اسامی داوران وناظر داوری روز دوم تورنمنت بین المللی اصفهان

به گزارش سایت داوران ایران واعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال داوران وناظر داوری  روز دوم بازیهای چهارجانبه بین المللی اصفهان اعلام شد.

دوشنبه ١٣ آذرماه ٩۶
آذربایجان – روسیه ساعت ١۶
داوران آقایان:
اسماعیل کمربسته – محمدعلى ترحمى – رضا وثوقى – حسین وحدتى

ایران – قزاقستان ساعت ١٨
داوران آقایان:
محمودرضا نصیرلو – علیرضا رمضانى –  وحید سلیمانى – ولى صفارها

ناظر داوری :  جناب آقاى هرمز مشفق

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.