داوران فوتبال بیمه حوادث شدند

برای نخستین بار در ایران داوران فوتبال تحت بیمه حوادث قرار گرفتند.این اتفاق به همت یکی از شرکت های بیمه انجام شده و هزینه های ناشی از فوت،نقض عضو کلی و جزئی وهزینه های پزشکی با مبلغ ۱۰ هزار تومان در سال (چه در داخل کشور و چه خارج از آن) پوشش داده می شود. در بین بیمه شدگان اسامی داورانی چون سعید مظفری زاده، تورج حق وردی، رسول فروغی، محمود رفیعی، وحید عرض پیما و… به چشم می خورد. بیمه حوادث برای داوران پس از آن رنگ جدیت به خودش گرفت که محسن قهرمانی پس از قضاوت در بازی سپاهان مقابل صبا و در راه بازگشت به قم به طور مشکوکی تصادف کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.