معیارهای تست آمادگی جسمانی برای داوران نخبه آسیا

به منظور استاندارد سازی اعتبار تست آمادگی جسمانی برای داوران نخبه آسیا ،کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا معیارهای آزمایش آمادگی جسمانی را در طول دهمین نشست کمیته  داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا در تاریخ ۷ مرداد ۸۹ تصویب کرد و کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا هم آن را تایید نمود.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، بر طبق معیارهای تایید شده آمادگی جسمانی ،  به داوران موفق در طول سمینارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا و تورنمنتهای ویژه متمرکز در صورتی که  تست را با موفقیت پشت سر بگذراند ،گواهی نامه تست آمادگی جسمانی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعطا می شود که این گواهی نامه از تاریخ تست ،به مدت ۶ هفته اعتبار خواهد داشت.

داورانی که در تست آمادگی جسمانی در طول سمینار آموزشی نخبگان آسیا قبول نشوند بعد از ۶ تا ۸ هفته به دومین تست کنفدراسیون فوتبال آسیا دعوت می شوند.

داورانی که مصدوم و بیمار باشند بعنوان اینکه در تست پذیرفته نشده اند در نظر گرفته نمی شوند و به دومین تست آمادگی جسمانی دعوت می شوند ، مشروط به اینکه داور گواهی پزشکی معتبری را ارائه نماید.

داورانی که بعد از ۶ تا ۸ هفته  در تست دوم شرکت کرده و در آن پذیرفته نشوند ، از لیست  داوران نخبه به مدت یک فصل حذف می شوند و کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم خواهد گرفت که آیا داور برای حضور در سمینار آموزشی نخبگان در سال آینده دعوت شود یا خیر.

داورانی که به دلیل مصدومیت یا بیماری نتوانستند در تست آمادگی جسمانی  در طول سمینار آموزشی نخبگان آسیا شرکت کنند اگر در تست دوم پذیرفته نشوند بعنوان اینکه در تست اول قبول نشده اند در نظر گرفته شده و از لیست  داوران نخبه به مدت یک فصل حذف می شوند و کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم خواهد گرفت که آیا داور برای حضور در سمینار آموزشی نخبگان در سال آینده دعوت شود یا خیر.

داورانی که در تست سوم آمادگی جسمانی نیز قبول نشوند ،اسامیشان به طور همیشگی  از لیست داوران نخبه حذف خواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.