عنایت: اعتراض به داوری برای فرار از پاسخگویی است

مسئول کمیته داوران فدراسیون فوتبال گفت: اعتراض مربیان و بازیکنان به داور برای فرار آنان از پاسخگویی به طرفدارانشان است. مسعود عنایت در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما افزود: نیمی از اعتراضات به داوری سندیت ندارد و مربیان ، بازیکنان و مدیران عامل باشگاه ها به ناحق داوران را متهم می کنند. وی ادامه داد: در ایران هم داوران مانند سایر کشورها اشتباه می کنند اما در لیگ ما اعتراضها بسیار زیاد است و در برخی موارد به داوران تهمت زده می شود. مسئول کمیته داوران فدراسیون فوتبال گفت: در مواردی که تیم ها به قضاوت اعتراض دارند ،موضوع را بررسی و در صورت اثبات خطای داور، از تیم ها عذر خواهی و داور را نیز جریمه می کنیم ، اما انتظار داریم در زمان بازی به تصمیم داور اعتراض نکنند. عنایت افزود: هر هفته بازیهای لیگ را با حضور داوران بررسی و قضاوت ها را آنالیز می کنیم تا بتوانیم اشتباهات را به حداقل برسانیم.

1 thought on “عنایت: اعتراض به داوری برای فرار از پاسخگویی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.