توضیح ناظر درباره جنجال دوربین در اصفهان

داود رفعتی

به گزارش سایت داوران، وقتی در بین نیمه با او تماس گرفته و اعلام کردیم چرا داور درباره محل استقرار دوربین از شما اشکال می‌گیرد پاسخ داد من وظیفه‌ام را که ادای قانون است را انجام می‌دهم.
رفعتی توضیح داد: من تنها اجازه می‌دهم دوربین در فیلدهای قانونی کارش را انجام دهد وجایی که محل استقرار دوربین برای بازیکنان ونیمکت نشینان ایجاد مشکل کند من برای اجرای درست بازی از قانون عدول نمی‌کنم.
رفعتی می‌گوید، من هم شنیدم که گزارشگر بازی بارها از من انتقاد شخصی کرده وگاهی هم از حد گذرانده است. اگر ایشان قانون را می‌دانست و حرف می‌زد من مشکلی نداشتم اما ایشان درباره چیزی که از آن اطلاع نداشته‌اند حرف زده است وقطعا باید در این باره توضیح بدهند و توضیح بخواهند.
داوود رفعتی ادامه داد برای برخی از دوستان، قانون موضوعی در حوزه‌های مختلف نگرش باری به هر جهت دارد اما برای من در کارم انجام صحیح قوانین مهم هستند. قوانین برای بهبود عملکرد ارگان‌های مختلف سازمان دهنده فوتبال به وجود آمده‌اند.
داوود رفعتی در حالی تاکید دارد که نص قانون باعث این اتفاقات بوده است که نوع ساخت ورزشگاه و آماده نبودن زیر ساخت‌های رسانه‌ای باعث بروز این دردسر شده است ومتاسفانه این مشکلات در روزهای آتی ادامه خواهد داشت و مشکلات نوع ساخت این ورزشگاه در بخش اطلاع رسانی دردسر ساز خواهد بود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.