانون دوازده – خطاها و رفتار ناشایست

خطاهایی که با یک ضربه آزاد  مستقیم جریمه می شود:

یک ضربه آزاد مستقیم به تیم مقابل داده خواهد شد اگر بازیکنی هر یک از ۷ خطای زیر را به تشخیص داوران با بی احتیاطی ، بی پروایی یا با استفاده از نیروی بیش از حد انجام دهد.

– لگد زدن به حریف و یا اقدام به آن

– پشت پا زدن به حریف

– پریدن روی حریف

– شارژ کردن حریف

– زدن یا تلاش برای زدن حریف

– هل دادن حریف

– تکل کردن حریف

همچنین یک ضربه آزاد مستقیم به تیم مقابل داده می شود اگر بازیکنی هر یک از ۳ خطای زیر را انجام دهد.

– گرفتن حریف

– انداختن آب دهان بر روی حریف

– عمدا توپ را با دست لمس کند ( به جز دروازه بان در محوطه جریمه خودش)

خطاهایی که با یک ضربه آزاد غیر مستقیم جریمه می شوند:

یک ضربه آزاد غیر مستقیم به تیم مقابل داده خواهد شد اگر دروازه بان هریک از ۴ خطای زیر را مرتکب شود:

– کنترل کردن توپ با دست و یا با پا در نیمه زمین خودی به مدت بیش از ۴ ثانیه.

– پس از بازی کردن با توپ ، مجددا در زمین متعلق به خود توپی را که توسط هم تیمی عمدا به طرف او با پا زده شده و قبلا بازیکن حریف آن را لمس نکرده مجددا لمس نماید.

– توپی را که هم تیمی به طور عمد به طرف او با پا زده است ، درون محوطه جریمه خودی با دست هایش لمس نماید.

– توپی را که هم دسته از ضربه اوت به او پاس داده است در محوطه جریمه خودش با دست لمس نماید.

همچنین یک ضربه آزاد غیر مستقیم به تیم مقابل داده خواهد شد ، اگر به عقیده داوران بازیکنی:

• در حضور یک بازیکن حریف بازی خطرناک انجام دهد.

• مانع پیشروی حریف شود .

• از پرتاب با دست دروازه بان ممانعت به عمل آورد.

• هر یک از ۹ خطایی را که در صورت انجام آن بر روی حریف که جریمه آن یک ضربه آزاد مستقیم می باشد را بر روی بازیکن خودی انجام دهد.

• برای هر گونه تخلفی که در قانون ۱۲ و سایر قوانین به صورت واضح به آن اشاره نشده است و به جهت دادن اخطار یا اخراج کردن بازیکن ، بازی متوقف شود.

تنبیهات انضباطی

تنها به بازیکن یا جانشین می توان کارت زرد یا قرمز نشان داد. هنگامی که بازی شروع شده است کارت به صورت آشکارا داده می شود. در سایر موارد داوران بازیکنان و مسئولان تیم را به صورت شفاهی از تنبیهات انضباطی اخذ شده آگاه می نمایند.

داوران این اختیار را دارند که جریمه انضباطی را از لحظه ورود به محوطه زمین بازی و قبل از شروع مسابقه تا لحظه ترک آن اعمال نمایند.

موارد اخطار:

در صورت انجام هریک از اعمال زیر از سوی یک بازیکن ، وی مشمول دریافت اخطار می شود :

– رفتار غیر ورزشی

– با گفتار و یا رفتار به تصمیم داوران اعتراض نماید

– اصرار بر نقض قوانین بازی فوتسال

– به تاخیر انداختن شروع مجدد بازی

– عدم رعایت فاصله مورد نیاز هنگام شروع مجدد بازی از یک ضربه کرنر ، ضربه آزاد یا توپ در حال ورود به بازی (بازیکنان مدافع)

– ورود یا ورود مجدد به زمین بازی بدون اجازه داور یا تخلف در روش تعویض

– ترک عمدی زمین بازی بدون اجازه داور

قانون ۱۳ – ضربات آزاد

تخلفات و تنبیهات

در هنگام اجرای ضربات آزاد اگر فاصله بازیکنی با توپ کمتر از فاصله مورد نیاز باشد:

• ضربه تکرار می شود و بازیکن متخلف اخطار می گیرد مگر آنکه از آوانتاژ بتوان استفاده نمود و یا خطایی دیگر که جریمه آن یک ضربه پنالتی است رخ دهد. در صورت انجام تخلفی که جریمه آن یک ضربه آزاد است ، داوران تصمیم می گیرند که خطای اصلی را جریمه نمایند یا خطای متعاقب آن را. اگر خطای دوم قابل جریمه به وسیله یک ضربه پنالتی یا ضربه آزاد مستقیم باشد ، یک خطای جمع شونده علیه تیم خطاکار اضافه می گردد.

برای زدن ضربه خطای ششم جمع شونده ، اگر ضربه به وسیله یک هم تیمی به غیر از بازیکنی که قبلا مشخص شده است زده شود :

– داوران بازی را متوقف می نمایند ، به او به دلیل رفتار غیر ورزشی اخطار می دهند و بازی با یک ضربه آزاد غیر مستقیم به سود تیم مدافع از محلی که او به توپ ضربه زده است مجددا آغاز خواهد شد.

در شروع با خطای ششم جمع شونده ، اگر بعد از ضربه آزاد مستقیمی که گرفته شده است :

– هنگامی که توپ در بازی است تا قبل از اینکه با تیر های عمودی ، خط عرضی یا سایر بازیکنان تماس پیدا کند ، ترکیده و یا معیوب شود :

ضربه تکرار می گردد.

قانون ۱۴ – ضربه پنالتی

تخلفات و تنبیهات

اگر هنگامی که یک ضربه پنالتی گرفته شده است ، توپ به وسیله یک هم تیمی بازیکنی که قبلا مشخص شده است زده شود :

– داوران بازی را متوقف نموده ، به دلیل رفتار غیر ورزشی به بازیکن متخلف اخطار داده و بازی با یک ضربه آزاد غیر مستقیم به سود تیم مدافع از نقطه پنالتی مجددا آغاز می شود

– اگر بعد از اینکه ضربه پنالتی زده شد :

قبل از اینکه توپ با تیر های عمودی و یا بازیکنی تماس بگیرد، بترکد و یا معیوب شود ، ضربه تکرار خواهد شد.

قانون ۱۶ – پرتاب اوت دروازه

تخلفات و تنبیهات

اگر توپ در بازی قرار گیرد و دروازه بان مجددا آن را لمس نماید ( به جز با دستانش) قبل از اینکه بازیکن حریف آن را لمس نماید ( به جز وقتی که تصادفا بازیکن دیگری از هم تیمی هایش آن را لمس کند) :

– یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محلی که در آن تخلف صورت گرفته به تیم مقابل داده می شود ( قانون ۱۳ محل ضربه آزاد ملاحظه شود)

روش های تعیین برنده یک مسابقه یا مسابقه رفت و برگشت

ضربات از نقطه پنالتی

روش اجرا:

– اگر در پایان بازی یا وقت های اضافه و قبل از شروع ضربات از روی نقطه پنالتی ، یک تیم تعداد بازیکن بیشتری اعم از جانشین نسبت به تیم دیگر داشته باشد ، بایستی تعداد بازیکنانش را کم کند تا با تیم مقابل برابر شوند و کاپیتان تیم بایستی اسم و شماره هر یک از بازیکنان حذف شده را به اطلاع داور برساند.

– اگر تیمی مجبور به کاهش تعداد بازیکنان برای برابر شدن با تیم مقابل باشد آنها می توانند دروازه بان های خودشان را بیرون بگذارند ، در نتیجه بازیکنان مجاز به گرفتن ضربات پنالتی هستند.

• دروازه بانی که به خاطر برابر شدن تعداد بازیکنان تیمش با تیم مقابل از ضربات پنالتی بیرون گذاشته شده است به عنوان مثال در منطقه فنی خود ایستاده است در هر لحظه می تواند جایگزین دروازه بان تیمش شود.

• قبل از شروع ضربات از نقطه پنالتی داور بایستی از برابر بودن بازیکنان مجاز به شرکت در ضربات پنالتی هر دو تیم که در نیمه دیگر زمین می باشند ، اطمینان یابد.

تفسیر قوانین بازی فوتسال و رهنمود ها برای داوران

قانون ۱ – زمین

تبلیغات در زمین بازی :

اگرمقررات رقابت ها ، تبلیغات را ممنوع نکرده باشد ، تبلیغات بر روی سطح زمین بازی مجاز است در صورتی که ایجاد سر درگمی برای بازیکنان و داوران نکند و خطوط مرزی قید شده در قانون بازی فوتسال قابل رویت باشد.

اگر مقررات رقابت ها ، این تبلیغات را ممنوع نکرده باشد ، تبلیغات روی تور دروازه ها در صورتی که برای داوران و بازیکنان سر درگمی ایجاد نکند مجاز است.

تبلیغات در محوطه فنی :

اگر مقررات این رقابت ها ، تبلیغات را ممنوع نکرده باشد ، تبلیغات روی سطح محوطه فنی مجاز است در صورتی که برای داوران ، داور سوم و حاضرین در منطقه مذکور ایجاد سردرگمی نکند.

قانون۳ – تعداد بازیکنان

بازیکنان اخراجی

– اگر بازیکنی که مرتکب تخلف شده است به دلیل دریافت اخطار دوم و یا مستقیما بعد از دادن آوانتاژ مستلزم اخراج باشد و تیمش پس از‌ آوانتاژ و قبل از اخراج او گلی دریافت کند تعداد بازیکنان این تیم به دلیل اینکه تخلف و یا خطا قبل از به ثمر رسیدن گل صورت گرفته ، کم نمی شود.

– اگر در مدت توقف بین دو نیمه یا قبل از شروع یکی از نیمه های وقت اضافه  بازیکنی مرتکب تخلف مستوجب اخراج شود تیم او نیمه بعد یا وقت اضافه بعد را با یک نفر کمتر آغاز می نماید.

قانون ۴ – تجهیزات بازیکنان

زیور آلات

استفاده از زیور آلات برای داوران و کمک داوران نیز ممنوع است ( به استثنا داور که در صورت غیبت وقت نگهدار می تواند ساعت و یا وسائل مشابهی که برای محاسبه وقت به کار می رود را استفاده نماید)

قانون ۵ – داوران

راهنمای داوران

شمارش ۴ ثانیه هنگامی که توپ در بازیست.

• هرگاه دروازه بان تیمی در نیمه زمین خود در حالیکه بازی در جریان است صاحب توپ شود ، یکی از داوران باید به صورت واضح شمارش ۴ ثانیه را انجام دهد.

شروع مجدد بازی

داوران اختصاصا بایستی از شروع مجدد سریع بازی اطمینان یابند و نباید اجازه دهند تا پس از توقف موقتی به دلایل فنی ، بازی شروع نشود. ( ضربات اوت ، پرتاب اوت دروازه ، ضربه کرنر و ضربه آزاد) در این موارد شمارش ۴ ثانیه شروع می شود و استفاده از سوت ضروری نیست. در مواردی که شمارش ۴ ثاینه مجاز نیست ( ضربه شروع یا ضربه پنالتی) به بازیکن یا بازیکنانی که تاخیر ایجاد می کنند اخطار تعلق می گیرد.

قانون ۱۲ – خطاهای و رفتار ناشایست

انجام بازی خطرناک

منظور از بازی خطرناک هر گونه عملی ست که در هنگام تلاش برای بازی با توپ ، بازیکن حریف و یا خود را تهدید به آسیب رساندن می کند. بازی خطرناک در مقابل حریف نزدیک رخ می دهد و مانع بازی بازیکن حریف به دلیل ترس از آسیب دیدن خودش و یا بازیکن دیگر می شود.

قانون ۱۴ – ضربه پنالتی

روش اجرا :

در هنگام زدن ضربه پنالتی ، فریب دادن حریف به عنوان بخشی از فوتبال مجاز است ولی اگر در هنگام اجرای این ضربه بازیکن کاملا متوقف شود قانون ۱۴ نقض شده است و یک رفتار غیر ورزشی انجام شده و یازیکن باید اخطار بگیرد.

روش های تعیین برنده یک مسابقه و یا یک بازی رفت و برگشت

ضربات از روی نقطه پنالتی

روش اجرا :

در طول اجرای ضربات پنالتی داوران نباید اجازه ورود دوربین ها و سایر رسانه ها را به زمین بدهند.

102 دیدگاه
 1. خیلی ممنون
  اطلاعاتتون عالی بودخیلی کمکم کرد
  اگه ممکنه آخرین تغییرات رو برام میل کنید

 2. سلام
  مرسی ممنون
  ببخشید قانون ۸ و ۹ و ۱۵ نیست اشتباه شماره گذاری کردین یا این سه قانونو نذاشتین ؟؟؟

 3. ضلفعلی صمدزادگان نژاد ۱۳۸۹/۰۸/۲۱ در ۱۱:۵۴

  سلام. خیلی از اطلاعاتتون ممنونم.
  اگه ممکنه آخرین تغییرات رو برام میل کنید.
  با تشکر ضلفعلی صمدزادگان نژاد از کهکیلویه و بویراحمد

 4. اشکان رشیدی ۱۳۸۹/۰۹/۲۶ در ۲۰:۲۱

  از ارائه جدیدترین قوانین بی نهایت ممنون ولی تو قسمت مدت بازی مطالبتون گنگ . لطفا توضیحات بیشتر در مورد این مطلب را برام ارسال کنید یا به صورت جداگانه با توضیحات بیشتر تو سایتتون مجددا ارائه کنید . مجددا از سایت خوبتون ممنون.

 5. از سایت خوب شما بسایر متشکریم
  اگر ممکن است کمی هم درباره کمیته داوران هر استان تحقیق و بررسی های لازم را بعمل بیاورید به طوری که در رشد و رسیدن به هدف داوری خوب در همه استانها نهادینه شود چون بعضی از شخصیتها در این کمیته ها فعالیتشان مفید نیست و بطور دلبخواه کار می کنند امید است که با رسیدگیهای شما عزیزان دلسوز این مشکلات برطرف شودو راه برای جوانان علاقمند به داوری باز شود.

 6. علي اكبر حسيني ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ در ۰۱:۱۷

  سلام . ممنون از قدمی که واسه پیشرفت برمی دارید.

 7. سلام علیکم
  میخواستم بدونم تو فوتسال خطای هند مستقیمه یا غیر مستقیم؟وجزئ ۵خطای منجر به پنالتی دوم میشه؟

 8. علی علیزاده ۱۳۸۹/۱۲/۰۲ در ۲۱:۰۰

  salam.kheyli khob bod.khoda ghovat.donbale taghirat jadid bodam.lotfan age emkan dare barm befrestid.tashakor.

 9. مجید اکبری ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ در ۰۹:۵۹

  سلام خسته نباشید
  از مطالب مندرج در سایت شما بسیار سود می برم . زیرا با اتوجه به قوانین جدید اعلام شده حتما نیاز به تفسیر روز قوانین مذکور می باشد. داوری فوتسال مانند داوری فوتبال شرایط و تدابیر مختص خودر را دارد. باتشکر اکبری

 10. با سلام
  در پایان نیمه دوم وقتی بازی به وقت های اضافه می کشد آیا خطای نیمه دوم صفر می شود یا خیر؟
  لطفاً در صورت امکان هر چه زودتر پاسخ بفرمائید.
  با تشکر

 11. محمدرضا سلطانی ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ در ۲۱:۰۳

  اطلاعات خیلی خوبی بود خواهش میکنم قوانین فوتسال واخرین تغییرات واصلاحات فوتسال وآنچه یک داور فوتسال باید بداند را به ایمیلم بفرستید
  خیل ممنون

 12. مرتضی نوروزی ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ در ۱۰:۴۲

  باسلام.
  ۱)هنگام زدن ضربه اوت اگر دست برروی توپ باشد ۴ثانیه محاسبه می شود یا از موقعی که دست از روی توپ برداشته شود.
  ۲)محاسبه ۴ثانیه برای دروازه بان برای توپهایی که به پشت می رود هم می شود یا فقط شامل توپهایی می شود که در جریان بازی دفع می کند؟
  ۳)اگر دروازهبان در محوطه برروی بازیکن مرتکب خطا شود ولی توپ بیرون محوطه باشد آیا پنالتی باید گرفت؟

 13. مرتضی نوروزی ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ در ۱۰:۴۶

  با سلام.
  آیا دروازه بان در فوتسال می تواند توپ را جلوی خود انداخته وبازی کند یا حتما باید توپ را با دست به هم تیمی خود واگذار کند؟ با تشکر

 14. سلام لطفا با منبع لازم به بنده بفرمائید که با چندکارت زرد درلیگ برتر فوتسال بازیکن ازبازی بعدی محروم می شود.

 15. ایوب بهادری ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ در ۱۱:۱۶

  با سلام :
  احتراما قوانین جدید فوتسال را برایم ایمیل کنید
  ممنون

 16. با سلام لطفا قوانین جدید داوری فوتسال رو برام میل کنید .
  ممنون

 17. حسین حسینی ۱۳۹۰/۰۵/۱۴ در ۱۵:۵۴

  باسلام اگر امکان داره اموزش تصویری قوانین را مد نظر بگیرید

 18. فرشید سلطان آبادی فرشی ۱۳۹۰/۰۹/۱۷ در ۱۹:۲۳

  با سلام
  راجع به فوتسال سوال داشتم

  لطفا معنی تکل رو دقیقا بگین و فرقش با باز کردن پا بگین چیه و اگه تکل به توپ باشه ( توپ بدون حریف ) آیا باز هم خطا است؟

 19. امیر سامانی ۱۳۹۰/۱۰/۲۲ در ۱۲:۵۶

  با سلام
  لطفا بفرماید اگر ضربه پنالتی توسط دروازه بان دفع شود و به بازی برگردد بازیکن مهاجم میتواند باز به سمت دروازه ضربه بزند یا توپ در اختیار تیم حریف قرار میگیرد؟

 20. تورج اميني ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ در ۱۵:۲۹

  با سلام
  در یک مسابقه فوتسال خطایی پیش آمد که می خواهم جواب شما را بدانم ؟
  ۱- من جلوی منطقه جریمه بودم دفاع حریف توپ را با ضرب بسیار زیاد به سمت دروازه شوت کرد که من تا قبل از رسید توپ به صورتم آنرا ندیدم در اخرین لحظه دستم را برای دفاع از صورتم بالا آوردم ولی باز توپ به صورتم برخورد کرد و لب مرا پاره کرد با این وجود داور اعلام ضربه خطای هند مرا کرد آیا تشخیص او درست بوده یا نه ؟
  ۲- مورد دوم در همان بازی بعد از گرفتن خطای هند ۳ ثانیه به پایان بازی مانده بود که بعد از کاشتن توپ و اعلام ضربه زدن و بعد یک رفت و برگشت طولانی که بیش از ۳ ثانیه طول کشید و قانون داور سوم باید بعد از گذشت زمان باقی مانده در هر شرایطی وقت را تمام میکرد و متاسفانه این کار را نکرد و باعث شد برد ما تبدیل به مساوی شود و جالب تر اینکه زمانی که توپ وسط زمین برای شروع مجدد کاشته شد تا داور سوت شروع را زد داور سوم بازی را تمام نمود در حالیکه باید حداقل ۳ ثانیه وقت را به عقب بکشند تا فرصتی برای شروع مجدد باشد .
  خواهشمند است در خصوص این دو سوال من پاسخی ارائه نمایید که همه جنبه های فنی داوری که هنر شما میباشد در آن لحاظ شده باشد .

 21. سلام …
  اگر به دروازبان پاس بدیم می تونه توپ رو با دست بگیره … ؟

 22. محمدرضا عینی ۱۳۹۱/۰۵/۱۴ در ۰۲:۲۲

  سلام دوستان . من یه سوال دارم که خیلی واسم مهمه و ازتون خواهش میکنم اگه میتونید کمکم کنید :
  اگر تیمی از حضور در مسابقه فوتسال انصراف بده نتیجه ۳-۰ میشه یا ۵-۰ ؟
  میگن در قانون جدید باید ۵-۰ بشه ایا درسته ؟
  خیلی ممنون میشم اگه کسی جواب و میدونه واسم اس ام اس کنه یا اگه افتخار داد زنگ بزنه . خیلی ممنون . من جواب و تا ساعت ۵ روز شنبه ۱۴/۵/۹۱ لازم دارم . بازم مر۳۰
  ۰۹۱۲۵۲۰۶۹۰۰

 23. همون ۳ بر صفره دوست گرامی

 24. حامد امیری ۱۳۹۱/۰۶/۰۴ در ۱۱:۱۸

  سلام دوستان
  میخواستم بدونم بعد از مساوی شدن بازی و در ضربات پنارتی تیم ها مجبورند از ۵ بازیکن شامل در بازی استفاده کنند وبعدا از سایر بازیکنان استفاده کنند یا ازادن که از تمامی بازیکانان خود در لیست استفاده کنند

 25. حمید کامران ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ در ۱۴:۲۶

  آب خوردن بازیکن فوتسال حین بازی خطا محسوب می شود ؟

 26. سلام خسته نباشید تکل کردن در هر صورت خطاست یا نه ؟

 27. توپی که مستقیم توسط دروازه بان با دست پرتاب شده در دو حالت (در جریان بازی _ شروع مجدد)و نیز توپی که در جریان بازی دروازه بان با پا شوط زده و مستیم وارد دروازه حریف می شود . مشروط گل محسوب می شود یا گل حساب نمی شود با تشکر

 28. اگر حین بازی دروازه بان ضربه ی حریف را با دست بگیرد و با پا شوت بزند و توپ وارد دروازه ی حریف شود البته بدون برخورد به کسی گل قبول است؟

 29. مهرداد مختاری ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ در ۲۲:۴۲

  باخت فنی درفوتسال چند چند است.

 30. محمد میرزائئ ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ در ۲۰:۳۱

  با سلام ، لطفا” بفرمائید اگر بازیکن فوتسال در هنگام زدن پنالتی توپ را برای اینکه کاری جوانمردانه انجام دهد و دروازه بان روبرو نیز دروازه را خالی کرده باشد ، به بیرون بزند آیا باید اخراج گردد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 31. خیلى خوب بود ان هاى را که نمید دونستم یاد گرفتم.باتشکر از استاد بزرگوارم شیخلو

 32. علیرضا ازمشهد ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ در ۰۸:۲۷

  باسلام وتشکر از زحمات شما

 33. مبینا از مشهد ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ در ۰۸:۳۰

  باسلام لطفا اطلاعات بیشتری در زمینه ی فوتسال ارائه دهید.با تشکر

 34. مهدی نادرپور ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ در ۰۰:۴۴

  با سلام و عرض خسته نباشید
  آیا در فوتسال فریب دادن بازیکن حریف بوسیله صدا زدن به نحوی که او به اشتباه پاس به یار تیم حریف بدهد خطاست

 35. با عرض سلام و خسته نباشید.میخواستم بدونم هند غیر عمد در محوطه جریمه پنالتی دارد؟

 36. احسان حضرتی ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ در ۱۱:۳۳

  با سلام عرض خسته نباشید . مفید و کارساز هستش . ممنون .

 37. با سلام
  چندتا سوال دارم ممنون میشم جواب بدین
  ۱ دروازه بان میتونه توپ و با دست جلوی پای خودش بندازه وبا پا بازی کنه
  چه نوع تکلی خطاست۲

 38. باسلام
  جواب سوال اولتون اگه دروازبان در جریان بازی صاحب توپ شده باشه مشکلی نداره اما اگه توپ به اوت رفته حتما باید با دست شروع بکنه

 39. سلام ممنون از سایت بسیار قشنگتون

 40. سلام یک سوال خیلی مهم داشتم که تا به حال جوابش رو پیدا نکردم. اونم اینه که آیا اگه داخل فوتسال توپ به دست بازیکن برخورد بکنه جزء خطا محسوب می شود یا نه؟ ؟ خیلی ممنون

 41. حسین هاشمی ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ در ۱۴:۴۰

  با سلام خطای هند خطای مستقیم است یا غیر مستقیم؟
  اگر دروازه بان شروع کننده بازی از دروازه باشد بعد از شروع بازی میتواند توپ را بگیرد یا خطای غیر مستقیم است؟

 42. با سلام مخیواستم بدونم آیا تغییری در قانون تکل در فوتسال اعمال شده یا نه ؟
  اگه شده چی بوده با تشکر

 43. با سلام یک سوال داشتم: در بازی نونهالان در ضربات پنالتی اگه با اشتباه داور تکلیف برنده با ۳ ضربه ی پنالتی معلوم شود حکم ان چیست؟ یعنی یک تیم از سه پنالتی یکی را گل کند و تیم مقابل از دو پنالتی یکی را گل کند و حتی پنالتی سومش را هم نزند و داور برنده را اعلام مند حکم ان بازی چه میشود؟؟؟؟

 44. با عرض سلام و خسته و نباشید خوردن توپ به دست در محوطه به صورت غیر عمد و از فاصله نزدیک پنالتی محسوب میشه یا نه خواهشا جواب بدید خیلی برام مهم

 45. هاشم شاكري ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ در ۱۸:۴۰

  باسلام
  اگر بازیکنی با صدا زدن نام حریف صاحب توپ سبب اشتباه وی شود آیا مرتکب خطا شده است؟
  ممنون

 46. سلام.
  ممنون ازاین که اطلاعات به روز داوری رو در اختیار ما گذاشتید

 47. سلام .میشه دقیقا تکل در فوتسال رو واسمون توضیح بدهید.اگه تکلی که بطرف بازیکن حرف باشه ولی به بازیکن برخورد نکنه .اما توپرو از بازیکنی حریف بگیره.چه حکمی داره.وتکل جفت پا چطور

 48. با سلام اگر دروازه بان وقته پرتاب توپ دستش از خط بیرون باشد خطا دو ضرب است یا یک ضرب ممنون لطفا جوابمو بدیت

 49. باسلام:درصورت اشتباه داور که کارت زرد دوم داده است خود داور قبول کرده که اشتباه بوده ایا قابل ببخشش است یا نه?

 50. دراز کشیدن در بازی برای کرفتن توب از حریف ایا خطا است یا نه؟ ممنون میشم جواب بدید

 51. سامان محسنی ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ در ۱۶:۲۸

  اگه یه بازیکن اخراج بشه بازی بعد هم تیم مقابل در زمین حضور نداشته باشه(۳-۰ بشه) .اونموقع بازیکن اخراجی بازی بعدی رو میتونه بازی کنه؟یا هنوز محرومیتش باقی میمونه؟

 52. دوست عزیز لطفا جواب بدین
  آیا خطای بازی در نیمه دوم در وقتهای اضافه لحاظ میشه؟؟؟

 53. خسته نباشید، در مسابقات فوتسال بازیکن چند کارته ازبازی بازی تیمش محروم میشه؟

 54. سلام می خواستم بدونم قانون هند در فوتسال و فوتبال تفاوتی داره؟

 55. تشکر از سایت خوبتان

 56. مهدی طاهری فرزام ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ در ۱۰:۰۰

  با سلام و عرض ادب
  سوال: در صورت امکان در یک دوره مسابقه دوره ای بین کارکنان یک تیم بازی اولش را ۸ برصفر باخته ولی بازی دوم و سوم خودر ا انصراف داده که این امر با توجه به امتیاز حریفان این تیم در رتبه اول و دوم تاثیر در تفاضل گل گذاشته است لطفا با توجه به اعتراض تیم دوم که گفته تفاضل گلم کمتر شده و دوم شده ام ارائه طریق کنید که قانون و حکم این مسئله چیست؟ با تشکر مهدی طاهری۹۴/۹/۱۸

 57. در خصوص بازیکنی که اسم ان در لیست اول بازی نبوده و لی بازی کرده و برگه تعویض دارد چه حکمی دارد این مربوط به بازیهای دسته دوم شهرستان میباشد با تشکر

 58. سلام خسته نباشید
  یه اتفاقی در یکی از مسابقات برایم پیش امد من به عتوان دروازه بان در بازی بودم و بازیکن حریف توپ را از فاصله یک متری به صورتم زد و بعد گل شد بدلیل شدت ضربه من مصدوم شدم ایا این شوت گل محسوب میشود

 59. آیا صدا زدن بازیکن حریف برای به اشتباه انداختن او به نحوی که موجب پاس اشتباه وگل بشود در صورتی که مسابقه بدون داور برگزار می شود خطا محسوب می شود یا خیر؟؟

 60. سلام دوستان من یه سوال دارم اگه کسی میتونه کمکم کنه ممنون میشم. آیا هند در فوتسال پشت محوطه جریمه به صورت دو ضرب زده میشود یا خیر‍؟

 61. سلام
  دروازبانی ک درحال پرتاب توپ است دستش از محوطه خود خارج شود ایا خطای اون ضربه مستقیم است یا غیرمستقیم؟؟؟؟

 62. سلام پرسش من اینه که
  من تو بازی مرحله ١/٨ کارت زرد گرفته ام ویک کارت زرد تو مرحله ١/١۶ با توجه به اینکه من هر کارتو تو یه مرحله از مسابقات گرفته ام باز هم تو مرحله ١/۴ باید خارج از زمین باشم . واگر این طوره آیا راهی برای بخشودگی وجود داره یا خیر ؟ممنون

 63. سلام.ایاتیمی که مقابل تیم دیگر حضور پیدانکندبازی که سه هیچ میشود ایا این سه گل رو تعدا گلهای تیم حریف میرود یا نه

 64. میلاد آقایی ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ در ۱۰:۳۸

  سلام خدمت همه دوستان، بخصوص اساتید بزرگوار :
  میخواستم راجبه قوانین تک در فوتسال بدونم ؟؟؟
  والله یه سری میگن خطا یه سری میکن طبق قانون جدید تکل در سالن مثل فوتبال شده،
  ضمن اینکه در مسابقات رسمی مثل جام ملت ها و جام جهانی که خودم در تلویزیون دیدم تصورم بر اینه که مثل فوتبال شده، چون بازیکنا خیلی راحت تکل میزدن و خطایی گرفته نمیشد،
  یاعلی

 65. عبدالحمید جاویدی ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ در ۱۴:۰۵

  باسلام، داور حین بازی متوجه می شود یکی از تیم ها نفر اضافی در زمین دارند. در این خصوص تکلیف چیست؟ اگر در زمان حضور بازیکن اضافی تیمی که بازیکن اضافی در زمین دارد گلی بزند تکلیف چیست؟
  درصورت امکان در ارسال جواب تسریع فرمایید.باتشکر

 66. ایمان اکبری ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ در ۲۱:۴۵

  واقعا قوانیین حرف نداشت خیلی مفید بود

 67. سلام و خسته نباشید ، ببخشید اگر در داخل محوطه حریف باشد و دروازه بان حریف بر روی او در داخل محوطه خطا انجام دهد و او را هل دهد ، آیا پنالتی گرفته میشود یا ضربه آزاد در آن نقطه که خطا صورت گرفته انجام میشود ، !؟ با تشکر

 68. محمد سلطانی ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ در ۱۱:۱۲

  با سلام
  اگر بازیکنی با صدا زدن نام حریف صاحب توپ سبب اشتباه وی شود آیا مرتکب خطا شده است؟
  ممنون

 69. محمد سلطانی ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ در ۱۱:۱۴

  با سلام
  آیا در فوتسال فریب دادن بازیکن حریف بوسیله صدا زدن به نحوی که او به اشتباه پاس به یار تیم حریف بدهد خطاست

 70. محمد مهدی گودرزی ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ در ۲۰:۵۰

  سلام ببخشید از قانون جدید شروع بازی هم اطلاعات بهمون بدید

 71. اگر وسط بازی تیمی بیرون بره و از بازی انصراف بده نتیجه چه خواهد شد

 72. الان یه تیم چهار بر دو عقب بود و تیم رو بیرون کشید.در این صورت صورت نتیجه چند به چند سوت میخوره و ایا تفاضل گل حساب میشه یا نه؟

 73. امین سویدی ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ در ۰۵:۳۰

  سلام
  حضور نداشتنی تیم حریف در زمین یا ترک کردن زمین درفوتسال چند چند نتیجه حساب میشود فوتبال ک ۳ بر صفر است اما فوتسال چند چند؟؟

 74. هنگامی که توپ در جریان بازی است، بازیکنی جانشین حریف را بیرون از زمین بازی با بی پروایی هل می دهد؛ تصمیم چیست؟

 75. ایوب اسدزاده ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ در ۱۸:۵۳

  سلام
  آیا درسته ک میگن کسی ک پنالتی از روی نقطه اول میزنه درصورت دوضرب شدن میتونه دوباره ب توپ ضربه بزنه؟

 76. مهدی رحیمی ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ در ۱۹:۱۸

  با عرض سلام خدمت دوست عزیز
  آیا تکل زدن در فوتسال خطا محسوب میشود؟

 77. در جریا بازی برای شروع مجدد بازی از کنار دروازه ایا بازیکنی غیر از دروازهبان نیز میتواند شروع کننده بازی باشد

 78. سلام در بازی فوتسال در هنگام بازی مهاجم شوت میکنه مدافع توپ رو با دست میزنه و توپ داخل دروازه میشه (درون محوطه جریمه) این توپ باید گل اعلام بشه یا اخراج پنالتی ؟

 79. وقتی دروازه بان توپ رو درون قوس جلوی دروازه به بازیکن پاس بده خطاست؟

 80. سلام
  لطفا راجع به به ثمر رسیدن گل از روی ضربه ی اوت به ثورت تک ضرب بگین واگه توپ پس از برخورد به تیرک گل بشه بازم تک ضرب محسوب میشه یاخیر؟

 81. سلام.ممنون از اطلاعاتتون.آیا براساس قانون جدید هرنوع برخورد توپ به دست خطا محسوب میشود؟خواهشا جواب بدید خیلی ممنون

 82. آیا در فوتسال فریب دادن بازیکن حریف بوسیله صدا زدن به نحوی که او به اشتباه پاس به یار تیم حریف بدهد خطاست.

 83. ایا نتیجه ترک زمین ۳بر ۰ در فوتسال جزو تفاضل محسوب می شود

 84. یحیی هوشمندی ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ در ۰۰:۳۸

  سلام میخواستم بدونم آیا خطا هند جزء پنج خطا محسوب میشود یا نه؟

 85. سلام میخواستم بدونم وقتی بازیکن توپ و میزاره زمین اوت میخواد شروع کنه داور میخواد ۴ ثانیه بشماره تایم شروع ب شمارش میکنه یا تا بازبکن ضربه ب توپ بزنه تایم شروع میشه

 86. علی محمد زاده ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ در ۱۵:۳۲

  تکل زدن تو سالن تبصره ای هم داره؟اگه فقط توپ با تکل زده بشه باز هم خطاست؟

 87. علی محمد زاده ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ در ۱۵:۳۲

  اگه فقط توپ با تکل زده بشه باز هم خطاست؟

 88. عالی بود. ممنووون
  فقط اینکه تکل در فوتسال چه حکمی دارد؟؟

 89. سلام روزتون بخیر
  اگر ممکنه آخرین تغییرات قوانیین فونسال رو به ایمیلم بفرستین

 90. اگه دروازه توسط بازیکن خودی تکون بخوره حکمش چیه

 91. سلام اگه ممکنه همه قوانین داوری فوتسال بویژه خطاهای جمع شونده رو برام بفرستید ممنون میشم

 92. سلام اگر تیمی در نتیجه یک بر یک زمین بازی را ترک کند قانون آن چه میشود و آیا نتیجه بازی در تفاضل گل حساب میشود .

 93. باعرض سلام وخسته نباشید.ایاتکل درفوتسال خطا است باتوضیح کامل.ممنون

 94. سلام
  خواستم بدونم خطای هند غیر عمد جز خطاهای ۶تایی حساب میشود یانه؟

 95. جاسم نواصر ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ در ۲۳:۲۴

  سلام.خطای هند غیر عمد جز ۶ خطا حساب میشود؟

 96. وحید پایمرد ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ در ۲۳:۰۵

  اگر دروازبان موقع پرتاب توپ دستش از مهوته جریمه بیرون بیایید و خطای هند کند باید خطاش مستقیم باشد یا غیر مستقیم ؟؟
  لطفا راهنمایی کنید

 97. سلام ببخشید میخواستم بدونم اگر درون محوطه جریمه توپ به دست بازیکنی بخورد پنالتی است یا ضربه ایستگاهی دو ضرب از پشت محوطه؟

 98. حسین سلطانی ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ در ۱۵:۰۱

  آیا قانون سه کارت زرد فوتبال در فوتسال هم قابل انجام هست یا نه ممنون

 99. قربان زاده ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ در ۲۳:۲۰

  سلام آیا زمانی بازیکن روی زمین نشسته می‌تونه توپی که در اختیارحریف هست رو باور بزنه

 100. خواهشا یکبار پاسخ بدید. تکل در چه صورت خطا نیست؟

 101. با سلام میخواستم بدونم آیا تکل کردن در فوتسال خطا محسوب میشه یه نه؟
  البته منطوره من تکیه که با بازیکن حریف هیچ برخوردی نداشته باشه..مرسی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.