درخشش وحضور فعال داوران الیت فوتسال کشور دربازیهای آسیایی ترکمنستان

به گزارش سایت داوران ایران داوران الیت  فوتسال کشورمان در مسابقات فوتسال بازیهای آسیایی عشق آباد ترکمنستان ، حضوری چشمگیر داشته و قضاوتهای بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشته اند.                               آقای ابراهیم مهرابی افشار به عنوان داور دوم بازی دوتیم ژاپن ولبنان قضاوت نمود که داورانی از کشورهای قزاقستان ، بحرین وامارات در کنار  ایشان بودند. ابراهیم مهرابی افشار دربازی دوتیم تایپه و ویتنام درکنار محمود رضا نصیرلو به عنوان داوردوم نیز قضاوت نمود. مهرابی افشار در مسابقه بانوان دو تیم ارکمنستان و هنگ کنگ به عنوات داور وقت نگهدار و دوتیم چین وامارات در قسمت آقایان به عنوان داورسوم حضور داشت. خانم گلاره ناظمی دربازی دوتیم بانوان ژاپن وچین به عنوان داوراول قضاوت نمود که وحید عرض پیما ازایران و داورانی از عراق وقرقیزستان ایشان راهمراهی نمودند. همچنین گلاره ناظمی به عنوان داور سوم دوتیم ازبکستان ومالدیو و همچنین بازیهای دوتیم تایپه و ویتنام و جزایر سلیمان و هنگ کنگ به عنوان داور وقت نگهدار درقسمت آقایان ،قضاوت نمود.        آقای وحید عرض پیما به عنوان داور اول بازی دوتیم جزایرسلیمان و تایپه درقسمت آقایان با داورانی از کشورهای عراق،بحرین ولبنان و همچنین به عنوان داور دوم دوتیم ژاپن وچین درقسمت بانوان درکنار گلاره ناظمی داور اول  ، محمود رضا نصیرلو داور سوم وابراهیم مهرابی افشار داور وقت نگهدار قضاوت نمود. عرض پیما در بازی های مالدیو – امارات و لبنان – تایلند درقسمت آقایان به عنوان داور سوم نیز حضور داشت.

آقای محمود رضا نصیرلو در بازی امارات وازبکستان درقسمت مردان به عنوان داور اول درکنار داوران کشورهای تایپه ، اردن ومالزی قضاوت نمود. نصیرلو دربازی تایپه و ویتنام درقسمت آقایان بازهم به عنوان داوراول قضاوت داشت که آقایان مهرابی افشار ووحید عرض پیما و همچنین خانم گلاره ناظمی ایشان را در این بازی همراهی نمودند. ایشان در بازی های ترکمنستان  وهنگ کنگ درقسمت بانوان و ترکمنستان وجزایر سلیمان در قسمت مردان به عنوان داور سوم نیز حضور داشت.

شایان ذکر است در برخی از سایت ها وخبرگزاری ها عنوان شده که برای اولین بار داوران خانم و آقا از ایران به عنوان داور در کنار هم ویا قضاوت برای تیم های مردان ویا زنان استفاده شده که سایت داوران ایران یاد آور می شود سابقه ی مورد فوق در بسیاری ازبازیها ومسابقات فوتسال بین المللی من جمله، بازیهای آسیایی اینچوان کره جنوبی ۲۰۱۳ وجود داشته است.

درپایان سایت داوران ایران برای داوران خوب کشورمان در ادامه مسابقات ترکمنستان آرزوی موفقیت دارد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.