کرونا فعلا استفاده از داور ویدیویی را منتفی می‌کند

var

با توجه به این که داوری ویدیویی باید در اتاق های بسته انجام شود و با توجه به شیوع ویروس کرونا، باید اختلاف بین داوران حدودا ۱.۵ متر باشد، به نظر می رسد که حتی در صورت از سرگیری فصل در اروپا امکان استفاده از داور ویدیویی نباشد.

به گزارش فوتبالی، در حال حاضر اتاق های داور ویدیویی طوری طراحی شده تا داوران مجبور هستند تا کنار هم بنشینند اما مارسلو نیچی رییس کمیته داوران ایتالیا در این باره به رای گفت:”این احتمال وجود دارد که در ادامه فصل مجبور شویم که قید استفاده از داور ویدیویی را بزنیم. داور ویدویی در محی طهای بسیار بسته کار خود را انجام می دهد و اپراتورها باید خیلی نزدیک با هم باشند. در چنین محیطی و در دوران کرونا تنفس خیلی مشکل است. امیدوارم این اتفاق رخ ندهد اما احتمال دارد که دستورالعمل بهداشتی به ما بگوید که قید استفاده از این سیستم را بزنیم.

رییس کمیته داوران ایتالیا در مورد شروع دوباره مسابقات لیگ ایتالیا هم صحبت کرد:” طوری صحبت می کنید که انگار قرار است که باید برگردیم اما حقیقتا هیچ صحبتی در این باره و با داوران نشده است. داوران آماده هستند و به قوانین احترام می گذارند. با آنها از طریق تماس تصویری در ارتباط هستیم اما قبل از بازگشت باید گوش به زنگ باشیم. داوران با قطارها و هواپیماها جا به جا می شوند که محیط های خطرناکی است. به همین خاطر برای شروع دوباره باید تضمین داده شود.”

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.