نصیرزاده: تبلیغات روی پیراهن داوران از نظر فیفا ممنوع است

هوشنگ نصیرزاده، کارشناس مسایل حقوقی فوتبال اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل فیفا، تبلیغ روی پیراهن داوران شرایط خاصی دارد. اول اینکه تبلیغ داوران نباید با اسپانسر‌های باشگاه‌ها یکسان و هم خانواده باشد. از طرف دیگر، تبلیغات هر نوع تنباکو و مشروبات اخلاقی ممنوع است.
وی ادامه داد: تبلیغات مجاز روی پیراهن داوران فقط باید روی آستین باشد و نباید روی سینه و پشت لباس تبلیغی صورت بگیرد. فیفا معتقد است روی پیراهن داوران باید برای آرم فدراسیون‌ ملی کشورها خالی بماند. به همین دلیل، محل تبلیغات داوران در لیگ برتر ایران باید تغییر کند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.