السلام علیک یا اباعبدا..الحسین

محرمتــا هـسـت جـهــان شــور مـحــرم بـاقـیست /ایــن جـلوه ی جـان در هــمه عالـم بـاقیست /از نــالـه ی نـــیـنــوای یــــــــاران حـســیـن /هــــمواره بـــه لـب زمــزمه ی غـم باقیست . . .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.