تکذیب خبر خداحافظی شمس واحدی و محمدی از دنیای قضاوت

لوگو سایت داوران ایرانقاسم واحدی٬ جمشید محمدی و سعید شمس از داوری خداحافظی کردند! این خبری بود که روزگذشته دهان به دهان میچرخید. از شکل خبر معلوم بود که در کلاس توجیهی داوران لیگ یک خبرهایی بوده! خبرهای حاشیهای که در نهایت منجر به خداحافظی و یا قهر داورانی شد که هنوز برای خداحافظی زمان دارند. اما در پشت این خداحافظی که شکل و شمایل یک اعتراض دارد چه مسالهای بود و چه عاملی باعث شد تا این سه داور از داوری خداحافظی کنند؟

 

به گزارش سایت داوران ایران وبه نقل از روزنامه ایران ورزشی بررسی نام این سه داور کد اول پاسخ را در خود دارد. محمدی٬ شمس و واحدی سه داور لیگ برترند ولی در جمع داوران لیگی یک چه میکردند؟ چطور شد که به جای حضور در کلاس توجیهی داوران لیگ برتری سر از کلاسهای لیگ یک در آوردند؟ یک پله سقوط و حضور در بین لیگ یکیها شاید تنبیه بود و همین نکته داوران لیگ برتری را معترض کرده بود. جمشید محمدی و قاسم واحدی که اصلا در کلاس شرکت نکردند و سعید شمس هم بعد از حضور در کلاس و گرفتن عکس با داوران دیگر گفت: «خداحافظ » و رفت! خداحافظی نمیکنم

 

شمس: به نشان اعتراض کلاس را ترک کردم باید دلیل این خداحافظی را از خود این داوران جویا میشدیم. در قدم اول به سراغ داور تهرانی رفتیم که در کلاس حاضر شد اما نه تست داد و نه حاضر شد در کلاس بنشیند.

سعید شمس داور ۳۷ ساله لیگ خداحافظی با داوری را تکذیب کرد و برای کار خود اینطور دلیل آورد: «من خداحافظی نکردم٬ در استان تهران قضاوت میکنم اما من داور لیگ برتر بودم چرا باید در کلاسهای داوری لیگ یک شرکت کنم؟ اگر به عکسهای این کلاسها هم توجه کنید من با سایر داوران عکس دارم اما نخواستم در کلاس بنشینم چون جای من آنجا نیست!»پس خداحافظی نکردید؟ شمس در پاسخ میگوید: «نه٬ با کمیته داوران فعلی کار نمیکنم. خیلی محترمانه ما را از لیگ برتر به لیگ یک فرستادند! من ۳۷ ساله هستم و میتوانستم ۸ سال دیگر هم قضاوت کنم. من حتی از ۲۴ سالگیام هم سرحالتر هستم. کمیته داوران برای این کار خود دلیل محکمه پسندی ندارد.»در طول لیگ حتما قضاوت شما مشکل داشته که چنین برخوردی با شما کردهاند! شمس در پاسخ میگوید: «من در لیگ برتر فقط داور چهارم بودم و در لیگ یک هم سه قضاوت کردم. من نسبت به بقیه داوران قضاوتم خوب بود و هیچ اشتباه تاثیر گذاری نداشتم. ترک کلاس توسط من فقط به نشان اعتراض بود. تا زمانی هم که آقای عنایت باشد من در داوری حاضر نخواهم شد. فقط هم با داوران تهرانی چنین برخوردی شد. چطور وقتی قاسم واحدی را از لیگ برتر برداشتند فورا داوری از شیراز اضافه کردند که تا کنون یک قضاوت هم نداشته است! آنها میخواهند دل هیاتهای شهرستانی را به دست آورند. در این داوری٬ شایسته سالاری نیست. بازهم میگویم خداحافظی نکردم و اگر کمیته داوران تغییر کند من بازهم داوری میکنم.» خداحافظی نه! با لیگ برتریها برمیگردم

 

محمدی: در اعلام اسامی اشتباه کردند داور دیگری که خبر خداحافظیاش از داوری برسر زبانها افتاد٬ جمشید محمدی داور اصفهانی لیگ بود. اما این داور مدعی است که از داوری خداحافظی نکرده و فقط در ارائه اسامی داوران لیگ یک دچار اشتباه شدند. محمدی در ارتباط با خداحافظی از داوری اینطور واکنش نشان میدهد: «من از داوری خداحافظی نکردم. قرار است در کلاسهای لیگ برتر حاضر شوم.» اما اسم شما در بین داوران لیگ یک بود و گفتند که دلخور هستید و میخواهید خداحافظی کنید؟ این داور اصفهانی در پاسخ میگوید: «اصلا اینطور نیست. اشتباه شده٬ من با آقای عنایت صحبت کردم و ایشان گفتند اشتباه شده است. با قدرت در کلاسهای داوران لیگ برتر که ۲۴ دی ماه برگزار میشود شرکت خواهم کرد و تست میدهم.» این داور در مورد بحث خداحافظیاش که توسط خسروی مطرح شده است اینطور واکنش نشان میدهد: «من خیلی وقت است که آقای خسروی را ندیدهام. نمیدانم چرا ایشان بحث خداحافظی من را مطرح کرده است!» آقای اصفهانیان٬ آهم تو را میگیرد

 

 

واحدی: من خداحافظی نمیکنم٬ آنها استعفا بدهند داور سومی که بحث خداحافظیاش مطرح شد از خطه شیراز است. قاسم واحدی که نسبت به دو داور دیگر ناراحتتر است و با همان توپ پر در مورد بحث خداحافظیاش صحبت میکند: «من خداحافظی نکردم٬ آنها مجبور کردند که من خداحافظی کنم. من با آقای عنایت و کامرانی فر صحبت کردم و گفتم چند بازی به من بدهید تا با خوبی از داوری خداحافظی کنم اما انگار آنها میخواهند که من با خاطره بد خداحافظی کنم!من هم کاری میکنم که با خداحافظی از داوری همیشه در ذهنها بمانم!» چه کاری؟ واحدی در پاسخ میگوید: «به موقع متوجه میشوید٬ وقتی در کلاسهای لیگ برتر شرکت کردم.» اما شما که به کلاسهای لیگ برتر دعوت نشدید!این داور شیرازی در پاسخ میگوید: «آن کلاسها جایگاه من است. آنها که نباید دعوت کنند من باید خودم حاضر شوم و حقم را بگیرم. چرا من خداحافظی کنم آنها باید استعفا بدهند.» واحدی در ادامه میگوید: «کمیته داوران با دروغ پایه ریزی شده است. آنها عرضه اداره کمیته را ندارند. چرا ما باید قربانی شویم. آقای اصفهانیان باید بداند در مورد من حق الناس انجام داده و آه من او را میگیرد.

 

در چند هفته عنایت من را به عنوان داور انتخاب کرد اما هر بار اصفهانیان من را از بین اسامی بیرون کشید!» سه داوری که گفته میشد از داوری خداحافظی کردهاند واکنشهای متفاوتی نسبت به این خبر داشتند اما آنچه در بین سه نفر آنها مشترک بود این بود که هر سه نفر آنها بحث خداحافظی را تکذیب کردند. شمس مدعی شد که به نشان اعتراض کلاس را ترک کرده است و اگر مسوولان کمیته داوران عوض شوند برمی گردد. جمشید محمدی گفت در اعلام اسامی داوران لیگ برتر و لیگ یک اشتباه کردند و در کلاسهای لیگ برتر شرکت میکند و در نهایت قاسم واحدی هم گفت که در کلاسهای لیگ برتر شرکت میکند اما ناراحتی این داور نشان میداد که با توپ پر میآید و احتمال بروز هرگونه حاشیهای وجود دارد!

 

با این اوصاف ۲۴ دی ماه و در کلاس توجیهی داوران باید منتظر سر و صدا از سوی داوران معترضی باشید که آنها را به لیگ یک تبعید کردند!

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.