عرض تسلیت

به گزارش سایت داوران به نقل از برنا، حسین جنگی، ناظر داوری فوتبال کشورمان در غم از دست دادن مادر گرامی خود عزادار شد.

خبرگزاری برنا ضمن عرض تسلیت به خانواده ایشان، برای آن تازه در گذشته، علو درجات را از خداوند جهان آفرین خواستار است.

مراسم ختم آن مرحومه، روز ۴شنبه برگزار خواهد شد.