عملکرد بسیار خوب نصیرلو و عرض پیما درسومین روز از مسابقات فوتسال ، مقدماتی جام ملتهای آسیا – هوشی مینه – ویتنام

به گزارش سایت داوران ایران ، محمود رضا نصیرلو و وحید عرض پیما داوران بین المللی فوتسال ڪشورمان ، در روز شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۶ و سومین روز از مسابقات فوتسال مقدماتی جام ملت های آسیا در ڪشور ویتنام ، قضاوت نمودند که تا به اینجای مسابقات عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتند.

گروهA
ویتنام – اندونزی
عثمان سعید (بحرین)
وحید عرض پیما (ایران)
حسین محمود (اردن)
محمودرضا نصیرلو (ایران)


گروه A
میانمار – فیلیپین
حسن محمد(عراق )
محمد شامی (لبنان)
حسین علی محمد محمود البحار (بحرین)
لی پو فو (تایپه)


گروهB
تایلند – مالزی
محمودرضا نصیرلو(ایران)
حسین محمود(اردن)
وحید عرض پیما (ایران)
عثمان سعید ادریس (بحرین)


گروهB
لائوس – تیمور شرقی
لی پو فو (تایپه)
حسین علی محمد احمدالبحار (بحرین)
محمد شامی (لبنان)
حسن محمد(عراق)

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.