هفت داور ایران در سمینار کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت می کنند

کنفدراسیون فوتبال آسیا از هفت داور و کمک داور ایرانی برای حضور در سمینار آموزشی نخبگان آسیا در مالزی دعوت کرد.
این سمینار در دو بخش سمینار مشترک داوران و کمک داوران نخبه جام ملت های آسیا قطر ۲۰۱۱ برگزارخواهد شد که علیرضا فغانی، محسن ترکی، حسن کامرانی فر و رضا سخندان از ایران دراین سمینار شرکت خواهند کرد . این سمینار از تاریخ ۱۱ تا ۱۵ آذر ۸۹ برگزار خواهد شد.
بخش دوم سمینار مختص داوران نخبه آسیا است که  از ۱۹ تا ۲۳ آذر ۸۹ برگزار می شود و از ایران ، یداله جهانبازی، هدایت ممبینی و سعید مظفری زاده در این سمینار حضور خواهند یافت.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.